Acts 16:33
New International Version
At that hour of the night the jailer took them and washed their wounds; then immediately he and all his household were baptized.

New Living Translation
Even at that hour of the night, the jailer cared for them and washed their wounds. Then he and everyone in his household were immediately baptized.

English Standard Version
And he took them the same hour of the night and washed their wounds; and he was baptized at once, he and all his family.

Berean Study Bible
At that hour of the night, the jailer took them and washed their wounds. And without delay, he and all his household were baptized.

New American Standard Bible
And he took them that very hour of the night and washed their wounds, and immediately he was baptized, he and all his household.

King James Bible
And he took them the same hour of the night, and washed their stripes; and was baptized, he and all his, straightway.

Holman Christian Standard Bible
He took them the same hour of the night and washed their wounds. Right away he and all his family were baptized.

International Standard Version
At that hour of the night, he took them and washed their wounds. Then he and his entire family were baptized immediately.

NET Bible
At that hour of the night he took them and washed their wounds; then he and all his family were baptized right away.

Aramaic Bible in Plain English
And at that hour of the night, he took and washed them of their wounds and immediately he was immersed and all the people of his household.

GOD'S WORD® Translation
At that hour of the night, the jailer washed Paul and Silas' wounds. The jailer and his entire family were baptized immediately.

Jubilee Bible 2000
And he took them the same hour of the night and washed their stripes and was baptized, he and all his, straightway.

King James 2000 Bible
And he took them the same hour of the night, and washed their stripes; and was baptized, he and all his, immediately.

American King James Version
And he took them the same hour of the night, and washed their stripes; and was baptized, he and all his, straightway.

American Standard Version
And he took them the same hour of the night, and washed their stripes; and was baptized, he and all his, immediately.

Douay-Rheims Bible
And he, taking them the same hour of the night, washed their stripes, and himself was baptized, and all his house immediately.

Darby Bible Translation
And he took them the same hour of the night and washed [them] from their stripes; and was baptised, he and all his straightway.

English Revised Version
And he took them the same hour of the night, and washed their stripes; and was baptized, he and all his, immediately.

Webster's Bible Translation
And he took them the same hour of the night, and washed their stripes; and was baptized, he and all his, without delay.

Weymouth New Testament
Then he took them, even at that time of night, washed their wounds, and he and all his household were immediately baptized;

World English Bible
He took them the same hour of the night, and washed their stripes, and was immediately baptized, he and all his household.

Young's Literal Translation
and having taken them, in that hour of the night, he did bathe them from the blows, and was baptized, himself and all his presently,

Handelinge 16:33 Afrikaans PWL
Daardie tyd van die nag het hy hulle gevat en hulle wonde gewas en hy is dadelik gedoop, hy en al die lede van sy huis.

Veprat e Apostujve 16:33 Albanian
Dhe ai i mori që në atë orë të natës dhe ua lau plagët. Dhe ai dhe të gjithë të tijtë u pagëzuan menjëherë.

ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻞ 16:33 Arabic: Smith & Van Dyke
‎فاخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات واعتمد في الحال هو والذين له اجمعون‎.

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 16:33 Armenian (Western): NT
Ինք ալ՝ գիշերուան նոյն ժամուն՝ առաւ զանոնք, լուաց անոնց վէրքերը եւ անմի՛ջապէս մկրտուեցաւ, ինք ու բոլոր իրենները:

Apostoluén Acteac. 16:33 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta harc hec harturic gauaren ordu hartan berean ikuz cietzén çauriac: eta batheya cedin hura eta harenac guciac bertan.

De Zwölfbotngetaat 16:33 Bavarian
In seler Nacht naam yr s eyn sein Haus auf, wuesh ien d Striemen aus und ließ si mit alle seine Leut non taauffen.

Деяния 16:33 Bulgarian
И той ги взе в същия час през нощта та им изми раните; и без забава се кръсти, той и всичките негови.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
當夜,就在那時刻,獄卒帶他們去清洗傷口,然後他和所有的家人立刻受了洗。

中文标准译本 (CSB Simplified)
当夜,就在那时刻,狱卒带他们去清洗伤口,然后他和所有的家人立刻受了洗。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
當夜,就在那時候,禁卒把他們帶去,洗他們的傷,他和屬乎他的人立時都受了洗。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
当夜,就在那时候,禁卒把他们带去,洗他们的伤,他和属乎他的人立时都受了洗。

使 徒 行 傳 16:33 Chinese Bible: Union (Traditional)
當 夜 , 就 在 那 時 候 , 禁 卒 把 他 們 帶 去 , 洗 他 們 的 傷 ; 他 和 屬 乎 他 的 人 立 時 都 受 了 洗 。

使 徒 行 傳 16:33 Chinese Bible: Union (Simplified)
当 夜 , 就 在 那 时 候 , 禁 卒 把 他 们 带 去 , 洗 他 们 的 伤 ; 他 和 属 乎 他 的 人 立 时 都 受 了 洗 。

Djela apostolska 16:33 Croatian Bible
Te iste noćne ure uze ih, opra im rane pa se odmah krsti - on i svi njegovi.

Skutky apoštolské 16:33 Czech BKR
A on pojav je v tu hodinu v noci, umyl rány jejich. I pokřtěn jest hned on i všecka čeled jeho.

Apostelenes gerninger 16:33 Danish
Og han tog dem til sig i den samme Stund om Natten og aftoede deres Saar; og han selv og alle hans blev straks døbte.

Handelingen 16:33 Dutch Staten Vertaling
En hij nam hen tot zich in dezelve ure des nachts, en wies hen van de striemen; en hij werd terstond gedoopt, en al de zijnen.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ ἅπαντες παραχρῆμα,

Westcott and Hort 1881
καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ ἅπαντες παραχρῆμα,

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ ἅπαντες / πάντες παραχρῆμα,

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ πάντες παραχρῆμα.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ πάντες παραχρῆμα,

Tischendorf 8th Edition
καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ ἅπαντες παραχρῆμα,

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ πάντες παραχρῆμα.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ πάντες παραχρῆμα

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και παραλαβων αυτους εν εκεινη τη ωρα της νυκτος ελουσεν απο των πληγων και εβαπτισθη αυτος και οι αυτου απαντες παραχρημα

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και παραλαβων αυτους εν εκεινη τη ωρα της νυκτος ελουσεν απο των πληγων και εβαπτισθη αυτος και οι αυτου απαντες παραχρημα

Stephanus Textus Receptus 1550
και παραλαβων αυτους εν εκεινη τη ωρα της νυκτος ελουσεν απο των πληγων και εβαπτισθη αυτος και οι αυτου παντες παραχρημα

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και παραλαβων αυτους εν εκεινη τη ωρα της νυκτος ελουσεν απο των πληγων, και εβαπτισθη αυτος και οι αυτου παντες παραχρημα.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και παραλαβων αυτους εν εκεινη τη ωρα της νυκτος ελουσεν απο των πληγων και εβαπτισθη αυτος και οι αυτου παντες παραχρημα

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και παραλαβων αυτους εν εκεινη τη ωρα της νυκτος ελουσεν απο των πληγων και εβαπτισθη αυτος και οι αυτου {VAR1: απαντες } {VAR2: παντες } παραχρημα

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai paralabōn autous en ekeinē tē hōra tēs nyktos elousen apo tōn plēgōn, kai ebaptisthē autos kai hoi autou hapantes parachrēma,

kai paralabon autous en ekeine te hora tes nyktos elousen apo ton plegon, kai ebaptisthe autos kai hoi autou hapantes parachrema,

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai paralabōn autous en ekeinē tē hōra tēs nyktos elousen apo tōn plēgōn, kai ebaptisthē autos kai hoi autou hapantes parachrēma,

kai paralabon autous en ekeine te hora tes nyktos elousen apo ton plegon, kai ebaptisthe autos kai hoi autou hapantes parachrema,

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:33 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai paralabōn autous en ekeinē tē ōra tēs nuktos elousen apo tōn plēgōn kai ebaptisthē autos kai oi autou apantes parachrēma

kai paralabOn autous en ekeinE tE Ora tEs nuktos elousen apo tOn plEgOn kai ebaptisthE autos kai oi autou apantes parachrEma

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:33 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai paralabōn autous en ekeinē tē ōra tēs nuktos elousen apo tōn plēgōn kai ebaptisthē autos kai oi autou pantes parachrēma

kai paralabOn autous en ekeinE tE Ora tEs nuktos elousen apo tOn plEgOn kai ebaptisthE autos kai oi autou pantes parachrEma

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:33 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai paralabōn autous en ekeinē tē ōra tēs nuktos elousen apo tōn plēgōn kai ebaptisthē autos kai oi autou pantes parachrēma

kai paralabOn autous en ekeinE tE Ora tEs nuktos elousen apo tOn plEgOn kai ebaptisthE autos kai oi autou pantes parachrEma

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:33 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai paralabōn autous en ekeinē tē ōra tēs nuktos elousen apo tōn plēgōn kai ebaptisthē autos kai oi autou pantes parachrēma

kai paralabOn autous en ekeinE tE Ora tEs nuktos elousen apo tOn plEgOn kai ebaptisthE autos kai oi autou pantes parachrEma

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:33 Westcott/Hort - Transliterated
kai paralabōn autous en ekeinē tē ōra tēs nuktos elousen apo tōn plēgōn kai ebaptisthē autos kai oi autou apantes parachrēma

kai paralabOn autous en ekeinE tE Ora tEs nuktos elousen apo tOn plEgOn kai ebaptisthE autos kai oi autou apantes parachrEma

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:33 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai paralabōn autous en ekeinē tē ōra tēs nuktos elousen apo tōn plēgōn kai ebaptisthē autos kai oi autou {WH: apantes } {UBS4: pantes } parachrēma

kai paralabOn autous en ekeinE tE Ora tEs nuktos elousen apo tOn plEgOn kai ebaptisthE autos kai oi autou {WH: apantes} {UBS4: pantes} parachrEma

Apostolok 16:33 Hungarian: Karoli
És az magához vévén õket az éjszakának azon órájában, megmosá az ütésektõl; és megkeresztelkedék azonnal õ és az övéi mindnyájan.

La agoj de la apostoloj 16:33 Esperanto
Kaj li kondukis ilin en tiu sama nokta horo kaj lavis al ili la batovundojn; kaj baptigxis senprokraste li kaj cxiuj liaj domanoj.

Apostolien teot 16:33 Finnish: Bible (1776)
Ja hän otti heidät sillä hetkellä yöstä tykönsä ja pesi heidän haavansa, ja hän kohta kastettiin ja kaikki hänen perheensä,

Actes 16:33 French: Darby
Et il les prit en cette meme heure de la nuit, et lava leurs plaies; et sur-le-champ il fut baptise, lui et tous les siens.

Actes 16:33 French: Louis Segond (1910)
Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens.

Actes 16:33 French: Martin (1744)
Après cela, les prenant en cette même heure de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt après il fut baptisé, avec tous ceux de sa maison.

Apostelgeschichte 16:33 German: Modernized
Und er nahm sie zu sich in derselbigen Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen ab; und er ließ sich taufen und alle die Seinen alsobald.

Apostelgeschichte 16:33 German: Luther (1912)
Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen ab; und er ließ sich taufen und alle die Seinen alsobald.

Apostelgeschichte 16:33 German: Textbibel (1899)
Und er nahm sie zu sich in dieser Nachtstunde und wusch sie von den Schlägen und er wurde sowie alle seine Leute sofort getauft.

Atti 16:33 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ed egli, presili in quell’istessa ora della notte, lavò loro le piaghe; e subito fu battezzato lui con tutti i suoi.

Atti 16:33 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ed egli, presili in quell’istessa ora della notte, lavò loro le piaghe. Poi in quell’istante fu battezzato egli, e tutti i suoi.

KISAH PARA RASUL 16:33 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Pada waktu malam itu juga dibawanya mereka itu, lalu dibasuhnya bilurnya; maka seketika itu juga ia pun dibaptiskan bersama-sama dengan sekalian orangnya.

Acts 16:33 Kabyle: NT
Deg yiḍ-nni kan, aɛessas-nni yewwi-ten anda ara sen-yessired lejruḥ-nsen ; imiren-nni sɣeḍsen-t deg aman s nețța s twacult-is.

사도행전 16:33 Korean
밤 그 시에 간수가 저희를 데려다가 그 맞은 자리를 씻기고 자기와 그 권속이 다 세례를 받은 후

Actus Apostolorum 16:33 Latin: Vulgata Clementina
Et tollens eos in illa hora noctis, lavit plagas eorum : et baptizatus est ipse, et omnis domus ejus continuo.

Apustuļu darbi 16:33 Latvian New Testament
Un tanī pat nakts stundā viņš ņēma tos un mazgāja viņu brūces; un tūdaļ viņš un viss tā nams tika kristīti.

Apaðtalø darbø knyga 16:33 Lithuanian
Tą pačią nakties valandą jis pasiėmė juos, nuplovė jų žaizdas ir nedelsiant kartu su visais saviškiais buvo pakrikštytas.

Acts 16:33 Maori
A ka mauria raua e ia i taua haora o te po, ka horoia o raua whiunga; na iriiria tonutia iho, a ia me ana tangata katoa.

Apostlenes-gjerninge 16:33 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Så tok han dem til sig i samme time på natten og vasket dem efter slagene, og straks blev han døpt med alle sine,

Hechos 16:33 Spanish: La Biblia de las Américas
Y él los tomó en aquella misma hora de la noche, y les lavó las heridas; enseguida fue bautizado, él y todos los suyos.

Hechos 16:33 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado con todos los suyos.

Hechos 16:33 Spanish: Reina Valera Gómez
Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; y enseguida fue bautizado él, y todos los suyos.

Hechos 16:33 Spanish: Reina Valera 1909
Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes; y se bautizó luego él, y todos los suyos.

Hechos 16:33 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y tomándolos él en aquella misma hora de la noche, les lavó las hendas; y se bautizó luego él, y todos los suyos.

Atos 16:33 Bíblia King James Atualizada Português
Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhes os ferimentos; e logo foi batizado, ele e todas as pessoas de sua casa.

Atos 16:33 Portugese Bible
Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou- lhes as feridas; e logo foi batizado, ele e todos os seus.   

Faptele Apostolilor 16:33 Romanian: Cornilescu
Temnicerul i -a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le -a spălat rănile, şi a fost botezat îndată, el şi toţi ai lui.

Деяния 16:33 Russian: Synodal Translation (1876)
И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его.

Деяния 16:33 Russian koi8r
И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все [домашние] его.

Acts 16:33 Shuar New Testament
Tura tsawant irankai Sep·-iincha Pßprun SΘrasjai numpamnamurin nijiararmiayi. T·ramtai nuyasha Sep·-iincha nuarijiai uchirijiai imianiarmiayi.

Apostagärningarna 16:33 Swedish (1917)
Och redan under samma timme på natten tog han dem till sig och tvådde deras sår och lät strax döpa sig med allt sitt husfolk.

Matendo Ya Mitume 16:33 Swahili NT
Yule askari aliwachukua saa ileile ya usiku akawasafisha majeraha yao, kisha yeye na jamaa yake wakabatizwa papo hapo.

Mga Gawa 16:33 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sila'y kaniyang kinuha nang oras ding yaon ng gabi, at hinugasan ang kanilang mga latay; at pagdaka'y binautismuhan, siya at ang buong sangbahayan niya.

Igitan ǝn Nǝmmuzal 16:33 Tawallamat Tamajaq NT
Eway-tan alwaq wen da adawannay n ahad, iššorad ibusan-nasan. Den da ad itawasalmaɣ daɣ aman, ǝnta d aytedan n aɣaywan-net ketnasan.

กิจการ 16:33 Thai: from KJV
ในกลางคืนชั่วโมงเดียวกันนั้นเอง นายคุกจึงพาเปาโลกับสิลาสไปล้างแผลที่ถูกเฆี่ยน และในขณะนั้นนายคุกก็ได้รับบัพติศมาพร้อมทั้งครัวเรือนของเขา

Elçilerin İşleri 16:33 Turkish
Gecenin o saatinde zindancı onları götürüp yaralarını yıkadı. Sonra hem kendisi hem ev halkı hemen vaftiz oldu.

Деяния 16:33 Ukrainian: NT
І, взявши їх тієї ж нічної години, пообмивав рани, та й охрестив ся сам і всї його зараз.

Acts 16:33 Uma New Testament
Jadi', nto'u toe kapala' tarungku' mpokeni-ra hilou hi mali-na, pai' nabohoi' webaa' -ra. Pai' hi bengi toe wo'o, hi'a hante hawe'ea tauna to hi rala tomi-na raniu' jadi' topetuku' Yesus.

Coâng-vuï caùc Söù-ñoà 16:33 Vietnamese (1934)
Trong ban đêm, chính giờ đó, người đề lao đem hai người ra rửa các thương tích cho; rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp-tem.

Acts 16:32
Top of Page
Top of Page