1 John 4:18
New International Version
There is no fear in love. But perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love.

New Living Translation
Such love has no fear, because perfect love expels all fear. If we are afraid, it is for fear of punishment, and this shows that we have not fully experienced his perfect love.

English Standard Version
There is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love.

Berean Study Bible
There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear involves punishment. The one who fears has not been perfected in love.

New American Standard Bible
There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear involves punishment, and the one who fears is not perfected in love.

King James Bible
There is no fear in love; but perfect love casteth out fear: because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love.

Holman Christian Standard Bible
There is no fear in love; instead, perfect love drives out fear, because fear involves punishment. So the one who fears has not reached perfection in love.

International Standard Version
There is no fear where love exists. Rather, perfect love banishes fear, for fear involves punishment, and the person who lives in fear has not been perfected in love.

NET Bible
There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears punishment has not been perfected in love.

Aramaic Bible in Plain English
There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear is by suspicion, but he who fears is not grown up in love.

GOD'S WORD® Translation
No fear exists where his love is. Rather, perfect love gets rid of fear, because fear involves punishment. The person who lives in fear doesn't have perfect love.

Jubilee Bible 2000
In charity there is no fear; but charity that is perfect casts out fear; because fear has torment; from which he that fears is not complete in charity.

King James 2000 Bible
There is no fear in love; but perfect love casts out fear: because fear has to do with punishment. He that fears is not made perfect in love.

American King James Version
There is no fear in love; but perfect love casts out fear: because fear has torment. He that fears is not made perfect in love.

American Standard Version
There is no fear in love: but perfect love casteth out fear, because fear hath punishment; and he that feareth is not made perfect in love.

Douay-Rheims Bible
Fear is not in charity: but perfect charity casteth out fear, because fear hath pain. And he that feareth, is not perfected in charity.

Darby Bible Translation
There is no fear in love, but perfect love casts out fear; for fear has torment, and he that fears has not been made perfect in love.

English Revised Version
There is no fear in love: but perfect love casteth out fear, because fear hath punishment; and he that feareth is not made perfect in love.

Webster's Bible Translation
There is no fear in love; but perfect love casteth out fear: because fear hath torment. He that feareth, is not made perfect in love.

Weymouth New Testament
Love has in it no element of fear; but perfect love drives away fear, because fear involves pain, and if a man gives way to fear, there is something imperfect in his love.

World English Bible
There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear has punishment. He who fears is not made perfect in love.

Young's Literal Translation
fear is not in the love, but the perfect love doth cast out the fear, because the fear hath punishment, and he who is fearing hath not been made perfect in the love;

1 Johannes 4:18 Afrikaans PWL
Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde gooi die vrees buitekant weg, want die vrees is in agterdog en hy wat nie vrees nie, is ontwikkeld in liefde.

1 Gjonit 4:18 Albanian
Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺍﻻﻭﻝ 4:18 Arabic: Smith & Van Dyke
لا خوف في المحبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج لان الخوف له عذاب واما من خاف فلم يتكمل في المحبة.

1 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 4:18 Armenian (Western): NT
Սիրոյ մէջ վախ չկայ, հապա կատարեալ սէրը կը վտարէ վախը. որովհետեւ վախը կ՚ենթադրէ պատուհաս: Ուստի ո՛վ որ կը վախնայ՝ կատարեալ չէ սիրոյ մէջ:

1 S. Ioannec. 4:18 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Beldurric ezta charitatean: aitzitic charitate perfectoac campora egoizten du beldurra: ecen beldurrac tormenta du: eta beldur dena ezta complitua charitatean.

Dyr Johanns A 4:18 Bavarian
Farcht pässt nit zo dyr Lieb, sundern de vollkemmene Lieb vertreibt ayn iede Angst. Ferchtn tuet myn si ja vor dyr Straaff; und wer si firchtt, mit dönn seiner Lieb kan s nit aus weit her sein.

1 Йоаново 4:18 Bulgarian
В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха; защото страхът има [в себе си] наказание, и който се страхува, не е усъвършенствуван в любовта.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
愛裡沒有懼怕;相反,完美的愛能除去懼怕,因為懼怕帶有懲罰;而那懼怕的,在愛裡沒有得以完全。

中文标准译本 (CSB Simplified)
爱里没有惧怕;相反,完美的爱能除去惧怕,因为惧怕带有惩罚;而那惧怕的,在爱里没有得以完全。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
愛裡沒有懼怕,愛既完全,就把懼怕除去,因為懼怕裡含著刑罰;懼怕的人在愛裡未得完全。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
爱里没有惧怕,爱既完全,就把惧怕除去,因为惧怕里含着刑罚;惧怕的人在爱里未得完全。

約 翰 一 書 4:18 Chinese Bible: Union (Traditional)
愛 裡 沒 有 懼 怕 ; 愛 既 完 全 , 就 把 懼 怕 除 去 。 因 為 懼 怕 裡 含 著 刑 罰 , 懼 怕 的 人 在 愛 裡 未 得 完 全 。

約 翰 一 書 4:18 Chinese Bible: Union (Simplified)
爱 里 没 有 惧 怕 ; 爱 既 完 全 , 就 把 惧 怕 除 去 。 因 为 惧 怕 里 含 着 刑 罚 , 惧 怕 的 人 在 爱 里 未 得 完 全 。

Prva Ivanova poslanica 4:18 Croatian Bible
Straha u ljubavi nema, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah je muka i tko se boji, nije savršen u ljubavi.

První Janův 4:18 Czech BKR
Bázněť není v lásce, ale láska dokonalá ven vyhání bázeň; nebo bázeň trápení má, kdož se pak bojí, není dokonalý v lásce.

1 Johannes 4:18 Danish
Frygt er ikke i Kærligheden, men den fuldkomne Kærlighed driver Frygten ud; thi Frygt bringer Straf; men den, som frygter, er ikke fuldkommet i Kærligheden.

1 Johannes 4:18 Dutch Staten Vertaling
Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde.

Nestle Greek New Testament 1904
φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ’ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει, ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ.

Westcott and Hort 1881
φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ' ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει, ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ' ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει, ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ’ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει· ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ.

Greek Orthodox Church 1904
φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ’ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει, ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ.

Tischendorf 8th Edition
φόβος οὐ εἰμί ἐν ὁ ἀγάπη ἀλλά ὁ τέλειος ἀγάπη ἔξω βάλλω ὁ φόβος ὅτι ὁ φόβος κόλασις ἔχω ὁ δέ φοβέω οὐ τελειόω ἐν ὁ ἀγάπη

Scrivener's Textus Receptus 1894
φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ’ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει· ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ.

Stephanus Textus Receptus 1550
φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ ἀλλ' ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
φοβος ουκ εστιν εν τη αγαπη αλλ η τελεια αγαπη εξω βαλλει τον φοβον οτι ο φοβος κολασιν εχει ο δε φοβουμενος ου τετελειωται εν τη αγαπη

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
φοβος ουκ εστιν εν τη αγαπη αλλ η τελεια αγαπη εξω βαλλει τον φοβον οτι ο φοβος κολασιν εχει ο δε φοβουμενος ου τετελειωται εν τη αγαπη

Stephanus Textus Receptus 1550
φοβος ουκ εστιν εν τη αγαπη αλλ η τελεια αγαπη εξω βαλλει τον φοβον οτι ο φοβος κολασιν εχει ο δε φοβουμενος ου τετελειωται εν τη αγαπη

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
φοβος ουκ εστιν εν τη αγαπη, αλλ η τελεια αγαπη εξω βαλλει τον φοβον, οτι ο φοβος κολασιν εχει· ο δε φοβουμενος ου τετελειωται εν τη αγαπη.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
φοβος ουκ εστιν εν τη αγαπη αλλ η τελεια αγαπη εξω βαλλει τον φοβον οτι ο φοβος κολασιν εχει ο δε φοβουμενος ου τετελειωται εν τη αγαπη

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
φοβος ουκ εστιν εν τη αγαπη αλλ η τελεια αγαπη εξω βαλλει τον φοβον οτι ο φοβος κολασιν εχει ο δε φοβουμενος ου τετελειωται εν τη αγαπη

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
phobos ouk estin en tē agapē, all’ hē teleia agapē exō ballei ton phobon, hoti ho phobos kolasin echei, ho de phoboumenos ou teteleiōtai en tē agapē.

phobos ouk estin en te agape, all’ he teleia agape exo ballei ton phobon, hoti ho phobos kolasin echei, ho de phoboumenos ou teteleiotai en te agape.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
phobos ouk estin en tē agapē, all' hē teleia agapē exō ballei ton phobon, hoti ho phobos kolasin echei, ho de phoboumenos ou teteleiōtai en tē agapē.

phobos ouk estin en te agape, all' he teleia agape exo ballei ton phobon, hoti ho phobos kolasin echei, ho de phoboumenos ou teteleiotai en te agape.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:18 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
phobos ouk estin en tē agapē all ē teleia agapē exō ballei ton phobon oti o phobos kolasin echei o de phoboumenos ou teteleiōtai en tē agapē

phobos ouk estin en tE agapE all E teleia agapE exO ballei ton phobon oti o phobos kolasin echei o de phoboumenos ou teteleiOtai en tE agapE

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:18 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
phobos ouk estin en tē agapē all ē teleia agapē exō ballei ton phobon oti o phobos kolasin echei o de phoboumenos ou teteleiōtai en tē agapē

phobos ouk estin en tE agapE all E teleia agapE exO ballei ton phobon oti o phobos kolasin echei o de phoboumenos ou teteleiOtai en tE agapE

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:18 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
phobos ouk estin en tē agapē all ē teleia agapē exō ballei ton phobon oti o phobos kolasin echei o de phoboumenos ou teteleiōtai en tē agapē

phobos ouk estin en tE agapE all E teleia agapE exO ballei ton phobon oti o phobos kolasin echei o de phoboumenos ou teteleiOtai en tE agapE

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:18 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
phobos ouk estin en tē agapē all ē teleia agapē exō ballei ton phobon oti o phobos kolasin echei o de phoboumenos ou teteleiōtai en tē agapē

phobos ouk estin en tE agapE all E teleia agapE exO ballei ton phobon oti o phobos kolasin echei o de phoboumenos ou teteleiOtai en tE agapE

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:18 Westcott/Hort - Transliterated
phobos ouk estin en tē agapē all ē teleia agapē exō ballei ton phobon oti o phobos kolasin echei o de phoboumenos ou teteleiōtai en tē agapē

phobos ouk estin en tE agapE all E teleia agapE exO ballei ton phobon oti o phobos kolasin echei o de phoboumenos ou teteleiOtai en tE agapE

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:18 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
phobos ouk estin en tē agapē all ē teleia agapē exō ballei ton phobon oti o phobos kolasin echei o de phoboumenos ou teteleiōtai en tē agapē

phobos ouk estin en tE agapE all E teleia agapE exO ballei ton phobon oti o phobos kolasin echei o de phoboumenos ou teteleiOtai en tE agapE

1 János 4:18 Hungarian: Karoli
A szeretetben nincsen félelem; sõt a teljes szeretet kiûzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.

De Johano 1 4:18 Esperanto
Timo ne ekzistas en amo; sed perfekta amo eljxetas timon, cxar timo havas turmentegon; kaj timanto ne perfektigxas en amo.

Toinen Johanneksen kirje 4:18 Finnish: Bible (1776)
Ei pelko ole rakkaudessa, vaan täydellinen rakkaus ajaa pois pelvon, sillä pelvolla on vaiva; mutta joka pelkää, ei hän ole täydellinen rakkaudessa.

1 Jean 4:18 French: Darby
Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte, car la crainte porte avec elle du tourment; et celui qui craint n'est pas consomme dans l'amour.

1 Jean 4:18 French: Louis Segond (1910)
La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte; car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour.

1 Jean 4:18 French: Martin (1744)
Il n'y a point de crainte dans la charité, mais la parfaite charité bannit la crainte; car la crainte cause de la peine; or celui qui craint, n'est pas accompli dans la charité.

1 Johannes 4:18 German: Modernized
Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibet die Furcht aus; denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht völlig in der Liebe.

1 Johannes 4:18 German: Luther (1912)
Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus; denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht völlig in der Liebe.

1 Johannes 4:18 German: Textbibel (1899)
Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, weil es die Furcht mit Strafe zu thun hat; wer sich fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe.

1 Giovanni 4:18 Italian: Riveduta Bible (1927)
Nell’amore non c’è paura; anzi, l’amor perfetto caccia via la paura; perché la paura implica apprensione di castigo; e chi ha paura non è perfetto nell’amore.

1 Giovanni 4:18 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Paura non è nella carità; anzi la compiuta carità caccia fuori la paura; poichè la paura ha pena; e chi teme non è compiuto nella carità.

1 YOH 4:18 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Di dalam kasih tidak ada ketakutan, tetapi kasih yang sempurna membuangkan ketakutan, karena ketakutan itu mendatangkan siksa, dan orang yang takut itu belum sempurna kasihnya.

1 John 4:18 Kabyle: NT
Win yesɛan leḥmala n tideț ur t-tkeččem ara tugdi ; leḥmala n tideț tessufuɣ tugdi, axaṭer tugdi tețțas-ed si lxuf n lɛiqab, win yețɛicin di tugdi werɛad yessaweḍ ɣer leḥmala n tideț.

요한일서 4:18 Korean
사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓나니 두려움에는 형벌이 있음이라 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하였느니라

I Ioannis 4:18 Latin: Vulgata Clementina
Timor non est in caritate : sed perfecta caritas foras mittit timorem, quoniam timor pœnam habet : qui autem timet, non est perfectus in caritate.

Jāņa 1 vēstule 4:18 Latvian New Testament
Mīlestībā nav baiļu, bet pilnīga mīlestība aizdzen bailes, jo bailes rada mokas; kas bīstas, tas nav pilnīgs mīlestībā.

Pirmasis Jono laiðkas 4:18 Lithuanian
Meilėje nėra baimės, nes tobula meilė išveja baimę. Baimėje yra kančia, ir kas bijo, tas nėra tobulas meilėje.

1 John 4:18 Maori
Kahore he mataku i roto i te aroha: engari ka maka te mataku ki waho e te aroha ina tino rite; no te mea he mamae to te mataku. Ko te tangata hoki e mataku ana, kahore ia i tino rite i roto i te aroha.

1 Johannes 4:18 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut; for frykt har straffen i sig; men den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten.

1 Juan 4:18 Spanish: La Biblia de las Américas
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor.

1 Juan 4:18 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor.

1 Juan 4:18 Spanish: Reina Valera Gómez
En el amor no hay temor; mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo. Y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.

1 Juan 4:18 Spanish: Reina Valera 1909
En amor no hay temor; mas el perfecto amor echa fuera el temor: porque el temor tiene pena. De donde el que teme, no está perfecto en el amor.

1 Juan 4:18 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
En la caridad no hay temor; mas la perfecta caridad echa fuera el temor; porque el temor tiene pena; de donde el que teme, no está completo en caridad.

1 João 4:18 Bíblia King James Atualizada Português
No amor não existe receio; antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor.

1 João 4:18 Portugese Bible
No amor não há medo antes o perfeito amor lança fora o medo; porque o medo envolve castigo; e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor.   

1 Ioan 4:18 Romanian: Cornilescu
În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvîrşită izgoneşte frica; pentrucă frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme, n'a ajuns desăvîrşit în dragoste.

1-e Иоанна 4:18 Russian: Synodal Translation (1876)
В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви.

1-e Иоанна 4:18 Russian koi8r
В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви.

1 John 4:18 Shuar New Testament
Nekas anenaiyamunam Sßpij atsawai. Antsu nekas anenaiyamunam Sßpij menkaawai. Aya Asutißtin akui sapijmiaktinaiti. Tuma asamtai ßntar sapijmiana nu nekas anenkratchaiti.

1 Johannesbrevet 4:18 Swedish (1917)
Räddhåga finnes icke i kärleken, utan fullkomlig kärlek driver ut räddhågan, ty i räddhågan ligger tanke på straff, och den som rädes är icke fullkomnad i kärleken.

1 Yohana 4:18 Swahili NT
Palipo na upendo hapana uoga; naam, upendo kamili hufukuza uoga wote. Basi, mtu mwenye uoga hajakamilika bado katika upendo, kwani uoga huhusikana na adhabu.

1 Juan 4:18 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig.

Širawt ta tazzarat iktab Yaxya 4:18 Tawallamat Tamajaq NT
Tara wǝr tǝrǝttǝy ǝd tǝksǝda, fǝlas tara tǝkmâlat asataɣ a tǝtag tǝksǝda. Daɣ adi wa taha tasa wǝr daɣ-as tǝkmel tara fǝlas tasa mǝrda ǝn tazak n ǝttadib a tǝmos.

1 ยอห์น 4:18 Thai: from KJV
ในความรักนั้นไม่มีความกลัว แต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความกลัวเสีย ด้วยว่าความกลัวเป็นที่ให้ใจเป็นทุกข์ และผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์

1 Yuhanna 4:18 Turkish
Sevgide korku yoktur. Tersine, yetkin sevgi korkuyu siler atar. Çünkü korku işkencedir. Korkan kişi sevgide yetkin kılınmamıştır.

1 Йоаново 4:18 Ukrainian: NT
Страху нема в любові, а звершена любов геть виганяє страха, бо страх має муку, і хто лякаєть ся, той не звершений в любові.

1 John 4:18 Uma New Testament
Ane ta'inca mpu'u ahi' Alata'ala hi kita', uma-tapa me'eka' hi Alata'ala. Ahi' -na to gana toe mporohoi nono-ta, pai' uma-tapa me'eka'. Ane tapoka'eka' pehuku' -na Alata'ala, batua-na, ko'ia ta'incai mpu'u ahi' -na hi kita'.

1 Giaêng 4:18 Vietnamese (1934)
Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi; vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương.

1 John 4:17
Top of Page
Top of Page