2 Corinthians 9:4
New International Version
For if any Macedonians come with me and find you unprepared, we--not to say anything about you--would be ashamed of having been so confident.

New Living Translation
We would be embarrassed--not to mention your own embarrassment--if some Macedonian believers came with me and found that you weren't ready after all I had told them!

English Standard Version
Otherwise, if some Macedonians come with me and find that you are not ready, we would be humiliated—to say nothing of you—for being so confident.

Berean Study Bible
Otherwise, if any Macedonians come with me and find you unprepared, we—to say nothing of you—would be ashamed of having been so confident.

New American Standard Bible
otherwise if any Macedonians come with me and find you unprepared, we-- not to speak of you-- will be put to shame by this confidence.

King James Bible
Lest haply if they of Macedonia come with me, and find you unprepared, we (that we say not, ye) should be ashamed in this same confident boasting.

Holman Christian Standard Bible
For if any Macedonians come with me and find you unprepared, we, not to mention you, would be embarrassed in that situation.

International Standard Version
Otherwise, if any Macedonians come with me and find out that you are not ready, we would be humiliated—to say nothing of you—in this undertaking.

NET Bible
For if any of the Macedonians should come with me and find that you are not ready to give, we would be humiliated (not to mention you) by this confidence we had in you.

Aramaic Bible in Plain English
Lest you come with me to Macedonia and they find you unprepared and we would be ashamed; for we would not say that you would be ashamed by that boasting which we boasted.

GOD'S WORD® Translation
Otherwise, if any Macedonians come with me, they might find out that you're not ready after all. This would embarrass us for feeling so confident as much as it would embarrass you.

Jubilee Bible 2000
lest haply if those of Macedonia come with me and find you unprepared, we (that we say not, ye) should be ashamed of this our confidence.

King James 2000 Bible
Lest perhaps if they of Macedonia come with me, and find you unprepared, we (that we say not, you) should be ashamed in this same confident boasting.

American King James Version
Lest haply if they of Macedonia come with me, and find you unprepared, we (that we say not, you) should be ashamed in this same confident boasting.

American Standard Version
lest by any means, if there come with me any of Macedonia and find you unprepared, we (that we say not, ye) should be put to shame in this confidence.

Douay-Rheims Bible
Lest, when the Macedonians shall come with me, and find you unprepared, we (not to say ye) should be ashamed in this matter.

Darby Bible Translation
lest haply, if Macedonians come with me and find you unprepared, *we*, that we say not *ye*, may be put to shame in this confidence.

English Revised Version
lest by any means, if there come with me any of Macedonia, and find you unprepared, we (that we say not, ye) should be put to shame in this confidence.

Webster's Bible Translation
Lest haply if they of Macedonia come with me, and find you unprepared, we (that we say not, ye) should be ashamed in this same confident boasting.

Weymouth New Testament
for fear that, if any Macedonians come with me and find you unprepared, we--not to say you yourselves--should be put to the blush in respect to this confidence.

World English Bible
so that I won't by any means, if there come with me any of Macedonia and find you unprepared, we (to say nothing of you) should be disappointed in this confident boasting.

Young's Literal Translation
lest if Macedonians may come with me, and find you unprepared, we -- we may be put to shame (that we say not -- ye) in this same confidence of boasting.

2 Korinthiërs 9:4 Afrikaans PWL
sodat wanneer die manne van Makedonia saam met my kom en julle miskien nie voorbereid is nie, ons, om nie te sê julle, nie beskaam word in hierdie vertroue waarin ons roem nie.

2 e Koristasve 9:4 Albanian
sepse, po të vinin me mua disa Maqedonas dhe të mos ju gjenin gati, ne (të mos them ju), do të dilnim të turpëruar për besimin dhe mburrjen tonë.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 9:4 Arabic: Smith & Van Dyke
حتى اذا جاء معي مكدونيون ووجدوكم غير مستعدين لا نخجل نحن حتى لا اقول انتم في جسارة الافتخار هذه.

2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 9:4 Armenian (Western): NT
որպէսզի՝ երբ Մակեդոնացիները գան ինծի հետ եւ անպատրաստ գտնեն ձեզ՝ մենք (որ չըսենք՝ դո՛ւք) ամօթահար չըլլանք այս նոյն պարծանքին վստահութեան համար:

2 Corinthianoetara. 9:4 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Baldin Macedoniacoac enequin ethor baditez, eta prestatu gabeac eriden baçaitzatez, ahalque iragan ezteçagun (ezterradançát çuéc) çueçaz gloriatu gareneco segurança hunetan.

De Krenter B 9:4 Bavarian
Wenn nömlich Mächtn mit mir mitkaemend und saeghnd, däß si bei enk non nix rüert, dann kännt myr recht bloed daasteen, weil myr enk z +früeh globt habnd. Und für +enk wär s eerst ayn Bscham!

2 Коринтяни 9:4 Bulgarian
да не би, ако дойдат с мене македонци, та ви намерят неприготвени, да се посрамим ние, да не кажа вие, в тая [наша] увереност.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
免得萬一有些馬其頓人和我一起來,發現你們並沒有預備好,我們就會因著對你們的確信而蒙羞,更不用說你們了。

中文标准译本 (CSB Simplified)
免得万一有些马其顿人和我一起来,发现你们并没有预备好,我们就会因着对你们的确信而蒙羞,更不用说你们了。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
萬一有馬其頓人與我同去,見你們沒有預備,就叫我們所確信的反成了羞愧,你們羞愧更不用說了。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
万一有马其顿人与我同去,见你们没有预备,就叫我们所确信的反成了羞愧,你们羞愧更不用说了。

歌 林 多 後 書 9:4 Chinese Bible: Union (Traditional)
萬 一 有 馬 其 頓 人 與 我 同 去 , 見 你 們 沒 有 預 備 , 就 叫 我 們 所 確 信 的 , 反 成 了 羞 愧 ; 你 們 羞 愧 , 更 不 用 說 了 。

歌 林 多 後 書 9:4 Chinese Bible: Union (Simplified)
万 一 有 马 其 顿 人 与 我 同 去 , 见 你 们 没 有 预 备 , 就 叫 我 们 所 确 信 的 , 反 成 了 羞 愧 ; 你 们 羞 愧 , 更 不 用 说 了 。

Druga poslanica Korinæanima 9:4 Croatian Bible
ako sa mnom dođu Makedonci i nađu vas nespremne - ne osramotimo s preuzetnosti mi, da ne kažemo vi.

Druhá Korintským 9:4 Czech BKR
Abychom snad, přišli-li by se mnou Macedonští, a nalezli vás nehotové, nemusili se styděti, (ať nedím vy) za takovou chloubu.

2 Korinterne 9:4 Danish
for at ikke, naar der kommer Makedoniere med mig, og de finder eder uforberedte, vi (for ej at sige I) da skulle blive til Skamme med denne Tillidsfuldhed.

2 Corinthiër 9:4 Dutch Staten Vertaling
En dat niet mogelijk, zo de Macedoniers met mij kwamen, en u onbereid vonden, wij (opdat wij niet zeggen: gij) beschaamd worden in deze vasten grond der roeming.

Nestle Greek New Testament 1904
μή πως ἐὰν ἔλθωσιν σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες καὶ εὕρωσιν ὑμᾶς ἀπαρασκευάστους καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς, ἵνα μὴ λέγωμεν ὑμεῖς, ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ.

Westcott and Hort 1881
μή πως ἐὰν ἔλθωσιν σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες καὶ εὕρωσιν ὑμᾶς ἀπαρασκευάστους καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς, ἵνα μὴ λέγωμεν ὑμεῖς, ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
μή πως ἐὰν ἔλθωσιν σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες καὶ εὕρωσιν ὑμᾶς ἀπαρασκευάστους καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς, ἵνα μὴ λέγωμεν / λέγω ὑμεῖς, ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ.

RP Byzantine Majority Text 2005
μήπως, ἐὰν ἔλθωσιν σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες καὶ εὕρωσιν ὑμᾶς ἀπαρασκευάστους, καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς― ἵνα μὴ λέγωμεν ὑμεῖς― ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ τῆς καυχήσεως.

Greek Orthodox Church 1904
μήπως ἐὰν ἔλθωσι σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες καὶ εὕρωσιν ὑμᾶς ἀπαρασκευάστους καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς, ἵνα μὴ λέγωμεν ὑμεῖς, ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ τῆς καυχήσεως.

Tischendorf 8th Edition
μήπως ἐὰν ἔλθωσιν σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες καὶ εὕρωσιν ὑμᾶς ἀπαρασκευάστους καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς, ἵνα μὴ λέγωμεν ὑμεῖς, ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
μή πως, ἐὰν ἔλθωσι σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες καὶ εὕρωσιν ὑμᾶς ἀπαρασκευάστους, καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς ἵνα μὴ λέγωμεν ὑμεῖς ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ τῆς καυχήσεως.

Stephanus Textus Receptus 1550
μήπως ἐὰν ἔλθωσιν σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες καὶ εὕρωσιν ὑμᾶς ἀπαρασκευάστους καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς ἵνα μή λέγωμεν ὑμεῖς ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ τῆς καυχήσεως

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
μη πως εαν ελθωσιν συν εμοι μακεδονες και ευρωσιν υμας απαρασκευαστους καταισχυνθωμεν ημεις ινα μη λεγωμεν υμεις εν τη υποστασει ταυτη

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
μηπως εαν ελθωσιν συν εμοι μακεδονες και ευρωσιν υμας απαρασκευαστους καταισχυνθωμεν ημεις ινα μη λεγωμεν υμεις εν τη υποστασει ταυτη

Stephanus Textus Receptus 1550
μηπως εαν ελθωσιν συν εμοι μακεδονες και ευρωσιν υμας απαρασκευαστους καταισχυνθωμεν ημεις ινα μη λεγωμεν υμεις εν τη υποστασει ταυτη της καυχησεως

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
μη πως, εαν ελθωσι συν εμοι Μακεδονες και ευρωσιν υμας απαρασκευαστους, καταισχυνθωμεν ημεις ινα μη λεγωμεν υμεις εν τη υποστασει ταυτη της καυχησεως.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
μηπως εαν ελθωσιν συν εμοι μακεδονες και ευρωσιν υμας απαρασκευαστους καταισχυνθωμεν ημεις ινα μη λεγωμεν υμεις εν τη υποστασει ταυτη της καυχησεως

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
μη πως εαν ελθωσιν συν εμοι μακεδονες και ευρωσιν υμας απαρασκευαστους καταισχυνθωμεν ημεις ινα μη {VAR1: λεγωμεν } {VAR2: λεγω } υμεις εν τη υποστασει ταυτη

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
mē pōs ean elthōsin syn emoi Makedones kai heurōsin hymas aparaskeuastous kataischynthōmen hēmeis, hina mē legōmen hymeis, en tē hypostasei tautē.

me pos ean elthosin syn emoi Makedones kai heurosin hymas aparaskeuastous kataischynthomen hemeis, hina me legomen hymeis, en te hypostasei taute.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
mē pōs ean elthōsin syn emoi Makedones kai heurōsin hymas aparaskeuastous kataischynthōmen hēmeis, hina mē legōmen hymeis, en tē hypostasei tautē.

me pos ean elthosin syn emoi Makedones kai heurosin hymas aparaskeuastous kataischynthomen hemeis, hina me legomen hymeis, en te hypostasei taute.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 9:4 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
mēpōs ean elthōsin sun emoi makedones kai eurōsin umas aparaskeuastous kataischunthōmen ēmeis ina mē legōmen umeis en tē upostasei tautē

mEpOs ean elthOsin sun emoi makedones kai eurOsin umas aparaskeuastous kataischunthOmen Emeis ina mE legOmen umeis en tE upostasei tautE

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 9:4 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
mēpōs ean elthōsin sun emoi makedones kai eurōsin umas aparaskeuastous kataischunthōmen ēmeis ina mē legōmen umeis en tē upostasei tautē tēs kauchēseōs

mEpOs ean elthOsin sun emoi makedones kai eurOsin umas aparaskeuastous kataischunthOmen Emeis ina mE legOmen umeis en tE upostasei tautE tEs kauchEseOs

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 9:4 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
mēpōs ean elthōsin sun emoi makedones kai eurōsin umas aparaskeuastous kataischunthōmen ēmeis ina mē legōmen umeis en tē upostasei tautē tēs kauchēseōs

mEpOs ean elthOsin sun emoi makedones kai eurOsin umas aparaskeuastous kataischunthOmen Emeis ina mE legOmen umeis en tE upostasei tautE tEs kauchEseOs

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 9:4 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
mēpōs ean elthōsin sun emoi makedones kai eurōsin umas aparaskeuastous kataischunthōmen ēmeis ina mē legōmen umeis en tē upostasei tautē tēs kauchēseōs

mEpOs ean elthOsin sun emoi makedones kai eurOsin umas aparaskeuastous kataischunthOmen Emeis ina mE legOmen umeis en tE upostasei tautE tEs kauchEseOs

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 9:4 Westcott/Hort - Transliterated
mē pōs ean elthōsin sun emoi makedones kai eurōsin umas aparaskeuastous kataischunthōmen ēmeis ina mē legōmen umeis en tē upostasei tautē

mE pOs ean elthOsin sun emoi makedones kai eurOsin umas aparaskeuastous kataischunthOmen Emeis ina mE legOmen umeis en tE upostasei tautE

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 9:4 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
mē pōs ean elthōsin sun emoi makedones kai eurōsin umas aparaskeuastous kataischunthōmen ēmeis ina mē {WH: legōmen } {UBS4: legō } umeis en tē upostasei tautē

mE pOs ean elthOsin sun emoi makedones kai eurOsin umas aparaskeuastous kataischunthOmen Emeis ina mE {WH: legOmen} {UBS4: legO} umeis en tE upostasei tautE

2 Korintusi 9:4 Hungarian: Karoli
Hogy aztán, ha a macedónok velem együtt odajutnak és titeket készületlenül találnak, valamiképen szégyent ne valljunk mi, hogy ne mondjam ti, ebben a dologban.

Al la korintanoj 2 9:4 Esperanto
por ke, se venus kune kun mi iuj el Makedonujo kaj trovus vin ne pretaj, ni (por ne diri, vi) ne hontu pro cxi tiu fido.

Toinen kirje korinttilaisille 9:4 Finnish: Bible (1776)
Ettemme, jos Makedonialaiset minun kanssani tulevat, ja ei löydä teitä valmiina, me silloin (en minä sano: te) senkaltaisesta kerskauksesta häpiään tulisi.

2 Corinthiens 9:4 French: Darby
de peur que si des Macedoniens venaient avec moi et ne vous trouvaient pas prets, nous (pour ne pas dire vous), nous ne fussions confus de cette assurance.

2 Corinthiens 9:4 French: Louis Segond (1910)
Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tournât à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre.

2 Corinthiens 9:4 French: Martin (1744)
De peur que ceux de Macédoine venant avec moi, et ne vous trouvant pas prêts, nous n'ayons de la honte, (pour ne pas dire vous-mêmes) de l'assurance avec laquelle nous nous sommes glorifiés de vous.

2 Korinther 9:4 German: Modernized
auf daß nicht, so die aus Mazedonien mit mir kämen und euch unbereitet fänden, wir (will nicht sagen ihr) zuschanden würden mit solchem Rühmen.

2 Korinther 9:4 German: Luther (1912)
auf daß nicht, so die aus Mazedonien mit mir kämen und euch unbereit fänden, wir (will nicht sagen: ihr) zu Schanden würden mit solchem Rühmen.

2 Korinther 9:4 German: Textbibel (1899)
Damit nicht, wenn mit mir Makedonier kommen und euch unvorbereitet finden sollten, wir zu Schanden werden, um nicht zu sagen: ihr, an dieser Erwartung.

2 Corinzi 9:4 Italian: Riveduta Bible (1927)
che talora, se venissero meco dei Macedoni e vi trovassero non preparati, noi (per non dir voi) non avessimo ad essere svergognati per questa nostra fiducia.

2 Corinzi 9:4 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Che talora, se, quando i Macedoni saranno venuti meco, non vi trovano presti, non siamo svergognati noi per non dir voi, in questa ferma confidanza del nostro vanto.

2 KOR 9:4 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
supaya jangan, kalau-kalau datang orang-orang Makedonia sertaku dan jumpa kamu belum bersedia, kami ini (jangan pula kami mengata: kamu) malu di dalam pengharapan besar itu.

2 Corinthians 9:4 Kabyle: NT
Ma yella ddan yid-i kra seg watmaten n Masidunya ilaq a kkun-in-afen theggam iman nwen iwakken zzux-nni i țzuxxuɣ yis wen ur iyi-țțuɣal ara d lḥecma, bɣiɣ a d-iniɣ d lḥecma nwen kunwi !

고린도후서 9:4 Korean
혹 마게도냐인들이 나와 함께 가서 너희의 준비치 아니한 것을 보면 너희는 고사하고 우리가 이 믿던 것에 부끄러움을 당할까 두려워하노라

II Corinthios 9:4 Latin: Vulgata Clementina
ne cum venerint Macedones mecum, et invenerint vos imparatos, erubescamus nos (ut non dicamus vos) in hac substantia.

Korintiešiem 2 9:4 Latvian New Testament
Lai tad, ja maķedonieši kopā ar mani atnāktu un atrastu jūs nesagatavotus, mums (neteiksim jums) nebūtu jānosarkst šīs lietas dēļ.

Antrasis laiðkas korintieèiams 9:4 Lithuanian
Kad, jei kartais makedoniečiai atvyktų kartu su manimi ir rastų jus nepasiruošusius, mes (nekalbant apie jus) nebūtume sugėdinti dėl tokio tvirto pasigyrimo.

2 Corinthians 9:4 Maori
Kei tupono ka haere atu i ahau etahi o Makeronia, a ka rokohanga atu kahore ano kia rite noa ta koutou, na, ko te whakama mo matou, e kore matou e ki mo koutou, i tenei whakamanamana e kaha nei.

2 Korintierne 9:4 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
så vi, for ikke å si I selv, ikke skal bli til skamme i denne tillit når det kommer makedoniere med mig og finner eder uferdige.

2 Corintios 9:4 Spanish: La Biblia de las Américas
no sea que algunos macedonios vayan conmigo y os encuentren desprevenidos, y nosotros (por no decir vosotros) seamos avergonzados por esta confianza.

2 Corintios 9:4 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
no sea que algunos Macedonios vayan conmigo y los encuentren desprevenidos, y nosotros, (por no decir ustedes), seamos avergonzados por esta confianza.

2 Corintios 9:4 Spanish: Reina Valera Gómez
no sea que si vinieren conmigo los de Macedonia, y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de este firme gloriar.

2 Corintios 9:4 Spanish: Reina Valera 1909
No sea que, si vinieren conmigo Macedonios, y os hallaren desapercibidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de este firme gloriarnos.

2 Corintios 9:4 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
no sea que, si vinieren conmigo macedonios, y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza.

2 Coríntios 9:4 Bíblia King James Atualizada Português
a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não vos mencionar, não sejamos envergonhados por tanta confiança que depositamos em vós.

2 Coríntios 9:4 Portugese Bible
a fim de, se acaso alguns macedônios forem comigo, e vos acharem desaparecidos, não sermos nós envergonhados (para não dizermos vós) nesta confiança.   

2 Corinteni 9:4 Romanian: Cornilescu
Dacă vor veni vreunii din Macedonia cu mine, şi nu vă vor găsi gata, n'aş vrea ca noi (ca să nu zicem voi) să fim daţi de ruşine în încrederea aceasta.

2-е Коринфянам 9:4 Russian: Synodal Translation (1876)
и чтобы, когда придут со мною Македоняне и найдут вас неготовыми, не остались в стыде мы, – не говорю „вы", – похвалившись с такою уверенностью.

2-е Коринфянам 9:4 Russian koi8r
[и] чтобы, когда придут со мною Македоняне и найдут вас неготовыми, не остались в стыде мы, --не говорю `вы`, --похвалившись с такою уверенностью.

2 Corinthians 9:4 Shuar New Testament
Wi ukunam Maset·nianmaya shuarjai atumiin jean, kuit S·satin Tφmiarmena nuna iwiarachman Wßinkian natsaraij tusan, tura atumsha natsarairum tusan T·rajai. Warφ, "S·satniun ti wakeruiniawai" tuke tu wΘatsjak.

2 Korinthierbrevet 9:4 Swedish (1917)
Eljest, om några macedonier komma med mig och finna eder oberedda, kunna vi -- för att icke säga I -- till äventyrs komma på skam med vår tillförsikt i denna sak.

2 Wakorintho 9:4 Swahili NT
Isije ikawa kwamba watu wa Makedonia watakapokuja pamoja nami tukawakuta hamko tayari, hapo sisi tutaaibika--bila kutaja aibu mtakayopata ninyi wenyewe--kwa sababu tutakuwa tumewatumainia kupita kiasi.

2 Mga Taga-Corinto 9:4 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Baka sakaling sa anomang paraan kung magsirating na kasama ko ang ilang taga Macedonia at kayo'y maratnang hindi nangahahanda, kami (upang huwag sabihing kayo) ay mangapahiya sa pagkakatiwalang ito.

Širawt ta n sanatat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 9:4 Tawallamat Tamajaq NT
As wǝr iga adi, har kawan-in-oseɣ ǝddewaɣ d arat daɣ Kǝl Masedonǝya, nos-iwan-in wǝr tǝsammatagam; a dana-tabǝz tǝkarakit ǝn baragan win dasan-ǝgeɣ fall-awan, amaran kawanay wǝllen a za tǝbǝz tǝkarakit.

2 โครินธ์ 9:4 Thai: from KJV
มิฉะนั้นแล้ว ถ้าชาวมาซิโดเนียบางคนมากับข้าพเจ้า และเห็นว่าท่านมิได้เตรียมพร้อมตามที่เราได้อวดไว้นั้น (อย่าว่าแต่ท่านจะขายหน้าเลย) เราเองก็จะขายหน้าด้วย

2 Korintliler 9:4 Turkish
Öyle ki, bazı Makedonyalılar benimle birlikte gelir ve sizi hazırlıksız bulurlarsa, sizler bir yana, bizler duyduğumuz güvenden ötürü utanmayalım.

2 Коринтяни 9:4 Ukrainian: NT
щоб, як прийдуть зо мною Македоняне та знайдуть вас неготових, ми (щоб не сказати ви) не осоромились, сією сьмілостю хвальби.

2 Corinthians 9:4 Uma New Testament
Apa' ane ria-ra mpai' to Makedonia to mpo'emai' -a tilou, pai' ane rapa' -na ko'ia terumpu doi petulungi-ni tetu-e, uma mpai' mowo ea' -kai, apa' mpolia' ki'une' -mokoie. Koi' wo'o mpai' me'ea' ompi'.

2 Coâ-rinh-toâ 9:4 Vietnamese (1934)
Tôi e rằng nếu người Ma-xê-đoan đến với tôi, thấy anh em không sẵn, thì sự tin cậy đó đổi nên điều hổ thẹn cho chúng tôi chăng, còn anh em không kể đến.

2 Corinthians 9:3
Top of Page
Top of Page