2 Corinthians 7:11
New International Version
See what this godly sorrow has produced in you: what earnestness, what eagerness to clear yourselves, what indignation, what alarm, what longing, what concern, what readiness to see justice done. At every point you have proved yourselves to be innocent in this matter.

New Living Translation
Just see what this godly sorrow produced in you! Such earnestness, such concern to clear yourselves, such indignation, such alarm, such longing to see me, such zeal, and such a readiness to punish wrong. You showed that you have done everything necessary to make things right.

English Standard Version
For see what earnestness this godly grief has produced in you, but also what eagerness to clear yourselves, what indignation, what fear, what longing, what zeal, what punishment! At every point you have proved yourselves innocent in the matter.

Berean Study Bible
Consider what this godly sorrow has produced in you: what earnestness, what eagerness to clear yourselves, what indignation, what alarm, what longing, what zeal, what vindication! In every way you have proved yourselves to be innocent in this matter.

New American Standard Bible
For behold what earnestness this very thing, this godly sorrow, has produced in you: what vindication of yourselves, what indignation, what fear, what longing, what zeal, what avenging of wrong! In everything you demonstrated yourselves to be innocent in the matter.

King James Bible
For behold this selfsame thing, that ye sorrowed after a godly sort, what carefulness it wrought in you, yea, what clearing of yourselves, yea, what indignation, yea, what fear, yea, what vehement desire, yea, what zeal, yea, what revenge! In all things ye have approved yourselves to be clear in this matter.

Holman Christian Standard Bible
For consider how much diligence this very thing--this grieving as God wills--has produced in you: what a desire to clear yourselves, what indignation, what fear, what deep longing, what zeal, what justice! In every way you showed yourselves to be pure in this matter.

International Standard Version
See what great earnestness godly sorrow has produced in you! How ready you are to clear yourselves, how indignant, how alarmed, how full of longing and enthusiasm, how eager to seek justice! In every way you have demonstrated that you are innocent in this matter.

NET Bible
For see what this very thing, this sadness as God intended, has produced in you: what eagerness, what defense of yourselves, what indignation, what alarm, what longing, what deep concern, what punishment! In everything you have proved yourselves to be innocent in this matter.

Aramaic Bible in Plain English
For behold, this has happened because you were distressed for God's sake. How much more have I effected diligence in you, and apology, anger, fear, love, zeal and vengeance? And you revealed yourselves in all things that you are pure in this matter.

GOD'S WORD® Translation
When you became distressed in a godly way, look at how much devotion it caused you to have. You were ready to clear yourselves of the charges against you. You were disgusted with the wrong that had been done. You were afraid. You wanted to see us. You wanted to show your concern for us. You were ready to punish the wrong that had been done. In every way you have demonstrated that you are people who are innocent in this matter.

Jubilee Bible 2000
For behold this same thing, that when ye were made sorry by God, what carefulness it wrought in you, what clearing of yourselves, what indignation, what fear, what vehement desire, what zeal, what vindication! In all things ye have shown yourselves to be clean in this matter.

King James 2000 Bible
For behold this same thing, that you sorrowed after a godly sort, what earnestness it worked in you, yea, what clearing of yourselves, yea, what indignation, yea, what fear, yea, what vehement desire, yea, what zeal, yea, what full punishment! In all things you have proved yourselves to be pure in this matter.

American King James Version
For behold this selfsame thing, that you sorrowed after a godly sort, what carefulness it worked in you, yes, what clearing of yourselves, yes, what indignation, yes, what fear, yes, what vehement desire, yes, what zeal, yes, what revenge! In all things you have approved yourselves to be clear in this matter.

American Standard Version
For behold, this selfsame thing, that ye were made sorry after a godly sort, what earnest care it wrought in you, yea what clearing of yourselves, yea what indignation, yea what fear, yea what longing, yea what zeal, yea what avenging! In everything ye approved yourselves to be pure in the matter.

Douay-Rheims Bible
For behold this selfsame thing, that you were made sorrowful according to God, how great carefulness it worketh in you; yea defence, yea indignation, yea fear, yea desire, yea zeal, yea revenge: in all things you have shewed yourselves to be undefiled in the matter.

Darby Bible Translation
For, behold, this same thing, your being grieved according to God, how much diligence it wrought in *you*, but [what] excusing [of yourselves], but [what] indignation, but [what] fear, but [what] ardent desire, but [what] zeal, but [what] vengeance: in every way ye have proved yourselves to be pure in the matter.

English Revised Version
For behold, this selfsame thing, that ye were made sorry after a godly sort, what earnest care it wrought in you, yea, what clearing of yourselves, yea, what indignation, yea, what fear, yea, what longing, yea, what zeal, yea, what avenging! In everything ye approved yourselves to be pure in the matter.

Webster's Bible Translation
For behold this very thing, that ye sorrowed after a godly sort, what carefulness it wrought in you, yea, what clearing of yourselves, yea, what indignation, yea, what fear, yea, what vehement desire, yea, what zeal, yea, what avenging! In all things ye have approved yourselves to be clear in this matter.

Weymouth New Testament
For mark the effects of this very thing--your having sorrowed with a godly sorrow--what earnestness it has called forth in you, what eagerness to clear yourselves, what indignation, what alarm, what longing affection, what jealousy, what meting out of justice! You have completely wiped away reproach from yourselves in the matter.

World English Bible
For behold, this same thing, that you were made sorry in a godly way, what earnest care it worked in you. Yes, what defense, indignation, fear, longing, zeal, and vengeance! In everything you demonstrated yourselves to be pure in the matter.

Young's Literal Translation
for, lo, this same thing -- your being made sorry toward God -- how much diligence it doth work in you! but defence, but displeasure, but fear, but longing desire, but zeal, but revenge; in every thing ye did approve yourselves to be pure in the matter.

2 Korinthiërs 7:11 Afrikaans PWL
want let op, hierdie ding het gebeur dat julle treurig gemaak is deur God, hoeveel te meer het ek gretigheid, verskoning, woede, vrees, liefde, ywer en vergelding in julle veroorsaak. In alles het julle bewys dat julle in die saak rein is;

2 e Koristasve 7:11 Albanian
Në fakt, ja sa kujdes shkaktoi te ju pikëllimi sipas Perëndisë, madje sa fjalë për të kërkuar ndjesë, sa zemëratë, sa druajtje, sa dëshirë të zjarrtë, sa zell, sa kënaqësi! Me çdo mënyrë ju e treguat se jeni të pastër në këtë çështje.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 7:11 Arabic: Smith & Van Dyke
فانه هوذا حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة الله كم انشأ فيكم من الاجتهاد بل من الاحتجاج بل من الغيظ بل من الخوف بل من الشوق بل من الغيرة بل من الانتقام. في كل شيء اظهرتم انفسكم انكم ابرياء في هذا الامر.

2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 7:11 Armenian (Western): NT
Քանի դուք տրտմեցաք Աստուծոյ ուզած կերպով, ահա՛ այդ բանը ձեր մէջ ի՜նչ փութաջանութիւն գոյացուց, նոյնիսկ ջատագովութիւն, ընդվզում, վախ, տենչանք, նախանձախնդրութիւն, վրէժխնդրութիւն. ամէն կերպով դուք ձեզի հաւանութիւն տուիք թէ այդ խնդիրին մէջ անկեղծ էք:

2 Corinthianoetara. 7:11 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen horrá, Iaincoaren arauez tristetu içate horrec berac, cein artha handia çuetan obratu vkan du: aitzitic cer satisfactionea, aitzitic indignationea, aitzitic beldurra, aitzitic desir handia, aitzitic affectione handia, aitzitic mendequioa? gauça gucietan eracutsi içan çarete nola chahu çareten eguiteco hunetan.

De Krenter B 7:11 Bavarian
Wie haat enk diend dö Trüebsal naach n Willn Gottes weiterbrungen! Ietz rüert si was bei enk, wenn i segh, wieß enk entschuldigt habtß und mit de Missständd aufgraeumt. Mir kennt ietz, däßß is wirklich ernst nemtß, öbbs ausrichttß und mit n Straaffen streng seitß. Bsunders freut s mi, däßß mi gern aau wider saeghtß. Auf aynn iedn Fall habtß ös belögt, däßß in derer Sach unschuldig seitß.

2 Коринтяни 7:11 Bulgarian
Защото, ето, това гдето се наскърбихте по Бога, какво усърдие породи във вас, какво себеочистване, какво негодувание, какъв страх, какво ожидане, каква ревност, какво мъздовъздаване! Във всичко вие показахте, че сте чисти в това нещо.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
看哪,原來正是這件事——你們按神的意思憂傷——在你們裡面帶來了何等的殷勤、分辯、義憤、敬畏、渴望、熱心和懲罰。你們在各方面都證明了自己在那件事上是純潔的。

中文标准译本 (CSB Simplified)
看哪,原来正是这件事——你们按神的意思忧伤——在你们里面带来了何等的殷勤、分辩、义愤、敬畏、渴望、热心和惩罚。你们在各方面都证明了自己在那件事上是纯洁的。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你看,你們依著神的意思憂愁,從此就生出何等的殷勤、自訴、自恨、恐懼、想念、熱心、責罰。在這一切事上,你們都表明自己是潔淨的。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你看,你们依着神的意思忧愁,从此就生出何等的殷勤、自诉、自恨、恐惧、想念、热心、责罚。在这一切事上,你们都表明自己是洁净的。

歌 林 多 後 書 7:11 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 看 , 你 們 依 著 神 的 意 思 憂 愁 , 從 此 就 生 出 何 等 的 慇 懃 、 自 訴 、 自 恨 、 恐 懼 、 想 念 、 熱 心 、 責 罰 ( 或 作 : 自 責 ) 。 在 這 一 切 事 上 , 你 們 都 表 明 自 己 是 潔 淨 的 。

歌 林 多 後 書 7:11 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 看 , 你 们 依 着 神 的 意 思 忧 愁 , 从 此 就 生 出 何 等 的 ? ? 、 自 诉 、 自 恨 、 恐 惧 、 想 念 、 热 心 、 责 罚 ( 或 作 : 自 责 ) 。 在 这 一 切 事 上 , 你 们 都 表 明 自 己 是 洁 净 的 。

Druga poslanica Korinæanima 7:11 Croatian Bible
Gle, doista baš to što ste se po Božju ožalostili, kolikom gorljivošću urodi među vama, pa opravdavanjem, pa ogorčenjem, pa strahom, pa čežnjom, pa revnošću, pa kažnjavanjem. Svime ste time pokazali da ste u onome nedužni.

Druhá Korintským 7:11 Czech BKR
Ano hle, to samo, že jste podlé Boha zarmouceni byli, kterakou v vás způsobilo snažnost, nýbrž jakou omluvu, nýbrž zažhnutí hněvu, nýbrž bázeň, nýbrž žádost vroucí, nýbrž horlivost, anobrž pomstu? A Všelijak ukázali jste se nevinni býti v té příhodě.

2 Korinterne 7:11 Danish
Thi se, just dette, at I bleve bedrøvede efter Guds Sind, hvor stor en Iver virkede det ikke hos eder, ja Forsvar, ja Harme, ja Frygt, ja Længsel, ja Nidkærhed, ja Straf! Paa enhver Maade beviste I, at I selv vare rene i den Sag.

2 Corinthiër 7:11 Dutch Staten Vertaling
Want ziet, ditzelfde dat gij naar God zijt bedroefd geworden, hoe grote naarstigheid heeft het in u gewrocht? Ja, verantwoording, ja, onlust, ja, vrees, ja, verlangen, ja, ijver, ja, wraak; in alles hebt gij uzelven bewezen rein te zijn in deze zaak.

Nestle Greek New Testament 1904
ἰδοὺ γὰρ αὐτὸ τοῦτο τὸ κατὰ Θεὸν λυπηθῆναι πόσην κατειργάσατο ὑμῖν σπουδήν, ἀλλὰ ἀπολογίαν, ἀλλὰ ἀγανάκτησιν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόθησιν, ἀλλὰ ζῆλον, ἀλλὰ ἐκδίκησιν. ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι τῷ πράγματι.

Westcott and Hort 1881
ἰδοὺ γὰρ αὐτὸ τοῦτο τὸ κατὰ θεὸν λυπηθῆναι πόσην κατειργάσατο ὑμῖν σπουδήν, ἀλλὰ ἀπολογίαν, ἀλλὰ ἀγανάκτησιν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόθησιν, ἀλλὰ ζῆλον, ἀλλὰ ἐκδίκησιν· ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι τῷ πράγματι.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἰδοὺ γὰρ αὐτὸ τοῦτο τὸ κατὰ θεὸν λυπηθῆναι πόσην κατειργάσατο ὑμῖν σπουδήν, ἀλλὰ ἀπολογίαν, ἀλλὰ ἀγανάκτησιν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόθησιν, ἀλλὰ ζῆλον, ἀλλὰ ἐκδίκησιν· ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι τῷ πράγματι.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἰδοὺ γάρ, αὐτὸ τοῦτο, τὸ κατὰ θεὸν λυπηθῆναι ὑμᾶς, πόσην κατειργάσατο ὑμῖν σπουδήν, ἀλλὰ ἀπολογίαν, ἀλλὰ ἀγανάκτησιν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόθησιν, ἀλλὰ ζῆλον, ἀλλὰ ἐκδίκησιν. Ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἴναι ἐν τῷ πράγματι.

Greek Orthodox Church 1904
ἰδοὺ γὰρ αὐτὸ τοῦτο, τὸ κατὰ Θεὸν λυπηθῆναι ὑμᾶς, πόσην κατειργάσατο ὑμῖν σπουδήν, ἀλλὰ ἀπολογίαν, ἀλλὰ ἀγανάκτησιν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόθησιν, ἀλλὰ ζῆλον, ἀλλὰ ἐκδίκησιν! ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι τῷ πράγματι.

Tischendorf 8th Edition
ἰδοὺ γὰρ αὐτὸ τοῦτο τὸ κατὰ θεὸν λυπηθῆναι πόσην κατηργάσατο ὑμῖν σπουδήν, ἀλλὰ ἀπολογίαν, ἀλλὰ ἀγανάκτησιν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόθησιν, ἀλλὰ ζῆλον, ἀλλὰ ἐκδίκησιν· ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι τῷ πράγματι.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἰδοὺ γὰρ, αὐτὸ τοῦτο, τὸ κατὰ Θεὸν λυπηθῆναι ὑμᾶς, πόσην κατειργάσατο ὑμῖν σπουδήν, ἀλλὰ, ἀπολογίαν, ἀλλὰ ἀγανάκτησιν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόθησιν, ἀλλὰ ζῆλον, ἀλλ’ ἐκδίκησιν. ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι ἐν τῷ πράγματι.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἰδού, γὰρ αὐτὸ τοῦτο τὸ κατὰ θεὸν λυπηθῆναι ὑμᾶς, πόσην κατειργάσατο ὑμῖν σπουδήν ἀλλὰ ἀπολογίαν ἀλλὰ ἀγανάκτησιν ἀλλὰ φόβον ἀλλὰ ἐπιπόθησιν ἀλλὰ ζῆλον ἀλλ' ἐκδίκησιν ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι ἐν τῷ πράγματι

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ιδου γαρ αυτο τουτο το κατα θεον λυπηθηναι ποσην κατειργασατο υμιν σπουδην αλλα απολογιαν αλλα αγανακτησιν αλλα φοβον αλλα επιποθησιν αλλα ζηλον αλλα εκδικησιν εν παντι συνεστησατε εαυτους αγνους ειναι τω πραγματι

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ιδου γαρ αυτο τουτο το κατα θεον λυπηθηναι ποσην κατηργασατο υμιν σπουδην αλλα απολογιαν αλλα αγανακτησιν αλλα φοβον αλλα επιποθησιν αλλα ζηλον αλλα εκδικησιν εν παντι συνεστησατε εαυτους αγνους ειναι τω πραγματι

Stephanus Textus Receptus 1550
ιδου γαρ αυτο τουτο το κατα θεον λυπηθηναι υμας ποσην κατειργασατο υμιν σπουδην αλλα απολογιαν αλλα αγανακτησιν αλλα φοβον αλλα επιποθησιν αλλα ζηλον αλλ εκδικησιν εν παντι συνεστησατε εαυτους αγνους ειναι εν τω πραγματι

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ιδου γαρ, αυτο τουτο, το κατα Θεον λυπηθηναι υμας, ποσην κατειργασατο υμιν σπουδην, αλλα, απολογιαν, αλλα αγανακτησιν, αλλα φοβον, αλλα επιποθησιν, αλλα ζηλον, αλλ εκδικησιν. εν παντι συνεστησατε εαυτους αγνους ειναι εν τω πραγματι.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ιδου γαρ αυτο τουτο το κατα θεον λυπηθηναι υμας ποσην κατειργασατο υμιν σπουδην αλλα απολογιαν αλλα αγανακτησιν αλλα φοβον αλλα επιποθησιν αλλα ζηλον αλλα εκδικησιν παντι συνεστησατε εαυτους αγνους ειναι εν τω πραγματι

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ιδου γαρ αυτο τουτο το κατα θεον λυπηθηναι ποσην κατειργασατο υμιν σπουδην αλλα απολογιαν αλλα αγανακτησιν αλλα φοβον αλλα επιποθησιν αλλα ζηλον αλλα εκδικησιν εν παντι συνεστησατε εαυτους αγνους ειναι τω πραγματι

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
idou gar auto touto to kata Theon lypēthēnai posēn kateirgasato hymin spoudēn, alla apologian, alla aganaktēsin, alla phobon, alla epipothēsin, alla zēlon, alla ekdikēsin. en panti synestēsate heautous hagnous einai tō pragmati.

idou gar auto touto to kata Theon lypethenai posen kateirgasato hymin spouden, alla apologian, alla aganaktesin, alla phobon, alla epipothesin, alla zelon, alla ekdikesin. en panti synestesate heautous hagnous einai to pragmati.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
idou gar auto touto to kata theon lypēthēnai posēn kateirgasato hymin spoudēn, alla apologian, alla aganaktēsin, alla phobon, alla epipothēsin, alla zēlon, alla ekdikēsin; en panti synestēsate heautous hagnous einai tō pragmati.

idou gar auto touto to kata theon lypethenai posen kateirgasato hymin spouden, alla apologian, alla aganaktesin, alla phobon, alla epipothesin, alla zelon, alla ekdikesin; en panti synestesate heautous hagnous einai to pragmati.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 7:11 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
idou gar auto touto to kata theon lupēthēnai posēn katērgasato umin spoudēn alla apologian alla aganaktēsin alla phobon alla epipothēsin alla zēlon alla ekdikēsin en panti sunestēsate eautous agnous einai tō pragmati

idou gar auto touto to kata theon lupEthEnai posEn katErgasato umin spoudEn alla apologian alla aganaktEsin alla phobon alla epipothEsin alla zElon alla ekdikEsin en panti sunestEsate eautous agnous einai tO pragmati

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 7:11 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
idou gar auto touto to kata theon lupēthēnai umas posēn kateirgasato umin spoudēn alla apologian alla aganaktēsin alla phobon alla epipothēsin alla zēlon alla ekdikēsin panti sunestēsate eautous agnous einai en tō pragmati

idou gar auto touto to kata theon lupEthEnai umas posEn kateirgasato umin spoudEn alla apologian alla aganaktEsin alla phobon alla epipothEsin alla zElon alla ekdikEsin panti sunestEsate eautous agnous einai en tO pragmati

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 7:11 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
idou gar auto touto to kata theon lupēthēnai umas posēn kateirgasato umin spoudēn alla apologian alla aganaktēsin alla phobon alla epipothēsin alla zēlon all ekdikēsin en panti sunestēsate eautous agnous einai en tō pragmati

idou gar auto touto to kata theon lupEthEnai umas posEn kateirgasato umin spoudEn alla apologian alla aganaktEsin alla phobon alla epipothEsin alla zElon all ekdikEsin en panti sunestEsate eautous agnous einai en tO pragmati

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 7:11 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
idou gar auto touto to kata theon lupēthēnai umas posēn kateirgasato umin spoudēn alla apologian alla aganaktēsin alla phobon alla epipothēsin alla zēlon all ekdikēsin en panti sunestēsate eautous agnous einai en tō pragmati

idou gar auto touto to kata theon lupEthEnai umas posEn kateirgasato umin spoudEn alla apologian alla aganaktEsin alla phobon alla epipothEsin alla zElon all ekdikEsin en panti sunestEsate eautous agnous einai en tO pragmati

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 7:11 Westcott/Hort - Transliterated
idou gar auto touto to kata theon lupēthēnai posēn kateirgasato umin spoudēn alla apologian alla aganaktēsin alla phobon alla epipothēsin alla zēlon alla ekdikēsin en panti sunestēsate eautous agnous einai tō pragmati

idou gar auto touto to kata theon lupEthEnai posEn kateirgasato umin spoudEn alla apologian alla aganaktEsin alla phobon alla epipothEsin alla zElon alla ekdikEsin en panti sunestEsate eautous agnous einai tO pragmati

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 7:11 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
idou gar auto touto to kata theon lupēthēnai posēn kateirgasato umin spoudēn alla apologian alla aganaktēsin alla phobon alla epipothēsin alla zēlon alla ekdikēsin en panti sunestēsate eautous agnous einai tō pragmati

idou gar auto touto to kata theon lupEthEnai posEn kateirgasato umin spoudEn alla apologian alla aganaktEsin alla phobon alla epipothEsin alla zElon alla ekdikEsin en panti sunestEsate eautous agnous einai tO pragmati

2 Korintusi 7:11 Hungarian: Karoli
Mert ímé ez a ti Isten szerint való megszomorodástok milyen nagy buzgóságot keltett ti bennetek, sõt védekezést, sõt bosszankodást, sõt félelmet, sõt kívánkozást, sõt buzgóságot, sõt bosszúállást. Mindenképen bebizonyítottátok, hogy tiszták vagytok e dologban.

Al la korintanoj 2 7:11 Esperanto
CXar jen kian zorgemon tiu sama malgxojo laux Dio elfaris en vi, plue kian senkulpigon, plue kian indignon, plue kian timon, plue kian sopiron, plue kian fervoron, plue kian vengxon! En cxio vi elmontris vin puraj pri la afero.

Toinen kirje korinttilaisille 7:11 Finnish: Bible (1776)
Sillä katso, että te olitte Jumalan mielen jälkeen murheelliset, kuinka suuren ahkeruuden se on teissä vaikuttanut! Ja tosin edesvastauksen, närkästyksen, pelvon, ikävöitsemisen, kiivauden ja koston. Te olette kaikissa teitänne puhtaiksi osoittaneet tässä asiassa.

2 Corinthiens 7:11 French: Darby
Car voici, ce fait meme que vous avez ete attristes selon Dieu, quel empressement il a produit en vous, mais quelles excuses, mais quelle indignation, mais quelle crainte, mais quel ardent desir, mais quel zele, mais quelle vengeance: A tous egards, vous avez montre que vous etes purs dans l'affaire.

2 Corinthiens 7:11 French: Louis Segond (1910)
Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous! Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition! Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire.

2 Corinthiens 7:11 French: Martin (1744)
Car voici, cela même que vous avez été attristés selon Dieu, quel soin n'a-t-il pas produit en vous? quelle satisfaction? quelle indignation? quelle crainte? quel grand désir? quel zèle? quelle vengeance ? vous vous êtes montrés de toutes manières purs dans cette affaire.

2 Korinther 7:11 German: Modernized
Siehe, dasselbige, daß ihr göttlich seid betrübt worden, welchen Fleiß hat es in euch gewirket, dazu Verantwortung, Zorn, Furcht, Verlangen, Eifer, Rache! Ihr habt euch beweiset in allen Stücken, daß ihr rein seid an der Tat.

2 Korinther 7:11 German: Luther (1912)
Siehe, daß ihr göttlich seid betrübt worden, welchen Fleiß hat das in euch gewirkt, dazu Verantwortung, Zorn, Furcht, Verlangen, Eifer, Rache! Ihr habt euch bewiesen in allen Stücken, daß ihr rein seid in der Sache.

2 Korinther 7:11 German: Textbibel (1899)
Sehet doch diese göttliche Betrübnis, die ihr erlebt habt: wie hat sie euch zum Ernste getrieben, ja zur Verteidigung, zur Entrüstung, zum Schrecken, zur Sehnsucht, zum Eifer, zur Vergeltung. Alles habt ihr gethan, euch rein in der Sache zu beweisen.

2 Corinzi 7:11 Italian: Riveduta Bible (1927)
Infatti, questo essere stati contristati secondo Iddio, vedete quanta premura ha prodotto in voi! Anzi, quanta giustificazione, quanto sdegno, quanto timore, quanta bramosia, quanto zelo, qual punizione! In ogni maniera avete dimostrato d’esser puri in quest’affare.

2 Corinzi 7:11 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciocchè, ecco, questo stesso fatto che voi siete stati contristati secondo Iddio, quanta premura ha prodotta in voi, qual giustificazione, quale indegnazione, qual timore, qual grande affezione, quale zelo, qual punizione! per ogni maniera voi avete dimostrato che siete puri in quest’affare.

2 KOR 7:11 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena perhatikanlah perkara itu juga, yang kamu berdukacita itu menurut kehendak Allah, betapa besarnya usaha yang dikerjakan-Nya di dalam kamu, dan lagi jawab dan gusar dan ketakutan dan kerinduan dan kerajinan dan pembalasan. Di dalam segala sesuatu itu kamu sudah menyatakan dirimu suci di dalam perkara itu.

2 Corinthians 7:11 Kabyle: NT
Leḥzen-agi-nwen yeɛǧeb aṭas Sidi Ṛebbi, walit acḥal i gexdem deg-wen : acḥal i tenneḥcamem d wamek i tḍelbem ssmaḥ ! Acḥal tendemmem, tekcem-ikkun tugdi n Sidi Ṛebbi ; acḥal tcedham a yi teẓrem yerna tebɣam a yi tɛiwnem ; amek daɣen tɛuqbem wid ixeddmen cceṛ ! Deg wayagi meṛṛa tesbeggnem-d belli teṣfam di taluft-agi.

고린도후서 7:11 Korean
보라 ! 하나님의 뜻대로 하게 한 이 근심이 너희로 얼마나 간절하게 하며, 얼마나 변명하게 하며, 얼마나 분하게 하며, 얼마나 두렵게 하며, 얼마나 사모하게 하며, 얼마나 열심 있게 하며, 얼마나 벌하게 하였는가 너희가 저 일에 대하여 일절 너희 자신의 깨끗함을 나타내었느니라

II Corinthios 7:11 Latin: Vulgata Clementina
Ecce enim hoc ipsum, secundum Deum contristari vos, quantam in vobis operatur sollicitudinem : sed defensionem, sed indignationem, sed timorem, sed desiderium, sed æmulationem, sed vindictam : in omnibus exhibuistis vos incontaminatos esse negotio.

Korintiešiem 2 7:11 Latvian New Testament
Jo, lūk, tās pašas Dievam patīkamās skumjas, ar kādām es jūs apbēdināju, kādu rūpību tās jūsos radījušas, arī aizstāvēšanos, arī īgnumu, arī bailes, arī ilgas, arī centību, arī nosodīšanu! Katrā ziņā jūs pierādījāt, ka jūs šinī lietā neesat vainojami.

Antrasis laiðkas korintieèiams 7:11 Lithuanian
Ir štai kaip tik tas dieviškas nuliūdimas pagimdė jumyse tokį susirūpinimą, tokį teisinimąsi, apmaudą, baimę, tokį stiprų troškimą, uolumą, tokį atpildą! Jūs visais atžvilgiais pasirodėte švarūs šiame reikale.

2 Corinthians 7:11 Maori
Titiro hoki, ko taua mea nei ano, ko ta te Atua whakapouritanga i a koutou, na, tana mahinga nui i roto i a koutou, ae ra, nga kupu whakatikatika i a koutou, te riri, te wehi, te hiahia, te ngakau nui, te whakapa riri! I nga mea katoa kua whakak ite nui koutou, kahore o koutou hara i tenei mea.

2 Korintierne 7:11 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For se, just dette at I blev bedrøvet efter Guds sinn, hvilken iver det virket hos eder, ja forsvar, ja harme, ja frykt, ja lengsel, ja nidkjærhet, ja straff! I alt viste I eder å være rene i den sak.

2 Corintios 7:11 Spanish: La Biblia de las Américas
Porque mirad, ¡qué solicitud ha producido en vosotros esto, esta tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal! En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto.

2 Corintios 7:11 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Porque miren, ¡qué solicitud ha producido esto en ustedes, esta tristeza piadosa, qué vindicación de ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal! En todo han demostrado ser inocentes en el asunto.

2 Corintios 7:11 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque he aquí, esto mismo que os contristó según Dios; ¡cuánta solicitud ha obrado en vosotros, y qué defensa, y qué indignación, y qué temor, y qué gran deseo, y qué celo, y aun vindicación! En todo os habéis mostrado limpios en este asunto.

2 Corintios 7:11 Spanish: Reina Valera 1909
Porque he aquí, esto mismo que según Dios fuisteis contristados, cuánta solicitud ha obrado en vosotros, y aun defensa, y aun enojo, y aun temor, y aun gran deseo, y aun celo, y aun vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el negocio.

2 Corintios 7:11 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Porque he aquí esto mismo, que según Dios fuisteis contristados, ¿cuánta solicitud ha obrado en vosotros? ¡Qué defensa, qué enojo, qué temor, qué (gran) deseo, qué celo, y qué vindicación! En todo os habéis mostrado limpios en el asunto.

2 Coríntios 7:11 Bíblia King James Atualizada Português
Pois vede o que esse constrangimento, segundo a vontade de Deus produziu em vós: que dedicação, mas igualmente que defesa própria, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que anseio por ver a justiça estabelecida! Em todos os aspectos, provastes estar inocentes nessa questão.

2 Coríntios 7:11 Portugese Bible
Pois vêde quanto cuidado não produziu em vós isto mesmo, o serdes contristados segundo Deus! sim, que defesa própria, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança! Em tudo provastes estar inocentes nesse negócio.   

2 Corinteni 7:11 Romanian: Cornilescu
Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu, ce frămîntare a trezit în voi! Şi ce cuvinte de desvinovăţire! Ce mînie! Ce frică! Ce dorinţă aprinsă! Ce rîvnă! Ce pedeapsă! În toate voi aţi arătat că sînteţi curaţi în privinţa aceasta.

2-е Коринфянам 7:11 Russian: Synodal Translation (1876)
Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного , какойстрах, какое желание, какую ревность, какое взыскание! По всему вы показали себя чистыми в этом деле.

2-е Коринфянам 7:11 Russian koi8r
Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование [на виновного], какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание! По всему вы показали себя чистыми в этом деле.

2 Corinthians 7:11 Shuar New Testament
Tura iistarum; Yus wakerana N·tiksarmek Atumφ K·ntutsri katsuntearme. Tuma asarum wi aatjarmena nu esettsarum Enentßimtusurme. Atumφ T·ramuri ujatkatajtsa wakerimiarme. Tura nu Tunßa nakitramarme; tura ashamkamarme. Tura yajauchin T·ramia nu Asutißmarme. Tura winia anentu asarum wi timia Tφmiatrusrumek turatai tusarum ti wakerimiarme. Nu tura asakrumin pΘnker T·rarmena nu, paant iniakmarme.

2 Korinthierbrevet 7:11 Swedish (1917)
Se, just detta, att I bleven bedrövade efter Guds sinne, huru mycket nit har det icke framkallat hos eder, ja, huru många ursäkter, huru stor förtrytelse, huru mycken fruktan, huru mycken längtan, huru mycken iver, huru många bestraffningar! På allt sätt haven I bevisat att I viljen vara rena i den sak det här gäller. --

2 Wakorintho 7:11 Swahili NT
Sasa mnaweza kuona matokeo ya kuona huzuni jinsi Mungu atakavyo: ninyi mmepata kuwa sasa watu wenye jitihada, wenye hoja, mnashtuka na kuogopa, mna bidii na mko tayari kuona kwamba haki yatekelezwa. Ninyi mmethibitisha kwa kila njia kwamba hamna hatia kuhusu jambo hili.

2 Mga Taga-Corinto 7:11 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Narito nga, ito rin ang inyong ikinalulumbay na mula sa Dios, gaanong sikap na pagiingat ang sa inyo'y ginawa, oo't gaanong pagtatanggol ng inyong sarili, oo't gaanong pagkagalit, oo't gaanong katakutan, oo't gaanong pananabik, oo't gaanong pagmamalasakit, oo't gaanong paghihiganti! Sa lahat ay napakita kayong dalisay sa bagay na ito.

Širawt ta n sanatat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 7:11 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝnǝyat iket n ǝsǝbdǝd wa kawan-iga ǝɣšud ǝn man wa ira Mǝššina. Ǝsǝbdǝd wen ǝnta a d-ewayan gǝlleyat ta tǝgam, d aggaz wa tǝgam iman-nawan, d alham wa daɣ-wan iga, ǝd tasa ta sǝr-wan d-eway, d ǝsǝddiran wa tǝgam anay-nin, d ǝddǝguz wa tǝgam daɣ amazal n awa olaɣan, d aggay wa sǝr-wan d-iga tara n ad awwaddaban aytedan win tagganen tǝkma. Tǝssîknam daɣ anamod kul as, wǝr tǝlem lahan waliyyan daɣ talɣa tǝdi.

2 โครินธ์ 7:11 Thai: from KJV
จงพิจารณาดูว่าความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้ากระทำให้เกิดความกระตือรือร้นมากทีเดียว ทำให้เกิดความขวนขวายที่จะแก้ตัวใหม่ และการโกรธแทน ความกลัว ความปรารถนาอย่างยิ่ง ความกระตือรือร้น การแก้แค้น ในทุกสิ่งเหล่านั้นท่านได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าท่านก็หมดจดในการนี้แล้ว

2 Korintliler 7:11 Turkish
Bakın bu acılar, Tanrının isteğiyle çektiğiniz bu acılar sizde ne büyük ciddiyet, paklanmak için ne büyük istek yarattı! Sizde ne büyük öfke, korku, özlem, gayret ve suçluyu cezalandırma arzusu uyandırdı! Bu konuda her bakımdan masum olduğunuzu kanıtladınız.

2 Коринтяни 7:11 Ukrainian: NT
Ось бо се саме, що покували, яке велике зробило в вас дбаннє, а (яке) оправданнє, а жаль, а страх, а бажаннє, а ревність, яке (відомщенне)! У всьому доказали ви, що чисті в сьому дїлї.

2 Corinthians 7:11 Uma New Testament
Kasusaa' -ni mpobasa sura-ku toe wengi, mpu'u-mpu'u kasusaa' to ntuku' konoa Alata'ala. Penonoi lompe' -koi ba napa wua' -na kasusaa' -ni toe. Ngkai kasusaa' -ni toe, ria mpu'u nono-ni doko' mpobabehi to monoa'. Ni'uli' uma-koi tono' hi tauna to mposapuaka-kai. Nipokahuku' jeko' -ra tauna to masala', nipoka'eka' mpotuku' kehi-ra. Lentora-mokoi mpokalentorai-a, nituku' -mi hawa' -ku, sadia moto-koi mpohuku' tauna to masala'. Hi butu nyala-na monoto-mi kamoroli' mpontolumanu' -na nono-ni hi kara-kara toe.

2 Coâ-rinh-toâ 7:11 Vietnamese (1934)
Vậy, hãy xem, sự buồn rầu theo ý Ðức Chúa Trời sanh ra sự ân cần trong anh em là dường nào! Lại có sự chữa chối, buồn giận, răn sợ, sốt sắng, nông nả, trách phạt là dường nào! Anh em đã tỏ ra cho ai nấy đều biết rằng mình vốn là thanh sạch trong việc đó.

2 Corinthians 7:10
Top of Page
Top of Page