2 Corinthians 12:19
New International Version
Have you been thinking all along that we have been defending ourselves to you? We have been speaking in the sight of God as those in Christ; and everything we do, dear friends, is for your strengthening.

New Living Translation
Perhaps you think we're saying these things just to defend ourselves. No, we tell you this as Christ's servants, and with God as our witness. Everything we do, dear friends, is to strengthen you.

English Standard Version
Have you been thinking all along that we have been defending ourselves to you? It is in the sight of God that we have been speaking in Christ, and all for your upbuilding, beloved.

Berean Study Bible
Have you been thinking all along that we were making a defense to you? We speak before God in Christ, and all of this, beloved, is to build you up.

New American Standard Bible
All this time you have been thinking that we are defending ourselves to you. Actually, it is in the sight of God that we have been speaking in Christ; and all for your upbuilding, beloved.

King James Bible
Again, think ye that we excuse ourselves unto you? we speak before God in Christ: but we do all things, dearly beloved, for your edifying.

Holman Christian Standard Bible
You have thought all along that we were defending ourselves to you. No, in the sight of God we are speaking in Christ, and everything, dear friends, is for building you up.

International Standard Version
Have you been thinking all along that we are trying to defend ourselves before you? We are speaking before God in the authority of the Messiah, and everything, dear friends, is meant to build you up.

NET Bible
Have you been thinking all this time that we have been defending ourselves to you? We are speaking in Christ before God, and everything we do, dear friends, is to build you up.

Aramaic Bible in Plain English
Do you again think that we make excuses to you? We speak before God in The Messiah, and all these things, my beloved, are for your edification.

GOD'S WORD® Translation
Have you been thinking all along that we're trying to defend ourselves to you? We speak as Christ's people in God's sight. Everything we do, dear friends, is for your benefit.

Jubilee Bible 2000
Again, do ye think that we excuse ourselves unto you? We speak before God in Christ, but we do all things, dearly beloved, for your edifying.

King James 2000 Bible
Again, do you think that we excuse ourselves unto you? we speak before God in Christ: but we do all things, dearly beloved, for your edifying.

American King James Version
Again, think you that we excuse ourselves to you? we speak before God in Christ: but we do all things, dearly beloved, for your edifying.

American Standard Version
Ye think all this time that we are excusing ourselves unto you. In the sight of God speak we in Christ. But all things, beloved, are for your edifying.

Douay-Rheims Bible
Of old, think you that we excuse ourselves to you? We speak before God in Christ; but all things, my dearly beloved, for your edification.

Darby Bible Translation
Ye have long been supposing that we excuse ourselves to you: we speak before God in Christ; and all things, beloved, for your building up.

English Revised Version
Ye think all this time that we are excusing ourselves unto you. In the sight of God speak we in Christ. But all things, beloved, are for your edifying.

Webster's Bible Translation
Again, think ye that we excuse ourselves to you? we speak before God in Christ: but we do all things, dearly beloved, for your edification.

Weymouth New Testament
You are imagining, all this time, that we are making our defense at your bar. In reality it is as in God's presence and in communion with Christ that we speak; but, dear friends, it is all with a view to your progress in goodness.

World English Bible
Again, do you think that we are excusing ourselves to you? In the sight of God we speak in Christ. But all things, beloved, are for your edifying.

Young's Literal Translation
Again, think ye that to you we are making defence? before God in Christ do we speak; and the all things, beloved, are for your up-building,

2 Korinthiërs 12:19 Afrikaans PWL
Dink julle weer dat ons onsself by julle verdedig? Ons praat in die teenwoordigheid van God, in eenheid met Die Gesalfde Een en dit alles, tot julle vir wie ons lief is, se opbouing,

2 e Koristasve 12:19 Albanian
A mendoni përsëri se ne kërkojmë të justifikohemi para jush? Ne flasim përpara Perëndisë, në Krishtin, dhe të gjitha këto, o fort të dashur, janë për ndërtimin tuaj.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 12:19 Arabic: Smith & Van Dyke
أتظنون ايضا اننا نحتج لكم. امام الله في المسيح نتكلم. ولكن الكل ايها الاحباء لاجل بنيانكم.

2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 12:19 Armenian (Western): NT
Դարձեալ՝ կը կարծէ՞ք թէ մենք մեզ կը ջատագովենք ձեր առջեւ: Մենք Քրիստոսո՛վ կը խօսինք՝ Աստուծո՛յ առջեւ. բայց ամէն բան կ՚ընենք, սիրելիներ, ձեր շինութեան համար:

2 Corinthianoetara. 12:19 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Berriz vste duçue ecen gure buruäc excusatzen ditugula çuec baithara? Iaincoaren aitzinean, Christean minço gara: baina gauça hauc gucioc, gucizco maiteác, çuen edificationeagatic.

De Krenter B 12:19 Bavarian
Ös denktß scheint s schoon lang, däß myr üns bei enk aushinrödn wollnd. Aber mir rödnd in Verbunddnheit mit n Kristn und steend vor n Herrgot grad dyrfür. Und, liebe Brüeder, allss gschieght, um enk geistlich aufzbaun.

2 Коринтяни 12:19 Bulgarian
Още ли мислите, че ние се защищаваме пред вас? [Не]; пред Бога говорим [това] в Христа, и то всичко, любезни мои, за ваше назидание.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
你們一直以為我們是在向你們申辯嗎?我們是在基督裡,在神面前說話。各位蒙愛的人哪,這一切都是為了造就你們。

中文标准译本 (CSB Simplified)
你们一直以为我们是在向你们申辩吗?我们是在基督里,在神面前说话。各位蒙爱的人哪,这一切都是为了造就你们。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你們到如今,還想我們是向你們分訴!我們本是在基督裡當神面前說話。親愛的弟兄啊,一切的事都是為造就你們。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你们到如今,还想我们是向你们分诉!我们本是在基督里当神面前说话。亲爱的弟兄啊,一切的事都是为造就你们。

歌 林 多 後 書 12:19 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 們 到 如 今 , 還 想 我 們 是 向 你 們 分 訴 ; 我 們 本 是 在 基 督 裡 當 神 面 前 說 話 。 親 愛 的 弟 兄 阿 , 一 切 的 事 都 是 為 造 就 你 們 。

歌 林 多 後 書 12:19 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 们 到 如 今 , 还 想 我 们 是 向 你 们 分 诉 ; 我 们 本 是 在 基 督 里 当 神 面 前 说 话 。 亲 爱 的 弟 兄 阿 , 一 切 的 事 都 是 为 造 就 你 们 。

Druga poslanica Korinæanima 12:19 Croatian Bible
Odavna smatrate da se pred vama branimo. Pred Bogom u Kristu govorimo: sve je to, ljubljeni, za vaše izgrađivanje.

Druhá Korintským 12:19 Czech BKR
A zase domníváte-li se, že my se vymlouváme před vámi? Před obličejemť Božím v Kristu mluvíme, a to všecko, nejmilejší, k vašemu vzdělání.

2 Korinterne 12:19 Danish
Alt længe have I ment, at vi forsvare os for eder. Nej, for Guds Aasyn tale vi i Kristus. Men det sker alt sammen, I elskede, for eders Opbyggelses Skyld.

2 Corinthiër 12:19 Dutch Staten Vertaling
Meent gij wederom, dat wij ons bij u verontschuldigen? Wij spreken in de tegenwoordigheid van God in Christus; en dit alles, geliefden, tot uw stichting.

Nestle Greek New Testament 1904
Πάλαι δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεθα. κατέναντι Θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν· τὰ δὲ πάντα, ἀγαπητοί, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν οἰκοδομῆς.

Westcott and Hort 1881
Πάλαι δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεθα; κατέναντι θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν. τὰ δὲ πάντα, ἀγαπητοί, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν οἰκοδομῆς,

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Πάλαι δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεθα; κατέναντι θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν. τὰ δὲ πάντα, ἀγαπητοί, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν οἰκοδομῆς,

RP Byzantine Majority Text 2005
Πάλιν δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεθα; Κατενώπιον τοῦ θεοῦ ἐν χριστῷ λαλοῦμεν· τὰ δὲ πάντα, ἀγαπητοί, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν οἰκοδομῆς.

Greek Orthodox Church 1904
Πάλιν δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεθα; κατενώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν· τὰ δὲ πάντα, ἀγαπητοί, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν οἰκοδομῆς.

Tischendorf 8th Edition
Πάλαι δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεθα; κατέναντι θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν· τὰ δὲ πάντα, ἀγαπητοί, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν οἰκοδομῆς.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Πάλιν δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεθα; κατένωπιον τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν· τὰ δὲ πάντα, ἀγαπητοί, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν οἰκοδομῆς.

Stephanus Textus Receptus 1550
Πάλιν δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεθα κατένωπιον τοῦ θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν· τὰ δὲ πάντα ἀγαπητοί ὑπὲρ τῆς ὑμῶν οἰκοδομῆς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
παλαι δοκειτε οτι υμιν απολογουμεθα κατεναντι θεου εν χριστω λαλουμεν τα δε παντα αγαπητοι υπερ της υμων οικοδομης

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
παλαι δοκειτε οτι υμιν απολογουμεθα κατεναντι θεου εν χριστω λαλουμεν τα δε παντα αγαπητοι υπερ της υμων οικοδομης

Stephanus Textus Receptus 1550
παλιν δοκειτε οτι υμιν απολογουμεθα κατενωπιον του θεου εν χριστω λαλουμεν τα δε παντα αγαπητοι υπερ της υμων οικοδομης

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Παλιν δοκειτε οτι υμιν απολογουμεθα; κατενωπιον του Θεου εν Χριστω λαλουμεν· τα δε παντα, αγαπητοι, υπερ της υμων οικοδομης.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
παλιν δοκειτε οτι υμιν απολογουμεθα κατενωπιον του θεου εν χριστω λαλουμεν τα δε παντα αγαπητοι υπερ της υμων οικοδομης

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
παλαι δοκειτε οτι υμιν απολογουμεθα κατεναντι θεου εν χριστω λαλουμεν τα δε παντα αγαπητοι υπερ της υμων οικοδομης

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Palai dokeite hoti hymin apologoumetha. katenanti Theou en Christō laloumen; ta de panta, agapētoi, hyper tēs hymōn oikodomēs.

Palai dokeite hoti hymin apologoumetha. katenanti Theou en Christo laloumen; ta de panta, agapetoi, hyper tes hymon oikodomes.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Palai dokeite hoti hymin apologoumetha? katenanti theou en Christō laloumen. ta de panta, agapētoi, hyper tēs hymōn oikodomēs,

Palai dokeite hoti hymin apologoumetha? katenanti theou en Christo laloumen. ta de panta, agapetoi, hyper tes hymon oikodomes,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 12:19 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
palai dokeite oti umin apologoumetha katenanti theou en christō laloumen ta de panta agapētoi uper tēs umōn oikodomēs

palai dokeite oti umin apologoumetha katenanti theou en christO laloumen ta de panta agapEtoi uper tEs umOn oikodomEs

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 12:19 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
palin dokeite oti umin apologoumetha katenōpion tou theou en christō laloumen ta de panta agapētoi uper tēs umōn oikodomēs

palin dokeite oti umin apologoumetha katenOpion tou theou en christO laloumen ta de panta agapEtoi uper tEs umOn oikodomEs

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 12:19 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
palin dokeite oti umin apologoumetha katenōpion tou theou en christō laloumen ta de panta agapētoi uper tēs umōn oikodomēs

palin dokeite oti umin apologoumetha katenOpion tou theou en christO laloumen ta de panta agapEtoi uper tEs umOn oikodomEs

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 12:19 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
palin dokeite oti umin apologoumetha katenōpion tou theou en christō laloumen ta de panta agapētoi uper tēs umōn oikodomēs

palin dokeite oti umin apologoumetha katenOpion tou theou en christO laloumen ta de panta agapEtoi uper tEs umOn oikodomEs

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 12:19 Westcott/Hort - Transliterated
palai dokeite oti umin apologoumetha katenanti theou en christō laloumen ta de panta agapētoi uper tēs umōn oikodomēs

palai dokeite oti umin apologoumetha katenanti theou en christO laloumen ta de panta agapEtoi uper tEs umOn oikodomEs

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 12:19 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
palai dokeite oti umin apologoumetha katenanti theou en christō laloumen ta de panta agapētoi uper tēs umōn oikodomēs

palai dokeite oti umin apologoumetha katenanti theou en christO laloumen ta de panta agapEtoi uper tEs umOn oikodomEs

2 Korintusi 12:19 Hungarian: Karoli
Azt hiszitek megint, hogy elõttetek mentegetjük magunkat. Az Isten elõtt Krisztusban szólunk; mindezt pedig, szeretteim, a ti épüléstekért.

Al la korintanoj 2 12:19 Esperanto
Vi ankoraux nun cxiam pensas, ke ni nin senkulpigas antaux vi. Antaux Dio, ni parolas en Kristo. Sed cxio, amataj miaj, estas por via edifo.

Toinen kirje korinttilaisille 12:19 Finnish: Bible (1776)
Luuletteko taas, että me vastaamme edestämme teidän edessänne? Me puhumme Kristuksessa, Jumalan edessä; mutta kaikki nämät, rakkaat veljet, teidän parannukseksenne;

2 Corinthiens 12:19 French: Darby
Vous avez longtemps pense que nous nous justifions aupres de vous. Nous parlons devant Dieu en Christ, et toutes choses, bien-aimes, pour votre edification.

2 Corinthiens 12:19 French: Louis Segond (1910)
Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons; et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification.

2 Corinthiens 12:19 French: Martin (1744)
Avez-vous encore la pensée que nous voulions nous justifier envers vous? Nous parlons devant Dieu en Christ, et le tout, ô très chers! est pour votre édification.

2 Korinther 12:19 German: Modernized
Lasset ihr euch abermal dünken, wir verantworten uns? Wir reden in Christo vor Gott; aber das alles geschieht, meine Liebsten, euch zur Besserung.

2 Korinther 12:19 German: Luther (1912)
Lasset ihr euch abermals dünken, wir verantworten uns vor euch? Wir reden in Christo vor Gott; aber das alles geschieht, meine Liebsten, euch zur Besserung.

2 Korinther 12:19 German: Textbibel (1899)
Ihr meint von jeher, wir wollen uns bei euch verteidigen? Unser Reden ist vor Gott in Christus; es geschieht aber alles, Geliebte, für eure Erbauung.

2 Corinzi 12:19 Italian: Riveduta Bible (1927)
Da tempo voi v’immaginate che noi ci difendiamo dinanzi a voi. Egli è nel cospetto di Dio, in Cristo, che noi parliamo; e tutto questo, diletti, per la vostra edificazione.

2 Corinzi 12:19 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
PENSATE voi di nuovo, che noi ci giustifichiamo presso a voi? noi parliamo davanti a Dio, in Cristo; e tutto ciò, diletti, per la vostra edificazione.

2 KOR 12:19 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka sudah lama kamu menyangka, bahwa kami menyungguhkan diri kepada kamu. Di hadapan Allah kami berkata-kata di dalam Kristus. Tetapi sekaliannya itu, hai kekasih, akan meneguhkan imanmu.

2 Corinthians 12:19 Kabyle: NT
Acḥal aya kunwi tɣilem nețnadi amek ara ndafeɛ ɣef yiman-nneɣ zdat-nwen. Lameɛna zdat Sidi Ṛebbi, nukni nheddeṛ-awen-d s lebɣi n Lmasiḥ. Annect-agi meṛṛa a wid eɛzizen fell-aɣ, nxeddem-it iwakken aț-țennernim di liman.

고린도후서 12:19 Korean
이 때까지 우리가 우리를 너희에게 변명하는 줄로 생각하는구나 우리가 그리스도 안에서 하나님 앞에 말하노라 사랑하는 자들아 ! 이 모든 것은 너희의 덕을 세우기 위함이니라

II Corinthios 12:19 Latin: Vulgata Clementina
Olim putatis quod excusemus nos apud vos ? coram Deo in Christo loquimur : omnia autem, carissimi, propter ædificationem vestram.

Korintiešiem 2 12:19 Latvian New Testament
Jūs, laikam, sen jau domājat, ka mēs attaisnojamies jūsu priekšā? Mēs runājam Dieva priekšā Kristus vārdā. Vismīļie, tas viss jūsu pamācīšanai!

Antrasis laiðkas korintieèiams 12:19 Lithuanian
Vėl jūs manote, kad prieš jus teisinamės. Mes kalbame prieš Dievą Kristuje: viską darome, mylimieji, jūsų ugdymui.

2 Corinthians 12:19 Maori
Tenei koutou te mahara nei i enei wa katoa he whakatikatika mo matou ta matou ki a koutou. I te aroaro o te Atua e korero ana matou i roto i a te Karaiti: otiia ko enei mea katoa, e oku hoa aroha, hei pai mo koutou, hei hanga mo te whare.

2 Korintierne 12:19 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Alt lenge har I tenkt at det er eder vi forsvarer oss for. Nei, det er for Guds åsyn vi taler i Kristus; men alt er til eders opbyggelse, mine elskede!

2 Corintios 12:19 Spanish: La Biblia de las Américas
Todo este tiempo habéis estado pensando que nos defendíamos ante vosotros. En realidad, es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo; y todo, amados, para vuestra edificación.

2 Corintios 12:19 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Todo este tiempo ustedes han estado pensando que nos defendíamos ante ustedes. En realidad, es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo; y todo esto, amados, es para su edificación.

2 Corintios 12:19 Spanish: Reina Valera Gómez
¿Pensáis aún que nos excusamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos; mas todo lo hacemos, muy amados, para vuestra edificación.

2 Corintios 12:19 Spanish: Reina Valera 1909
¿Pensáis aún que nos excusamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos: mas todo, muy amados, por vuestra edificación.

2 Corintios 12:19 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
¿O pensáis aún que nos excusamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos; mas todo, muy amados, por vuestra edificación.

2 Coríntios 12:19 Bíblia King James Atualizada Português
Pensais que durante todo esse tempo estamos tentando nos defender diante de vós? Ora, é diante de Deus que apresentamos nossa defesa em Cristo, e todas as nossas atitudes, amados irmãos, têm o propósito de vos fortalecer.

2 Coríntios 12:19 Portugese Bible
Há muito, de certo, pensais que nos estamos desculpando convosco. Perante Deus, falamos em Cristo, e tudo isto, amados, é para vossa edificação.   

2 Corinteni 12:19 Romanian: Cornilescu
De multă vreme voi vă închipuiţi că, vrem să ne apărăm înaintea voastră! Noi vorbim înaintea lui Dumnezeu în Hristos; şi toate aceste lucruri, le spunem, prea iubiţilor, pentru zidirea voastră.

2-е Коринфянам 12:19 Russian: Synodal Translation (1876)
Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом, во Христе, и все это, возлюбленные, к вашемуназиданию.

2-е Коринфянам 12:19 Russian koi8r
Не думаете ли еще, что мы [только] оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом, во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию.

2 Corinthians 12:19 Shuar New Testament
┐Warφ Enentßimsarum? ┐Atum pΘnker ainiawai turutik tusar nu Tßjik? Antsu, aneamu yatsurtiram, ii Tßjinia nu atumin Y·snum Ikiakßrtajrum tusar taji.

2 Korinthierbrevet 12:19 Swedish (1917)
Nu torden I redan länge hava menat att det är inför eder som vi försvara oss. Nej, det är inför Gud, i Kristus, som vi tala, men visserligen alltsammans för att uppbygga eder, I älskade.

2 Wakorintho 12:19 Swahili NT
Labda mnafikiri kwamba mpaka sasa tumekuwa tukijitetea wenyewe mbele yenu! Lakini, tunasema mambo haya mbele ya Mungu, tukiwa tumeungana na Kristo. Mambo hayo, yote, wapenzi wangu, ni kwa ajili ya kuwajenga ninyi.

2 Mga Taga-Corinto 12:19 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Iniisip ninyo na sa buong panahong ito'y kami ay nangagdadahilan sa inyo. Sa paningin ng Dios ay nangagsasalita kami sa pangalan ni Cristo. Datapuwa't ang lahat ng mga bagay, mga minamahal, ay sa inyong mga ikatitibay.

Širawt ta n sanatat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 12:19 Tawallamat Tamajaq NT
Awak tǝdma a tǝgam, awal ketnet wa ǝgeɣ daɣ batu ta, agamay a sǝr-ǝs nǝtaggu aggaz daɣ-wan iman-nana? Kala! Dat Mǝššina ad nǝšawal, ǝs tarrayt ǝn tassaq-nana d Ǝlmǝsix. Amaran, imaran-nana, ǝssǝnat as arat kul wa nǝtaggu tǝnfa-nawan a fǝl tu-nǝtaggu.

2 โครินธ์ 12:19 Thai: from KJV
ท่านทั้งหลายยังคิดว่าเรากำลังกล่าวแก้ตัวต่อท่านอีกหรือ ที่จริงเราพูดในพระคริสต์ดังเราอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า และท่านที่รัก สิ่งสารพัดที่เราได้กระทำนั้น เรากระทำเพื่อท่านจะจำเริญขึ้น

2 Korintliler 12:19 Turkish
Bunca zamandır önünüzde kendimizi savunduğumuzu mu düşünüyorsunuz? Tanrının önünde, Mesihe ait kişiler olarak konuşuyoruz. Sevgili kardeşler, yaptığımız her şey sizin gelişmeniz içindir.

2 Коринтяни 12:19 Ukrainian: NT
Хиба думаєте знов, що оправдуємось перед вами? Перед Богом у Христї глаголемо; усе ж, любі, на ваше збудуваннє.

2 Corinthians 12:19 Uma New Testament
Neo' ni'uli' hewa toi, hawe'ea to ki'uki' tohe'i, ki'uki' bona mpo'uli' noa' -kai. Ompi' -ompi' to kipoka'ahi'! Mololita-kai tohe'i-e, hi posidaia' -kai hante Kristus. Alata'ala mpotiroi-ta! Hawe'ea to ki'uli', hawe'ea to kibabehi, ki'uli' pai' kibabehi bona mporohoi pepangala' -ni.

2 Coâ-rinh-toâ 12:19 Vietnamese (1934)
Ðã lâu nay, anh em tưởng rằng chúng tôi tìm cách chữa mình trước mặt anh em. Ấy là trong Ðấng Christ, trước mặt Ðức Chúa Trời mà chúng tôi nói; hỡi những kẻ rất yêu dấu, mọi điều đó thảy vì sự gây dựng cho anh em.

2 Corinthians 12:18
Top of Page
Top of Page