2 Corinthians 13:10
New International Version
This is why I write these things when I am absent, that when I come I may not have to be harsh in my use of authority--the authority the Lord gave me for building you up, not for tearing you down.

New Living Translation
I am writing this to you before I come, hoping that I won't need to deal severely with you when I do come. For I want to use the authority the Lord has given me to strengthen you, not to tear you down.

English Standard Version
For this reason I write these things while I am away from you, that when I come I may not have to be severe in my use of the authority that the Lord has given me for building up and not for tearing down.

Berean Study Bible
This is why I write these things while absent, so that when I am present I will not need to be severe in my use of the authority that the Lord gave me for building you up, not for tearing you down.

New American Standard Bible
For this reason I am writing these things while absent, so that when present I need not use severity, in accordance with the authority which the Lord gave me for building up and not for tearing down.

King James Bible
Therefore I write these things being absent, lest being present I should use sharpness, according to the power which the Lord hath given me to edification, and not to destruction.

Holman Christian Standard Bible
This is why I am writing these things while absent, that when I am there I will not use severity, in keeping with the authority the Lord gave me for building up and not for tearing down.

International Standard Version
For this reason I am writing this while I am away from you: When I come I do not want to be severe in using the authority the Lord gave me to build you up and not to tear you down.

NET Bible
Because of this I am writing these things while absent, so that when I arrive I may not have to deal harshly with you by using my authority--the Lord gave it to me for building up, not for tearing down!

Aramaic Bible in Plain English
Therefore, as I am absent I write these things, lest when I come, I deal severely according to the authority that my Lord gives to me for your building up, and not for your destruction.

GOD'S WORD® Translation
That's why I'm writing this letter while I'm not with you. When I am with you I don't want to be harsh by using the authority that the Lord gave me. The Lord gave us this authority to help you, not to hurt you.

Jubilee Bible 2000
Therefore I write these things being absent lest being present I should treat you with more severity, according to the power which the Lord has given me for edification, and not for destruction.

King James 2000 Bible
Therefore I write these things being absent, lest being present I should use sharpness, according to the power which the Lord has given me to edification, and not to destruction.

American King James Version
Therefore I write these things being absent, lest being present I should use sharpness, according to the power which the Lord has given me to edification, and not to destruction.

American Standard Version
For this cause I write these things while absent, that I may not when present deal sharply, according to the authority which the Lord gave me for building up, and not for casting down.

Douay-Rheims Bible
Therefore I write these things, being absent, that, being present, I may not deal more severely, according to the power which the Lord hath given me unto edification, and not unto destruction.

Darby Bible Translation
On this account I write these things being absent, that being present I may not use severity according to the authority which the Lord has given me for building up, and not for overthrowing.

English Revised Version
For this cause I write these things while absent, that I may not when present deal sharply, according to the authority which the Lord gave me for building up, and not for casting down.

Webster's Bible Translation
Therefore I write these things being absent, lest being present I should use sharpness, according to the power which the Lord hath given me to edification, and not to destruction.

Weymouth New Testament
For this reason I write thus while absent, that when present I may not have to act severely in the exercise of the authority which the Lord has given me for building up, and not for pulling down.

World English Bible
For this cause I write these things while absent, that I may not deal sharply when present, according to the authority which the Lord gave me for building up, and not for tearing down.

Young's Literal Translation
because of this, these things -- being absent -- I write, that being present, I may not treat any sharply, according to the authority that the Lord did give me for building up, and not for casting down.

2 Korinthiërs 13:10 Afrikaans PWL
As gevolg hiervan skryf ek hierdie dinge in my afwesigheid sodat ek nie, as ek teenwoordig is, ernstig hoef op te tree, volgens die outoriteit wat my Meester my gegee het, om julle op te bou en nie af te breek nie.

2 e Koristasve 13:10 Albanian
Prandaj i shkruaj këto gjëra, kur jam larg jush, që, kur të jem i pranishëm, të mos sillem me ashpërsi, sipas autoritetit që më ka dhënë Zoti për të ndërtuar e jo për të prishur.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 13:10 Arabic: Smith & Van Dyke
لذلك اكتب بهذا وانا غائب لكي لا استعمل جزما وانا حاضر حسب السلطان الذي اعطاني اياه الرب للبنيان لا للهدم

2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 13:10 Armenian (Western): NT
Ուստի կը գրեմ ձեզի այս բաները՝ բացակայ ըլլալով, որպէսզի երբ ներկայ ըլլամ՝ սաստկութեամբ չվարուիմ այն իրաւասութեան համեմատ, որ Տէրը տուաւ ինծի՝ շինելու, եւ ո՛չ թէ քանդելու համար:

2 Corinthianoetara. 13:10 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Halacotz gauça hauc absent naicela scribatzen ditut, present içanen naicenean seueritatez vsat ezteçadançát, Iaunac edificationetacotz eta ez destructionetacotz eman drautan botherearen araura.

De Krenter B 13:10 Bavarian
Dösswögn schreib i dös allss von dyr Weitn, däß i nit recht streng sein mueß, wenn i zo enk kimm. D Vollmacht von n Herrn dyrzue haet i, aber dö soll i ja zo n Aufbaun nützn, nit zo n Niderreissn.

2 Коринтяни 13:10 Bulgarian
Затуй, като отсъствувам, пиша това, та когато съм при [вас], да се не отнеса строго според властта, която ми е дал Господ за назидание, а не за събаряне.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
為此,我不在你們那裡的時候寫了這些事,好讓我來到的時候,不必用主所賜給我的權柄嚴厲地對待你們。這權柄是為了造就人,並不是為了拆毀人。

中文标准译本 (CSB Simplified)
为此,我不在你们那里的时候写了这些事,好让我来到的时候,不必用主所赐给我的权柄严厉地对待你们。这权柄是为了造就人,并不是为了拆毁人。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
所以,我不在你們那裡的時候把這話寫給你們,好叫我見你們的時候,不用照主所給我的權柄嚴厲地待你們。這權柄原是為造就人,並不是為敗壞人。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
所以,我不在你们那里的时候把这话写给你们,好叫我见你们的时候,不用照主所给我的权柄严厉地待你们。这权柄原是为造就人,并不是为败坏人。

歌 林 多 後 書 13:10 Chinese Bible: Union (Traditional)
所 以 , 我 不 在 你 們 那 裡 的 時 候 , 把 這 話 寫 給 你 們 , 好 叫 我 見 你 們 的 時 候 , 不 用 照 主 所 給 我 的 權 柄 嚴 厲 的 待 你 們 ; 這 權 柄 原 是 為 造 就 人 , 並 不 是 為 敗 壞 人 。

歌 林 多 後 書 13:10 Chinese Bible: Union (Simplified)
所 以 , 我 不 在 你 们 那 里 的 时 候 , 把 这 话 写 给 你 们 , 好 叫 我 见 你 们 的 时 候 , 不 用 照 主 所 给 我 的 权 柄 严 厉 的 待 你 们 ; 这 权 柄 原 是 为 造 就 人 , 并 不 是 为 败 坏 人 。

Druga poslanica Korinæanima 13:10 Croatian Bible
To vam nenazočan pišem zato da nazočan ne bih morao oštro nastupiti vlašću koju mi Gospodin dade za izgrađivanje, a ne za rušenje.

Druhá Korintským 13:10 Czech BKR
Protož toto nepřítomný jsa, píši, abych snad potom přítomen jsa, nemusil býti přísný, podle moci, kterouž mi dal Pán k vzdělání, a ne k zkáze.

2 Korinterne 13:10 Danish
Derfor skriver jeg dette fraværende, for at jeg ikke nærværende skal bruge Strenghed, efter den Magt, som Herren har givet mig til Opbyggelse, og ikke til Nedbrydelse.

2 Corinthiër 13:10 Dutch Staten Vertaling
Daarom schrijf ik, afwezende, deze dingen, opdat ik niet, tegenwoordig zijnde, strengheid zou gebruiken, naar de macht, die mij de Heere gegeven heeft tot opbouwing, en niet tot nederwerping.

Nestle Greek New Testament 1904
Διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν ὁ Κύριος ἔδωκέν μοι εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν.

Westcott and Hort 1881
Διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν ὁ κύριος ἔδωκέν μοι, εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν ὁ κύριος ἔδωκέν μοι, εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι, κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν ἔδωκέν μοι ὁ κύριος εἰς οἰκοδομήν, καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν.

Greek Orthodox Church 1904
Διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν ἔδωκέ μοι ὁ Κύριος εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν.

Tischendorf 8th Edition
διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν ὁ κύριος ἔδωκέν μοι, εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι, κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν ἔδωκέ μοι ὁ Κύριος, εἰς οἰκοδομὴν, καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν.

Stephanus Textus Receptus 1550
διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν ἔδωκέν μοι ὁ κύριος εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
δια τουτο ταυτα απων γραφω ινα παρων μη αποτομως χρησωμαι κατα την εξουσιαν ην ο κυριος εδωκεν μοι εις οικοδομην και ουκ εις καθαιρεσιν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
δια τουτο ταυτα απων γραφω ινα παρων μη αποτομως χρησωμαι κατα την εξουσιαν ην ο κυριος εδωκεν μοι εις οικοδομην και ουκ εις καθαιρεσιν

Stephanus Textus Receptus 1550
δια τουτο ταυτα απων γραφω ινα παρων μη αποτομως χρησωμαι κατα την εξουσιαν ην εδωκεν μοι ο κυριος εις οικοδομην και ουκ εις καθαιρεσιν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
δια τουτο ταυτα απων γραφω, ινα παρων μη αποτομως χρησωμαι, κατα την εξουσιαν ην εδωκε μοι ο Κυριος, εις οικοδομην, και ουκ εις καθαιρεσιν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
δια τουτο ταυτα απων γραφω ινα παρων μη αποτομως χρησωμαι κατα την εξουσιαν ην εδωκεν μοι ο κυριος εις οικοδομην και ουκ εις καθαιρεσιν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
δια τουτο ταυτα απων γραφω ινα παρων μη αποτομως χρησωμαι κατα την εξουσιαν ην ο κυριος εδωκεν μοι εις οικοδομην και ουκ εις καθαιρεσιν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Dia touto tauta apōn graphō, hina parōn mē apotomōs chrēsōmai kata tēn exousian hēn ho Kyrios edōken moi eis oikodomēn kai ouk eis kathairesin.

Dia touto tauta apon grapho, hina paron me apotomos chresomai kata ten exousian hen ho Kyrios edoken moi eis oikodomen kai ouk eis kathairesin.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Dia touto tauta apōn graphō, hina parōn mē apotomōs chrēsōmai kata tēn exousian hēn ho kyrios edōken moi, eis oikodomēn kai ouk eis kathairesin.

Dia touto tauta apon grapho, hina paron me apotomos chresomai kata ten exousian hen ho kyrios edoken moi, eis oikodomen kai ouk eis kathairesin.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 13:10 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
dia touto tauta apōn graphō ina parōn mē apotomōs chrēsōmai kata tēn exousian ēn o kurios edōken moi eis oikodomēn kai ouk eis kathairesin

dia touto tauta apOn graphO ina parOn mE apotomOs chrEsOmai kata tEn exousian En o kurios edOken moi eis oikodomEn kai ouk eis kathairesin

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 13:10 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
dia touto tauta apōn graphō ina parōn mē apotomōs chrēsōmai kata tēn exousian ēn edōken moi o kurios eis oikodomēn kai ouk eis kathairesin

dia touto tauta apOn graphO ina parOn mE apotomOs chrEsOmai kata tEn exousian En edOken moi o kurios eis oikodomEn kai ouk eis kathairesin

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 13:10 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
dia touto tauta apōn graphō ina parōn mē apotomōs chrēsōmai kata tēn exousian ēn edōken moi o kurios eis oikodomēn kai ouk eis kathairesin

dia touto tauta apOn graphO ina parOn mE apotomOs chrEsOmai kata tEn exousian En edOken moi o kurios eis oikodomEn kai ouk eis kathairesin

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 13:10 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
dia touto tauta apōn graphō ina parōn mē apotomōs chrēsōmai kata tēn exousian ēn edōken moi o kurios eis oikodomēn kai ouk eis kathairesin

dia touto tauta apOn graphO ina parOn mE apotomOs chrEsOmai kata tEn exousian En edOken moi o kurios eis oikodomEn kai ouk eis kathairesin

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 13:10 Westcott/Hort - Transliterated
dia touto tauta apōn graphō ina parōn mē apotomōs chrēsōmai kata tēn exousian ēn o kurios edōken moi eis oikodomēn kai ouk eis kathairesin

dia touto tauta apOn graphO ina parOn mE apotomOs chrEsOmai kata tEn exousian En o kurios edOken moi eis oikodomEn kai ouk eis kathairesin

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 13:10 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
dia touto tauta apōn graphō ina parōn mē apotomōs chrēsōmai kata tēn exousian ēn o kurios edōken moi eis oikodomēn kai ouk eis kathairesin

dia touto tauta apOn graphO ina parOn mE apotomOs chrEsOmai kata tEn exousian En o kurios edOken moi eis oikodomEn kai ouk eis kathairesin

2 Korintusi 13:10 Hungarian: Karoli
Azért írom ezeket távollétemben, hogy jelenlétemben ne kelljen keményen viselkednem ama hatalom szerint, a melyet az Úr adott nékem építésre és nem rontásra.

Al la korintanoj 2 13:10 Esperanto
Pro tio mi skribas cxi tion, forestante, por ke, cxeestante, mi ne agu severe laux la auxtoritato, kiun la Sinjoro donis al mi por edifado kaj ne por dejxetado.

Toinen kirje korinttilaisille 13:10 Finnish: Bible (1776)
Sentähden minä myös poissa-ollessani näitä kirjoitan, ettei minun pitäisi läsnä-ollessani kova oleman, sen voiman jälkeen, jonka Herra antoi minulle rakennukseksi ja ei kukistukseksi.

2 Corinthiens 13:10 French: Darby
C'est pourquoi j'ecris ces choses etant absent, afin que, quand je serai present, je n'use pas de severite, selon l'autorite que le Seigneur m'a donnee pour l'edification et non pas pour la destruction.

2 Corinthiens 13:10 French: Louis Segond (1910)
C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que, présent, je n'aie pas à user de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction.

2 Corinthiens 13:10 French: Martin (1744)
C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que quand je serai présent, je n'use point de rigueur, selon la puissance que le Seigneur m'a donnée, pour l'édification, et non point pour la destruction.

2 Korinther 13:10 German: Modernized
Derhalben ich auch solches abwesend schreibe, auf daß ich nicht, wenn ich gegenwärtig bin, Schärfe brauchen müsse nach der Macht, welche mir der HERR, zu bessern und nicht zu verderben, gegeben hat.

2 Korinther 13:10 German: Luther (1912)
Derhalben schreibe ich auch solches abwesend, auf daß ich nicht, wenn ich gegenwärtig bin, Schärfe brauchen müsse nach der Macht, welche mir der HERR, zu bessern und nicht zu verderben, gegeben hat.

2 Korinther 13:10 German: Textbibel (1899)
Darum schreibe ich dies aus der Ferne, damit ich nicht, wenn ich da bin, kurzen Prozeß machen muß nach der Gewalt, die mir der Herr verliehen hat zur Erbauung, nicht zur Zerstörung.

2 Corinzi 13:10 Italian: Riveduta Bible (1927)
Perciò vi scrivo queste cose mentre sono assente, affinché, quando sarò presente, io non abbia a procedere rigorosamente secondo l’autorità che il Signore mi ha data per edificare, e non per distruggere.

2 Corinzi 13:10 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciò, io scrivo queste cose, essendo assente; acciocchè, essendo presente, io non proceda rigidamente, secondo la podestà, la quale il Signore mi ha data, a edificazione, e non a distruzione.

2 KOR 13:10 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka inilah sebabnya aku menyuratkan yang demikian, selagi aku jauh, supaya apabila aku hadir kelak, jangan aku memakai kekerasan menurut kuasa, yang dikaruniakan Tuhan kepadaku, akan membangunkan dan bukan akan merobohkan.

2 Corinthians 13:10 Kabyle: NT
Atah iwacu i wen-țaruɣ akkagi m'ara beɛdeɣ fell-awen, iwakken asm'ara iliɣ gar-awen, ur țiwɛiṛeɣ ara ɣuṛ-wen s tezmert i yi-d-ifka Sidi Ṛebbi, iwakken a kkun-sǧehdeɣ mačči iwakken a kkun-sseɣliɣ.

고린도후서 13:10 Korean
이를 인하여 내가 떠나 있을 때에 이렇게 쓰는 것은 대면할 때에 주께서 너희를 파하려 하지 않고 세우려 하여 내게 주신 그 권세를 따라 엄하지 않게 하려 함이니라

II Corinthios 13:10 Latin: Vulgata Clementina
Ideo hæc absens scribo, ut non præsens durius agam secundum potestatem, quam Dominus dedit mihi in ædificationem, et non in destructionem.

Korintiešiem 2 13:10 Latvian New Testament
Tāpēc es jums šo rakstu prombūtnē, lai, pie jums esot, man nevajadzētu bargāk rīkoties saskaņā ar to varu, ko Kungs man devis celšanai, bet ne graušanai.

Antrasis laiðkas korintieèiams 13:10 Lithuanian
Todėl, būdamas toli, tai rašau, kad atvykęs neturėčiau griežtai elgtis, naudodamas valdžią, kurią man Viešpats suteikė tam, kad ugdyčiau, o ne kad griaučiau.

2 Corinthians 13:10 Maori
Koia ahau ka tuhituhi atu nei i enei mea, i ahau e ngaro mai nei, kei tae atu ahau ki kona, ka koi taku i runga i te mana kua tukua mai nei e te Ariki ki ahau hei hanga mo te whare, ehara i te mea hei wahi.

2 Korintierne 13:10 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Derfor skriver jeg dette i mitt fravær, forat jeg ikke under mitt nærvær skal fare strengt frem efter den makt som Herren har gitt mig til å opbygge og ikke til å nedbryte.

2 Corintios 13:10 Spanish: La Biblia de las Américas
Por esta razón os escribo estas cosas estando ausente, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción.

2 Corintios 13:10 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Por esta razón les escribo estas cosas estando ausente, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción.

2 Corintios 13:10 Spanish: Reina Valera Gómez
Por tanto os escribo esto estando ausente, no sea que estando presente os trate con dureza, conforme a la potestad que el Señor me ha dado para edificación, y no para destrucción.

2 Corintios 13:10 Spanish: Reina Valera 1909
Por tanto os escribo esto ausente, por no tratar presente con dureza, conforme á la potestad que el Señor me ha dado para edificación, y no para destrucción.

2 Corintios 13:10 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Por tanto os escribo esto ausente, por no trataros en presencia con más dureza, conforme a la potestad que el Señor me ha dado para edificación, y no para destrucción.

2 Coríntios 13:10 Bíblia King James Atualizada Português
Por esse motivo, escrevo estas palavras estando ausente, para que, quando eu estiver convosco pessoalmente, não necessite ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me outorgou para edificá-los, e não para destrui-los. Saudações finais aos coríntios

2 Coríntios 13:10 Portugese Bible
Portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que, quando estiver presente, não use de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me deu para edificação, e não para destruição.   

2 Corinteni 13:10 Romanian: Cornilescu
Tocmai de aceea vă scriu aceste lucruri, cînd nu sînt de faţă, pentruca, atunci cînd voi fi de faţă, să nu mă port cu asprime, potrivit cu puterea pe care mi -a dat -o Domnul pentru zidire, iar nu pentru dărîmare.

2-е Коринфянам 13:10 Russian: Synodal Translation (1876)
Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом к созиданию, а не к разорению.

2-е Коринфянам 13:10 Russian koi8r
Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом к созиданию, а не к разорению.

2 Corinthians 13:10 Shuar New Testament
Atumin emesratin Yuska winia akuptatsui. Antsu Yus akuptukuiti atumin Ikiakßrtinian. Tuma asamtai, wi Atumφin jeaknaka kakaram chicharkaijrum tusan winitsuk ju papin aatjarme.

2 Korinthierbrevet 13:10 Swedish (1917)
Och medan jag ännu är borta ifrån eder, skriver jag detta, för att jag icke, när jag är hos eder, skall nödgas uppträda med stränghet, i kraft av den myndighet som Herren har givit mig, till att uppbygga och icke till att nedbryta.

2 Wakorintho 13:10 Swahili NT
Basi, ninaandika barua hii nikiwa mbali, ili nitakapofika kwenu nisilazimike kuwa mkali kwenu kwa kutumia ule uwezo alionipa Bwana; naam, uwezo wa kujenga na si wa kubomoa.

2 Mga Taga-Corinto 13:10 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Dahil dito'y sinusulat ko ang mga bagay na ito samantalang ako'y wala sa harapan, upang kung nasa harapan ay huwag akong gumamit ng kabagsikan, ayon sa kapamahalaang ibinibigay sa akin ng Panginoon sa ikatitibay, at hindi sa ikagigiba.

Širawt ta n sanatat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 13:10 Tawallamat Tamajaq NT
Adi a fǝl dawan-in-kattaba harwa da ǝgugaq-qawan, fǝl ad wǝr addarara s a dawan-aga ǝrruɣmatan ǝsăsnen as kawan-in-oseɣ, fǝlas tanaya ta di-ikfa Ǝmǝli fall-awan, ikf-i-tat fǝl ad ǝšɣǝla daɣ anamod wa kawan-z-issukin afalla, wǝrgeɣ wa kawan-z-ijǝbbǝrǝjjen.

2 โครินธ์ 13:10 Thai: from KJV
เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเขียนข้อความนี้เมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ ด้วยเพื่อเมื่อข้าพเจ้ามาแล้ว จะได้ไม่ต้องกวดขันท่านโดยใช้อำนาจ ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานให้แก่ข้าพเจ้า เพื่อการก่อขึ้นมิใช่เพื่อการทำลายลง

2 Korintliler 13:10 Turkish
Rabbin yıkmak değil, geliştirmek için bana verdiği yetkiyi yanınıza geldiğimde sert biçimde kullanmak zorunda kalmayayım diye, bunları aranızda değilken yazıyorum.

2 Коринтяни 13:10 Ukrainian: NT
Тим то й не бувши між вами, пишу, щоб бувши між вами не зробив без'ощадно по властї, котру дав менї Господь на збудованнє, а не на руйнованне.

2 Corinthians 13:10 Uma New Testament
Toe-die pai' ku'uki' ami' -kokoi sura tohe'i-e bula-ku molaa-pidi, bona ane rata-apa mpai', uma-apa karapo' hante kuasa to nawai' -ka Pue'. Apa' nawai' -a kuasa toi bona mporohoi pepangala' -ni, uma mpokero pepangala' -ni.

2 Coâ-rinh-toâ 13:10 Vietnamese (1934)
Vậy nên khi vắng mặt, tôi viết những điều nầy, để khi tôi có mặt, không dùng thẳng phép, theo quyền Chúa ban cho tôi, để gây dựng chớ không phải để hủy diệt.

2 Corinthians 13:9
Top of Page
Top of Page