2 Corinthians 12:6
New International Version
Even if I should choose to boast, I would not be a fool, because I would be speaking the truth. But I refrain, so no one will think more of me than is warranted by what I do or say,

New Living Translation
If I wanted to boast, I would be no fool in doing so, because I would be telling the truth. But I won't do it, because I don't want anyone to give me credit beyond what they can see in my life or hear in my message,

English Standard Version
though if I should wish to boast, I would not be a fool, for I would be speaking the truth; but I refrain from it, so that no one may think more of me than he sees in me or hears from me.

Berean Study Bible
Even if I wanted to boast, I would not be a fool, because I would be speaking the truth. But I refrain, so no one will credit me with more than he sees in me or hears from me,

New American Standard Bible
For if I do wish to boast I will not be foolish, for I will be speaking the truth; but I refrain from this, so that no one will credit me with more than he sees in me or hears from me.

King James Bible
For though I would desire to glory, I shall not be a fool; for I will say the truth: but now I forbear, lest any man should think of me above that which he seeth me to be, or that he heareth of me.

Holman Christian Standard Bible
For if I want to boast, I will not be a fool, because I will be telling the truth. But I will spare you, so that no one can credit me with something beyond what he sees in me or hears from me,

International Standard Version
However, if I did want to boast, I would not be a fool, because I would be telling the truth. But I am not going to do it in order to keep anyone from thinking more of me than what he sees and hears about me.

NET Bible
For even if I wish to boast, I will not be a fool, for I would be telling the truth, but I refrain from this so that no one may regard me beyond what he sees in me or what he hears from me,

Aramaic Bible in Plain English
For if I have wished to boast, I have not been misbehaving, for I speak the truth; but I abstain, lest a man think of me more than what he sees in me and hears from me.

GOD'S WORD® Translation
If I ever wanted to brag, I wouldn't be a fool. Instead, I would be telling the truth. But I'm going to spare you so that no one may think more of me than what he sees or hears about me,

Jubilee Bible 2000
Therefore if I should desire to glory in these things, I should not be a fool; for I would say the truth, but now I forbear lest anyone should think of me above that which he sees me to be or that he hears of me.

King James 2000 Bible
For though I would desire to boast, I shall not be a fool; for I will say the truth: but now I forbear, lest any man should think of me above that which he sees me to be, or that he hears of me.

American King James Version
For though I would desire to glory, I shall not be a fool; for I will say the truth: but now I forbear, lest any man should think of me above that which he sees me to be, or that he hears of me.

American Standard Version
For if I should desire to glory, I shall not be foolish; for I shall speak the truth: but I forbear, lest any man should account of me above that which he seeth me to be , or heareth from me.

Douay-Rheims Bible
For though I should have a mind to glory, I shall not be foolish; for I will say the truth. But I forbear, lest any man should think of me above that which he seeth in me, or any thing he heareth from me.

Darby Bible Translation
For if I shall desire to boast, I shall not be a fool; for I will say [the] truth; but I forbear, lest any one should think as to me above what he sees me [to be], or whatever he may hear of me.

English Revised Version
For if I should desire to glory, I shall not be foolish; for I shall speak the truth: but I forbear, lest any man should account of me above that which he seeth me to be, or heareth from me.

Webster's Bible Translation
For though I would desire to glory, I shall not be a fool; for I will say the truth: but now I forbear, lest any man should think of me above that which he seeth me to be, or what he heareth from me.

Weymouth New Testament
If however I should choose to boast, I should not be a fool for so doing, for I should be speaking the truth. But I forbear, lest any one should be led to estimate me more highly than what his own eyes attest, or more highly than what he hears from my lips.

World English Bible
For if I would desire to boast, I will not be foolish; for I will speak the truth. But I refrain, so that no man may think more of me than that which he sees in me, or hears from me.

Young's Literal Translation
for if I may wish to boast, I shall not be a fool, for truth I will say; but I forebear, lest any one in regard to me may think anything above what he doth see me, or doth hear anything of me;

2 Korinthiërs 12:6 Afrikaans PWL
want as ek wou roem, sou ek nie ’n dwaas wees nie, want ek sou die waarheid praat, maar ek doen dit nie sodat niemand my hoër mag reken as wat hy van my sien of wat hy van my af hoor nie.

2 e Koristasve 12:6 Albanian
Edhe sikur të doja të krenohesha, nuk do të isha i marrë, sepse do të flisja të vërtetën; por nuk e bëj këtë, se mos ndonjë më çmon më tepër nga ajo që më sheh, a më tepër nga ajo që dëgjon nga unë.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 12:6 Arabic: Smith & Van Dyke
فاني ان اردت ان افتخر لا اكون غبيا لاني اقول الحق. ولكني اتحاشى لئلا يظن احد من جهتي فوق ما يراني او يسمع مني.

2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 12:6 Armenian (Western): NT
Որովհետեւ՝ նոյնիսկ եթէ ուզեմ պարծենալ՝ անմիտ պիտի չըլլամ, քանի որ պիտի ըսեմ ճշմարտութիւնը. բայց կը խնայեմ խօսքս՝ որ ո՛չ մէկը իմ վրաս աւելի համարում ունենայ, քան ինչ որ կը տեսնէ իմ վրաս կամ կը լսէ իմ մասիս:

2 Corinthianoetara. 12:6 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen baldin gloriatu nahi banaiz, eznaiz erhoa içanen, ecen eguia erranen dut: baina iragaiten naiz, nehorc niçaz estima ezteçan nitan ikusten, edo eneganic ençuten duen baino guehiago.

De Krenter B 12:6 Bavarian
Rüemet i mi dennert, wär i zwaar kain Narr nit, sundern saget aau grad d Waaret. Aber i laaß s bleibn, denn ayn Ieder sollt mi grad naach dönn einschätzn, was yr an mir seght und umbb mir hoert.

2 Коринтяни 12:6 Bulgarian
(Защото, даже ако поискам да се похваля за [други неща], не ще бъда безумен, понеже ще говоря истината; но въздържам се, да не би някой да помисли за мене повече от каквото вижда, че съм или [каквото] чува от мене).

中文標準譯本 (CSB Traditional)
其實就算我願意誇耀,也不算是愚妄的人,因為我會講真理。可是我要克制,免得有人把我看高了,過於他在我身上所看到的,或是從我所聽到的。

中文标准译本 (CSB Simplified)
其实就算我愿意夸耀,也不算是愚妄的人,因为我会讲真理。可是我要克制,免得有人把我看高了,过于他在我身上所看到的,或是从我所听到的。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我就是願意誇口,也不算狂,因為我必說實話;只是我禁止不說,恐怕有人把我看高了,過於他在我身上所看見、所聽見的。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我就是愿意夸口,也不算狂,因为我必说实话;只是我禁止不说,恐怕有人把我看高了,过于他在我身上所看见、所听见的。

歌 林 多 後 書 12:6 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 就 是 願 意 誇 口 也 不 算 狂 , 因 為 我 必 說 實 話 ; 只 是 我 禁 止 不 說 , 恐 怕 有 人 把 我 看 高 了 , 過 於 他 在 我 身 上 所 看 見 所 聽 見 的 。

歌 林 多 後 書 12:6 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 就 是 愿 意 夸 口 也 不 算 狂 , 因 为 我 必 说 实 话 ; 只 是 我 禁 止 不 说 , 恐 怕 有 人 把 我 看 高 了 , 过 於 他 在 我 身 上 所 看 见 所 听 见 的 。

Druga poslanica Korinæanima 12:6 Croatian Bible
Uistinu, kad bih se i htio hvaliti, ne bih bio bezuman; istinu bih govorio. Ali se uzdržavam da ne bi tko mislio o meni više nego što vidi na meni ili što čuje od mene.

Druhá Korintským 12:6 Czech BKR
Nebo budu-li se chtíti chlubiti, nebuduť proto nemoudrým, nebo pravdu povím; ale uskrovnímť, aby někdo nesmýšlel více, nežli vidí při mně, aneb slyší ode mne.

2 Korinterne 12:6 Danish
Thi vel bliver jeg ikke en Daare, om jeg vilde rose mig; thi det vil være Sandhed, jeg siger; men jeg afholder mig derfra, for at ingen skal tænke højere om mig, end hvad han ser mig være, eller hvad han hører af mig.

2 Corinthiër 12:6 Dutch Staten Vertaling
Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen; maar ik houde daarvan af, opdat niemand van mij denke boven hetgeen hij ziet, dat ik ben, of dat hij uit mij hoort.

Nestle Greek New Testament 1904
ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων, ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δέ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ ἀκούει ἐξ ἐμοῦ

Westcott and Hort 1881
ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων, ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δέ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ ἀκούει ἐξ ἐμοῦ,

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων, ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δέ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ ἀκούει [τι] ἐξ ἐμοῦ,

RP Byzantine Majority Text 2005
ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων· ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δέ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με, ἢ ἀκούει τι ἐξ ἐμοῦ.

Greek Orthodox Church 1904
ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων· ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δὲ μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ ἀκούει τι ἐξ ἐμοῦ.

Tischendorf 8th Edition
ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων, ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δέ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ ἀκούει ἐξ ἐμοῦ

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων· ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δέ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με, ἢ ἀκούει τι ἐξ ἐμοῦ

Stephanus Textus Receptus 1550
ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι οὐκ ἔσομαι ἄφρων ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δέ μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ ἀκούει τι ἐξ ἐμοῦ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
εαν γαρ θελησω καυχησασθαι ουκ εσομαι αφρων αληθειαν γαρ ερω φειδομαι δε μη τις εις εμε λογισηται υπερ ο βλεπει με η ακουει εξ εμου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
εαν γαρ θελησω καυχησασθαι ουκ εσομαι αφρων αληθειαν γαρ ερω φειδομαι δε μη τις εις εμε λογισηται υπερ ο βλεπει με η ακουει εξ εμου

Stephanus Textus Receptus 1550
εαν γαρ θελησω καυχησασθαι ουκ εσομαι αφρων αληθειαν γαρ ερω φειδομαι δε μη τις εις εμε λογισηται υπερ ο βλεπει με η ακουει τι εξ εμου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
εαν γαρ θελησω καυχησασθαι, ουκ εσομαι αφρων· αληθειαν γαρ ερω· φειδομαι δε, μη τις εις εμε λογισηται υπερ ο βλεπει με, η ακουει τι εξ εμου

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
εαν γαρ θελησω καυχησασθαι ουκ εσομαι αφρων αληθειαν γαρ ερω φειδομαι δε μη τις εις εμε λογισηται υπερ ο βλεπει με η ακουει τι εξ εμου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
εαν γαρ θελησω καυχησασθαι ουκ εσομαι αφρων αληθειαν γαρ ερω φειδομαι δε μη τις εις εμε λογισηται υπερ ο βλεπει με η ακουει {VAR2: [τι] } εξ εμου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ean gar thelēsō kauchēsasthai, ouk esomai aphrōn, alētheian gar erō; pheidomai de, mē tis eis eme logisētai hyper ho blepei me ē akouei ex emou

ean gar theleso kauchesasthai, ouk esomai aphron, aletheian gar ero; pheidomai de, me tis eis eme logisetai hyper ho blepei me e akouei ex emou

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ean gar thelēsō kauchēsasthai, ouk esomai aphrōn, alētheian gar erō; pheidomai de, mē tis eis eme logisētai hyper ho blepei me ē akouei ex emou,

ean gar theleso kauchesasthai, ouk esomai aphron, aletheian gar ero; pheidomai de, me tis eis eme logisetai hyper ho blepei me e akouei ex emou,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 12:6 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ean gar thelēsō kauchēsasthai ouk esomai aphrōn alētheian gar erō pheidomai de mē tis eis eme logisētai uper o blepei me ē akouei ex emou

ean gar thelEsO kauchEsasthai ouk esomai aphrOn alEtheian gar erO pheidomai de mE tis eis eme logisEtai uper o blepei me E akouei ex emou

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 12:6 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ean gar thelēsō kauchēsasthai ouk esomai aphrōn alētheian gar erō pheidomai de mē tis eis eme logisētai uper o blepei me ē akouei ti ex emou

ean gar thelEsO kauchEsasthai ouk esomai aphrOn alEtheian gar erO pheidomai de mE tis eis eme logisEtai uper o blepei me E akouei ti ex emou

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 12:6 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ean gar thelēsō kauchēsasthai ouk esomai aphrōn alētheian gar erō pheidomai de mē tis eis eme logisētai uper o blepei me ē akouei ti ex emou

ean gar thelEsO kauchEsasthai ouk esomai aphrOn alEtheian gar erO pheidomai de mE tis eis eme logisEtai uper o blepei me E akouei ti ex emou

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 12:6 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ean gar thelēsō kauchēsasthai ouk esomai aphrōn alētheian gar erō pheidomai de mē tis eis eme logisētai uper o blepei me ē akouei ti ex emou

ean gar thelEsO kauchEsasthai ouk esomai aphrOn alEtheian gar erO pheidomai de mE tis eis eme logisEtai uper o blepei me E akouei ti ex emou

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 12:6 Westcott/Hort - Transliterated
ean gar thelēsō kauchēsasthai ouk esomai aphrōn alētheian gar erō pheidomai de mē tis eis eme logisētai uper o blepei me ē akouei ex emou

ean gar thelEsO kauchEsasthai ouk esomai aphrOn alEtheian gar erO pheidomai de mE tis eis eme logisEtai uper o blepei me E akouei ex emou

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 12:6 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ean gar thelēsō kauchēsasthai ouk esomai aphrōn alētheian gar erō pheidomai de mē tis eis eme logisētai uper o blepei me ē akouei {UBS4: [ti] } ex emou

ean gar thelEsO kauchEsasthai ouk esomai aphrOn alEtheian gar erO pheidomai de mE tis eis eme logisEtai uper o blepei me E akouei {UBS4: [ti]} ex emou

2 Korintusi 12:6 Hungarian: Karoli
Mert ha dicsekedni akarok, nem leszek esztelen; mert igazságot mondok; de megtürtõztetem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint a minek lát, vagy a mit hall tõlem.

Al la korintanoj 2 12:6 Esperanto
CXar se mi deziros fieri, mi ne estos malsagxa; cxar mi diros la veron; sed mi min detenas, por ke neniu min opiniu supera ol tia, kia li vidas min, aux auxdas cxe mi.

Toinen kirje korinttilaisille 12:6 Finnish: Bible (1776)
Sillä jos minä tahtoisin kerskata, niin en minä tekisi tyhmästi; sillä minä tahdon totuuden sanoa. Mutta kuitenkin minä itseni siinä pidätän, ettei joku minua korkiammaksi lukisi, kuin hän minun näkee eli minusta kuulee.

2 Corinthiens 12:6 French: Darby
Car quand je voudrais me glorifier, je ne serais pas insense, car je dirais la verite; mais je m'en abstiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il me voit etre ou de ce qu'il a pu entendre dire de moi.

2 Corinthiens 12:6 French: Louis Segond (1910)
Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité; mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi.

2 Corinthiens 12:6 French: Martin (1744)
Or quand je voudrais me glorifier, je ne serais point imprudent, car je dirais la vérité; mais je m'en abstiens, afin que personne ne m'estime au-dessus de ce qu'il me voit être, ou de ce qu'il entend dire de moi.

2 Korinther 12:6 German: Modernized
Und so ich mich rühmen wollte, täte ich darum nicht töricht; denn ich wollte die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber des, auf daß nicht jemand mich höher achte, denn er an mir siehet, oder von mir höret,

2 Korinther 12:6 German: Luther (1912)
Und so ich mich rühmen wollte, täte ich daran nicht töricht; denn ich wollte die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, auf daß nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört.

2 Korinther 12:6 German: Textbibel (1899)
Wenn ich mich rühmen will, so bin ich erst kein Narr, denn ich sage die Wahrheit. Ich halte aber an mich, damit niemand mehr aus mir mache, als er von mir sieht und hört, mit samt dem Außerordentlichen der Offenbarungen.

2 Corinzi 12:6 Italian: Riveduta Bible (1927)
Che se pur volessi gloriarmi, non sarei un pazzo, perché direi la verità; ma me ne astengo, perché nessuno mi stimi al di là di quel che mi vede essere, ovvero ode da me.

2 Corinzi 12:6 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciocchè, benchè io volessi gloriarmi, non però sarei pazzo; poichè direi verità; ma io me ne rimango, acciocchè niuno stimi di me sopra ciò ch’egli mi vede essere, ovvero ode da me.

2 KOR 12:6 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena jikalau aku ingin hendak bermegah-megah, tiadalah aku bodoh, karena aku mengatakan yang benar; tetapi aku tahan, supaya jangan seorang pun mengirakan aku ini terlebih daripada yang tampak pada sikap keadaanku, atau yang didengar daripadaku,

2 Corinthians 12:6 Kabyle: NT
Lemmer bɣiɣ ad zuxxeɣ, ur țțiliɣ ara d amehbul axaṭer anagar tideț ara d-iniɣ ; lameɛna ad ssusmeɣ, imi ur bɣiɣ ara imdanen a yi-ssalin ccan sennig n wayen țwalin xeddmeɣ-t neɣ ayen sellen qqaṛeɣ t-id.

고린도후서 12:6 Korean
내가 만일 자랑하고자 하여도 어리석은 자가 되지 아니할 것은 내가 참말을 함이라 그러나 누가 나를 보는 바와 내게 듣는 바에 지나치게 생각할까 두려워하여 그만 두노라

II Corinthios 12:6 Latin: Vulgata Clementina
Nam etsi voluero gloriari, non ero insipiens : veritatem enim dicam : parco autem, ne quis me existimet supra id quod videt in me, aut aliquid audit ex me.

Korintiešiem 2 12:6 Latvian New Testament
Ja arī es gribēšu dižoties, es nebūšu neprātīgs, jo es teikšu patiesību; bet es atturos, lai kāds par mani nedomātu vairāk par to, ko tas manī saskata un ko no manis dzird.

Antrasis laiðkas korintieèiams 12:6 Lithuanian
Jei norėčiau girtis, nebūčiau kvailys, nes kalbėčiau tiesą. Bet susilaikau, kad kas nors apie mane nepagalvotų daugiau negu tai, ką manyje mato ar iš manęs girdi.

2 Corinthians 12:6 Maori
Ki te hiahia hoki ahau kia whakamanamana, e kore ahau e wairangi; ka korero tonu ahau i te mea pono: heoi ka waiho e ahau, kei nui atu ta tetahi e whakaaro ai ki ahau i tana e kite nei i ahau, i tana ranei e rongo ai ki ahau.

2 Korintierne 12:6 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For om jeg vil rose mig, blir jeg ikke en dåre; for det er sannhet jeg vil tale; men jeg lar det være, forat ingen skal tenke større om mig enn som han ser mig eller hører av mig.

2 Corintios 12:6 Spanish: La Biblia de las Américas
Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad; mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí, u oye de mí.

2 Corintios 12:6 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad. Pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí, u oye de mí.

2 Corintios 12:6 Spanish: Reina Valera Gómez
Por lo cual si quisiera gloriarme, no sería insensato; porque diría verdad; pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, u oye de mí.

2 Corintios 12:6 Spanish: Reina Valera 1909
Por lo cual si quisiere gloriarme, no seré insensato: porque diré verdad: empero lo dejo, porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve, ú oye de mí.

2 Corintios 12:6 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Por lo cual si quisiere gloriarme (de estas cosas,) no sería loco, porque diré la verdad; pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, u oye.

2 Coríntios 12:6 Bíblia King James Atualizada Português
Ainda que eu decidisse gloriar-me não seria, de fato, insensato, porquanto estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim pode ouvir.

2 Coríntios 12:6 Portugese Bible
Pois, se quiser gloriar-me, não serei insensato, porque direi a verdade;   

2 Corinteni 12:6 Romanian: Cornilescu
Chiar dacă aş vrea să mă laud, n'aş fi nebun, căci aş spune adevărul; dar mă feresc, ca să n'aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decît ce vede în mine, sau ce aude dela mine.

2-е Коринфянам 12:6 Russian: Synodal Translation (1876)
Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину; но я удерживаюсь, чтобы кто неподумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня.

2-е Коринфянам 12:6 Russian koi8r
Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину; но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня.

2 Corinthians 12:6 Shuar New Testament
Nankaamakuitjai T·mamtiaj tusan wakeraknaka nekas Tφminiaitjai, ßntran Tφchaintjai. T·rasha T·ratsjai. Winia T·ramuruk Wßinkiarum winia chichampruk antukrum, waritia Enentßimsarum nujai mΘtek Enentßimtursatarum tusan wakerajai.

2 Korinthierbrevet 12:6 Swedish (1917)
Visserligen skulle jag icke vara en dåre, om jag ville berömma mig själv, ty det vore sanning som jag då skulle tala; men likväl avhåller jag mig därifrån, för att ingen skall hava högre tankar om mig än skäligt är, efter vad han ser hos mig eller hör av mig.

2 Wakorintho 12:6 Swahili NT
Kama ningetaka kujivuna singekuwa mpumbavu hata kidogo, maana ningekuwa nasema ukweli mtupu. Lakini sitajivuna; sipendi mtu anifikirie zaidi ya vile anavyoona na kusikia kutoka kwangu.

2 Mga Taga-Corinto 12:6 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't kung ibigin kong ako'y magmapuri, ay hindi ako magiging mangmang; sapagka't sasalitain ko ang katotohanan: nguni't nagpipigil ako, baka ang sinoman ay magakalang ako'y mataas sa nakikita niya sa akin, o naririnig sa akin.

Širawt ta n sanatat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 12:6 Tawallamat Tamajaq NT
Amaran kud areɣ igi ǝn baragan, da wǝr di-iga adi ǝmeskel, fǝlas tidǝt a zʼanna. Mišan ad ammazzaya d igi-nasan id wǝr areɣ a di-ittǝf awedan waliyyan daɣ adag ogaran wa daɣ-i ǝgan mazalan-in d awa ganna.

2 โครินธ์ 12:6 Thai: from KJV
เพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้าอยากจะอวด ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่คนเขลา เพราะข้าพเจ้าพูดตามความจริง แต่ข้าพเจ้าระงับไว้ ก็เพราะเกรงว่า บางคนจะยกข้าพเจ้าเกินกว่าที่เขาได้เห็นและได้ฟังเกี่ยวกับข้าพเจ้า

2 Korintliler 12:6 Turkish
Övünmek istesem bile akılsız olmayacağım. Çünkü gerçeği söylemiş olacağım. Ama kimse beni gördüğünden ya da işittiğinden daha üstün görmesin diye övünmekten kaçınıyorum.

2 Коринтяни 12:6 Ukrainian: NT
Коли бо я схочу хвалитись, не буду безумний, бо говорити му правду; та вдержуюсь, щоб хто мене не вважав над те, чим бачить мене або чує що від мене;

2 Corinthians 12:6 Uma New Testament
Kakoo-kono-na, ane doko' ku'une' woto-ku, uma-a boa', apa' ria mpu'u to natao ku'une' -ki woto-kue. Aga kupengkatarii, uma-pi kututura pangila-ku, bona neo' mpai' ria to mpo'une' -a kampo'epe-ra tutura-ku toi. Ane ria to doko' mpo'une' -a, agina ranaa hi gau' -ku pai' ra'epe lolita-ku.

2 Coâ-rinh-toâ 12:6 Vietnamese (1934)
Dầu tôi muốn khoe mình, thì cũng không phải là một người dại dột, vì tôi sẽ nói thật; nhưng tôi giữ, không nói, hầu cho chẳng ai nghĩ tôi vượt quá sự họ thấy ở nơi tôi và nghe tôi nói.

2 Corinthians 12:5
Top of Page
Top of Page