1 Corinthians 7:39
New International Version
A woman is bound to her husband as long as he lives. But if her husband dies, she is free to marry anyone she wishes, but he must belong to the Lord.

New Living Translation
A wife is bound to her husband as long as he lives. If her husband dies, she is free to marry anyone she wishes, but only if he loves the Lord.

English Standard Version
A wife is bound to her husband as long as he lives. But if her husband dies, she is free to be married to whom she wishes, only in the Lord.

Berean Study Bible
A wife is bound to her husband as long as he lives. But if her husband dies, she is free to marry anyone she wishes, as long as he belongs to the Lord.

New American Standard Bible
A wife is bound as long as her husband lives; but if her husband is dead, she is free to be married to whom she wishes, only in the Lord.

King James Bible
The wife is bound by the law as long as her husband liveth; but if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will; only in the Lord.

Holman Christian Standard Bible
A wife is bound as long as her husband is living. But if her husband dies, she is free to be married to anyone she wants--only in the Lord.

International Standard Version
A wife is bound to her husband as long as he lives. But if her husband dies, she is free to marry anyone she wishes, only in the Lord.

NET Bible
A wife is bound as long as her husband is living. But if her husband dies, she is free to marry anyone she wishes (only someone in the Lord).

Aramaic Bible in Plain English
A wife is bound by The Written Law to her husband as long as he lives, but if her husband should fall asleep, she is free to be whosever she will, only in Our Lord.

GOD'S WORD® Translation
A married woman must remain with her husband as long as he lives. If her husband dies, she is free to marry anyone she wishes, but only if the man is a Christian.

Jubilee Bible 2000
The wife is bound by the law as long as her husband lives; but if her husband dies, she is free and may be married to whom she will, if it is in the Lord.

King James 2000 Bible
The wife is bound by the law as long as her husband lives; but if her husband is dead, she is at liberty to be married to whom she will; only in the Lord.

American King James Version
The wife is bound by the law as long as her husband lives; but if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will; only in the Lord.

American Standard Version
A wife is bound for so long time as her husband liveth; but if the husband be dead, she is free to be married to whom she will; only in the Lord.

Douay-Rheims Bible
A woman is bound by the law as long as her husband liveth; but if her husband die, she is at liberty: let her marry to whom she will; only in the Lord.

Darby Bible Translation
A wife is bound for whatever time her husband lives; but if the husband be fallen asleep, she is free to be married to whom she will, only in [the] Lord.

English Revised Version
A wife is bound for so long time as her husband liveth; but if the husband be dead, she is free to be married to whom she will; only in the Lord.

Webster's Bible Translation
The wife is bound by the law as long as her husband liveth; but if her husband is dead, she is at liberty to be married to whom she will; only in the Lord.

Weymouth New Testament
A woman is bound to her husband during the whole period that he lives; but if her husband dies, she is at liberty to marry whom she will, provided that he is a Christian.

World English Bible
A wife is bound by law for as long as her husband lives; but if the husband is dead, she is free to be married to whoever she desires, only in the Lord.

Young's Literal Translation
A wife hath been bound by law as long time as her husband may live, and if her husband may sleep, she is free to be married to whom she will -- only in the Lord;

1 Korinthiërs 7:39 Afrikaans PWL
’n Vrou is deur die geskrewe wet gebind solank as wat haar man lewe, maar as die man dood is, is sy vry om te trou met wie sy wil, solank hy in ons Meester is.

1 e Korintasve 7:39 Albanian
Gruaja është e lidhur për sa kohë rron burri i saj; por, në qoftë se i vdes burri, ajo është e lirë të martohet me cilin të dojë, veçse kjo punë të bëhet në Zotin.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 7:39 Arabic: Smith & Van Dyke
المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيّا. ولكن ان مات رجلها فهي حرّة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط.

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 7:39 Armenian (Western): NT
Կինը կապուած է այնքան ատեն որ իր ամուսինը կ՚ապրի. բայց եթէ իր ամուսինը մեռնի, ազատ է ամուսնանալու՝ որո՛ւ հետ որ ուզէ, միայն թէ՝ Տէրոջմով:

1 Corinthianoetara. 7:39 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Emaztea lothua da legueaz haren senharra vici den dembora gucian: baina haren senharra hil badadi, libre da norequin nahi den ezconceco, solament gure Iaunean.

De Krenter A 7:39 Bavarian
Ayn Weib ist bunddn, so lang ir Man non löbt. Wenn yr aber gstorbn ist, kan s heirettn, wem s will, aber aynn Kristner halt.

1 Коринтяни 7:39 Bulgarian
Жената е вързана до когато е жив мъжът й; но ако мъжът умре, свободна е да се омъжи за когото ще, само в Господа.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
丈夫活著的時候,妻子是受約束的;丈夫如果死了,妻子就可以自由地嫁給她所願意的人,只是要嫁給主裡的人。

中文标准译本 (CSB Simplified)
丈夫活着的时候,妻子是受约束的;丈夫如果死了,妻子就可以自由地嫁给她所愿意的人,只是要嫁给主里的人。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
丈夫活著的時候,妻子是被約束的。丈夫若死了,妻子就可以自由,隨意再嫁,只是要嫁這在主裡面的人。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
丈夫活着的时候,妻子是被约束的。丈夫若死了,妻子就可以自由,随意再嫁,只是要嫁这在主里面的人。

歌 林 多 前 書 7:39 Chinese Bible: Union (Traditional)
丈 夫 活 著 的 時 候 , 妻 子 是 被 約 束 的 ; 丈 夫 若 死 了 , 妻 子 就 可 以 自 由 , 隨 意 再 嫁 , 只 是 要 嫁 這 在 主 裡 面 的 人 。

歌 林 多 前 書 7:39 Chinese Bible: Union (Simplified)
丈 夫 活 着 的 时 候 , 妻 子 是 被 约 束 的 ; 丈 夫 若 死 了 , 妻 子 就 可 以 自 由 , 随 意 再 嫁 , 只 是 要 嫁 这 在 主 里 面 的 人 。

Prva poslanica Korinæanima 7:39 Croatian Bible
Žena je vezana dokle živi muž njezin. Umre li muž, slobodna je: neka se uda za koga hoće, samo u Gospodinu.

První Korintským 7:39 Czech BKR
Žena přivázána jest k manželství zákonem dotud, dokudž její muž živ jest. Pakli by umřel muž její, svobodná jest; můž se vdáti, za kohož chce, toliko v Pánu.

1 Korinterne 7:39 Danish
En Hustru er bunden, saa længe hendes Mand lever; men dersom Manden sover hen, er hun fri til at gifte sig med hvem hun vil, kun at det sker i Herren.

1 Corinthiërs 7:39 Dutch Staten Vertaling
Een vrouw is door de wet verbonden, zo langen tijd haar man leeft; maar indien haar man ontslapen is, zo is zij vrij, om te trouwen, dien zij wil, alleenlijk in den Heere.

Nestle Greek New Testament 1904
Γυνὴ δέδεται ἐφ’ ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς· ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ὁ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν Κυρίῳ·

Westcott and Hort 1881
Γυνὴ δέδεται ἐφ' ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς· ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ὁ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν κυρίῳ·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Γυνὴ δέδεται ἐφ' ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς· ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ὁ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν κυρίῳ·

RP Byzantine Majority Text 2005
Γυνὴ δέδεται νόμῳ ἐφ’ ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς· ἐὰν δὲ καὶ κοιμηθῇ ὁ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν κυρίῳ.

Greek Orthodox Church 1904
Γυνὴ δέδεται νόμῳ ἐφ’ ὅσον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς· ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ὁ ἀνήρ αὐτῆς, ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν Κυρίῳ.

Tischendorf 8th Edition
γυνὴ δέδεται ἐφ’ ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς· ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ὁ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν κυρίῳ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Γυνὴ δέδεται νόμῳ ἐφ’ ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς· ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ὁ ἀνήρ αὐτῆς, ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν Κυρίῳ.

Stephanus Textus Receptus 1550
Γυνὴ δέδεται νόμῳ ἐφ' ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς· ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ὁ ἀνήρ αὐτῆς ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι μόνον ἐν κυρίῳ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
γυνη δεδεται εφ οσον χρονον ζη ο ανηρ αυτης εαν δε κοιμηθη ο ανηρ ελευθερα εστιν ω θελει γαμηθηναι μονον εν κυριω

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
γυνη δεδεται εφ οσον χρονον ζη ο ανηρ αυτης εαν δε κοιμηθη ο ανηρ ελευθερα εστιν ω θελει γαμηθηναι μονον εν κυριω

Stephanus Textus Receptus 1550
γυνη δεδεται νομω εφ οσον χρονον ζη ο ανηρ αυτης εαν δε κοιμηθη ο ανηρ αυτης ελευθερα εστιν ω θελει γαμηθηναι μονον εν κυριω

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Γυνη δεδεται νομω εφ οσον χρονον ζη ο ανηρ αυτης· εαν δε κοιμηθη ο ανηρ αυτης, ελευθερα εστιν ω θελει γαμηθηναι, μονον εν Κυριω.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
γυνη δεδεται νομω εφ οσον χρονον ζη ο ανηρ αυτης εαν δε και κοιμηθη ο ανηρ ελευθερα εστιν ω θελει γαμηθηναι μονον εν κυριω

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
γυνη δεδεται εφ οσον χρονον ζη ο ανηρ αυτης εαν δε κοιμηθη ο ανηρ ελευθερα εστιν ω θελει γαμηθηναι μονον εν κυριω

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Gynē dedetai eph’ hoson chronon zē ho anēr autēs; ean de koimēthē ho anēr, eleuthera estin hō thelei gamēthēnai, monon en Kyriō;

Gyne dedetai eph’ hoson chronon ze ho aner autes; ean de koimethe ho aner, eleuthera estin ho thelei gamethenai, monon en Kyrio;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Gynē dedetai eph' hoson chronon zē ho anēr autēs; ean de koimēthē ho anēr, eleuthera estin hō thelei gamēthēnai, monon en kyriō;

Gyne dedetai eph' hoson chronon ze ho aner autes; ean de koimethe ho aner, eleuthera estin ho thelei gamethenai, monon en kyrio;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:39 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
gunē dedetai eph oson chronon zē o anēr autēs ean de koimēthē o anēr eleuthera estin ō thelei gamēthēnai monon en kuriō

gunE dedetai eph oson chronon zE o anEr autEs ean de koimEthE o anEr eleuthera estin O thelei gamEthEnai monon en kuriO

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:39 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
gunē dedetai nomō eph oson chronon zē o anēr autēs ean de kai koimēthē o anēr eleuthera estin ō thelei gamēthēnai monon en kuriō

gunE dedetai nomO eph oson chronon zE o anEr autEs ean de kai koimEthE o anEr eleuthera estin O thelei gamEthEnai monon en kuriO

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:39 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
gunē dedetai nomō eph oson chronon zē o anēr autēs ean de koimēthē o anēr autēs eleuthera estin ō thelei gamēthēnai monon en kuriō

gunE dedetai nomO eph oson chronon zE o anEr autEs ean de koimEthE o anEr autEs eleuthera estin O thelei gamEthEnai monon en kuriO

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:39 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
gunē dedetai nomō eph oson chronon zē o anēr autēs ean de koimēthē o anēr autēs eleuthera estin ō thelei gamēthēnai monon en kuriō

gunE dedetai nomO eph oson chronon zE o anEr autEs ean de koimEthE o anEr autEs eleuthera estin O thelei gamEthEnai monon en kuriO

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:39 Westcott/Hort - Transliterated
gunē dedetai eph oson chronon zē o anēr autēs ean de koimēthē o anēr eleuthera estin ō thelei gamēthēnai monon en kuriō

gunE dedetai eph oson chronon zE o anEr autEs ean de koimEthE o anEr eleuthera estin O thelei gamEthEnai monon en kuriO

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:39 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
gunē dedetai eph oson chronon zē o anēr autēs ean de koimēthē o anēr eleuthera estin ō thelei gamēthēnai monon en kuriō

gunE dedetai eph oson chronon zE o anEr autEs ean de koimEthE o anEr eleuthera estin O thelei gamEthEnai monon en kuriO

1 Korintusi 7:39 Hungarian: Karoli
Az asszonyt törvény köti, míg férje él, de ha férje meghal, szabadon férjhez mehet, a kihez akar, csakhogy az Úrban.

Al la korintanoj 1 7:39 Esperanto
Edzino estas ligita tiel longe, kiel vivas sxia edzo; sed se la edzo mortis, sxi estas libera edzinigxi kun iu, kun kiu sxi volas; nur en la Sinjoro.

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 7:39 Finnish: Bible (1776)
Vaimo on sidottu lakiin, niinkauvan kuin hänen miehensä elää; vaan kuin hänen miehensä kuollut on, niin hän on vapaa toiselle huolemaan, kelle hän tahtoo; ainoasti että se Herrassa tapahtuu.

1 Corinthiens 7:39 French: Darby
La femme est liee pendant tout le temps que son mari est en vie; mais si le mari s'est endormi, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement dans le Seigneur;

1 Corinthiens 7:39 French: Louis Segond (1910)
Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant; mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut; seulement, que ce soit dans le Seigneur.

1 Corinthiens 7:39 French: Martin (1744)
La femme est liée par la Loi pendant tout le temps que son mari est en vie, mais si son mari meurt, elle est en liberté de se marier à qui elle veut; seulement [que ce soit] en [notre] Seigneur.

1 Korinther 7:39 German: Modernized
Ein Weib ist gebunden an das Gesetz, solange ihr Mann lebet; so aber ihr Mann entschläft, ist sie frei, sich zu verheiraten, welchem sie will; allein, daß es in dem HERRN geschehe.

1 Korinther 7:39 German: Luther (1912)
Ein Weib ist gebunden durch das Gesetz, solange ihr Mann lebt; so aber ihr Mann entschläft, ist sie frei, zu heiraten, wen sie will, nur, daß es im HERRN geschehe.

1 Korinther 7:39 German: Textbibel (1899)
Eine Ehefrau ist gebunden, so lange ihr Mann lebt; stirbt er, so hat sie die Freiheit zu heiraten, wen sie will, nur im Herrn.

1 Corinzi 7:39 Italian: Riveduta Bible (1927)
La moglie è vincolata per tutto il tempo che vive suo marito; ma, se il marito muore, ella è libera di maritarsi a chi vuole, purché sia nel Signore.

1 Corinzi 7:39 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
La moglie è legata per la legge, tutto il tempo che il suo marito vive; ma, se il marito muore, ella è libera di maritarsi a cui vuole, purchè nel Signore.

1 KOR 7:39 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka seorang perempuan yang bersuami terikat selagi suaminya itu hidup; tetapi jikalau suami itu mati, maka bebaslah ia berkawin dengan barangsiapa yang diperkenannya, asal di dalam Tuhan sahaja.

1 Corinthians 7:39 Kabyle: NT
Tameṭṭut izewǧen ur tezmir ara aț-țeǧǧ argaz-is skud mazal-it yedder, ma yella yemmut, tezmer aț-țɛiwed zzwaǧ d win tebɣa, acu kan ilaq ad yili d win yumnen s Lmasiḥ am nețțat.

고린도전서 7:39 Korean
아내가 그 남편이 살 동안에 매여 있다가 남편이 죽으면 자유하여 자기 뜻대로 시집 갈 것이나 주 안에서만 할 것이니라

I Corinthios 7:39 Latin: Vulgata Clementina
Mulier alligata est legi quanto tempore vir ejus vivit, quod si dormierit vir ejus, liberata est : cui vult nubat, tantum in Domino.

Korintiešiem 1 7:39 Latvian New Testament
Sieva ir padota likumam, kamēr viņas vīrs dzīvs. Ja tās vīrs ir miris, viņa ir brīva un var doties laulībā, ar ko vēlas, bet tikai Kungā.

Pirmasis laiðkas korintieèiams 7:39 Lithuanian
Žmona surišta įstatymu, kol jos vyras gyvas. Vyrui mirus, ji laisva ir gali tekėti už ko nori, tik Viešpatyje.

1 Corinthians 7:39 Maori
E herea ana te wahine e te ture i te mea e ora ana tana tane; ki te mate ia te tane, kua watea ia ki te marena ki tana e pai ai; otira i roto i te Ariki.

1 Korintierne 7:39 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
En hustru er bundet så lenge hennes mann lever; men når hennes mann er hensovet, da har hun frihet til å gifte sig med hvem hun vil, bare det skjer i Herren.

1 Corintios 7:39 Spanish: La Biblia de las Américas
La mujer está ligada mientras el marido vive; pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, sólo que en el Señor.

1 Corintios 7:39 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
La mujer está ligada mientras el marido vive; pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, sólo que sea en el Señor.

1 Corintios 7:39 Spanish: Reina Valera Gómez
La esposa está atada a la ley mientras su marido vive; pero si su marido muere, libre es; cásese con quien quiera, con tal que sea en el Señor.

1 Corintios 7:39 Spanish: Reina Valera 1909
La mujer casada está atada á la ley, mientras vive su marido; mas si su marido muriere, libre es: cásese con quien quisiere, con tal que sea en el Señor.

1 Corintios 7:39 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
La mujer casada está atada a la ley, mientras vive su marido; mas si su marido muriere, libre es; cásese con quien quisiere, con tal que sea en el Señor.

1 Coríntios 7:39 Bíblia King James Atualizada Português
A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Porém, se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem desejar, contanto que ele pertença ao Senhor.

1 Coríntios 7:39 Portugese Bible
A mulher está ligada enquanto o marido vive; mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor.   

1 Corinteni 7:39 Romanian: Cornilescu
O femeie măritată este legată de lege cîtă vreme îi trăieşte bărbatul; dar dacă -i moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea; numai în Domnul.

1-е Коринфянам 7:39 Russian: Synodal Translation (1876)
Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна выйти, за кого хочет, только в Господе.

1-е Коринфянам 7:39 Russian koi8r
Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна выйти, за кого хочет, только в Господе.

1 Corinthians 7:39 Shuar New Testament
Nuwa aishri iwiaaku pujakuinkia tuke niijiai tsanin pujustiniaiti. Tura ni aishri jakamtai ankant ajas ni wakera nujai Yus-shuaran iis nuatnaikiamniaiti,

1 Korinthierbrevet 7:39 Swedish (1917)
En hustru är bunden så länge hennes man lever; men när hennes man är avsomnad, står det henne fritt att gifta sig med vem hon vill, blott det sker i Herren.

1 Wakorintho 7:39 Swahili NT
Mwanamke huwa amefungwa na mumewe kwa muda wote mumewe aishipo. Lakini mumewe akifa, mama huyo yuko huru, na akipenda anaweza kuolewa na mtu yeyote, mradi tu iwe Kikristo.

1 Mga Taga-Corinto 7:39 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ang babaing may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kaniyang asawa; nguni't kung patay na ang kaniyang asawa, ay may kalayaan siyang makapagasawa sa kanino mang ibig niya; sa kalooban lamang ng Panginoon.

Širawt ta tazzarat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 7:39 Tawallamat Tamajaq NT
Tantut tǝzlâfat ilzâm-tat amel ɣur alǝs-net iket iddâr. Mišan as t-aba, ad tilu tarrayt n azalaf n iyyan alǝs wa tara, eges kundaba wa izzǝgzanan s Ǝmǝli Ɣaysa.

1 โครินธ์ 7:39 Thai: from KJV
ตราบใดที่สามียังมีชีวิตอยู่ ภรรยาก็ต้องอยู่กับสามีตามกฎหมาย ถ้าสามีตาย นางก็เป็นอิสระจะแต่งงานกับชายใดก็ได้ตามใจ ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น

1 Korintliler 7:39 Turkish
Kadın, kocası yaşadıkça kocasına bağlıdır. Kocası ölürse dilediği kimseyle evlenmekte özgürdür; yeter ki, o kişi Rabbe ait biri olsun.

1 Коринтяни 7:39 Ukrainian: NT
Жінка звязана законом, доки жив чоловік її; як же вмре чоловік її, вільна вона йти, за кого схоче, тільки в Господї.

1 Corinthians 7:39 Uma New Testament
Ntuku' atura poncamoko, tobine to motomanei-mi tehoo' -i hi rala poncamoko-na hante tomane-na bula-na tuwu' -pidi tomane-na. Ane mate-damo-hawo tomane-na, tebahaka-imi ngkai ada poncamoko. Ma'ala moto-imi motomanei, asala tomane-na to bo'u to Kristen wo'o-i-hawo.

1 Coâ-rinh-toâ 7:39 Vietnamese (1934)
Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải buột chặt với chồng bấy lâu; nếu chồng chết, vợ được tự do, muốn lấy ai tùy ý, miễn là theo ý Chúa.

1 Corinthians 7:38
Top of Page
Top of Page