משלי 2
Hebrew Bible OT and NT

1בני אם תקח אמרי ומצותי תצפן אתך׃

2להקשיב לחכמה אזנך תטה לבך לתבונה׃

3כי אם לבינה תקרא לתבונה תתן קולך׃

4אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה׃

5אז תבין יראת יהוה ודעת אלהים תמצא׃

6כי יהוה יתן חכמה מפיו דעת ותבונה׃

7וצפן לישרים תושיה מגן להלכי תם׃

8לנצר ארחות משפט ודרך חסידו ישמר׃

9אז תבין צדק ומשפט ומישרים כל מעגל טוב׃

10כי תבוא חכמה בלבך ודעת לנפשך ינעם׃

11מזמה תשמר עליך תבונה תנצרכה׃

12להצילך מדרך רע מאיש מדבר תהפכות׃

13העזבים ארחות ישר ללכת בדרכי חשך׃

14השמחים לעשות רע יגילו בתהפכות רע׃

15אשר ארחתיהם עקשים ונלוזים במעגלותם׃

16להצילך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה׃

17העזבת אלוף נעוריה ואת ברית אלהיה שכחה׃

18כי שחה אל מות ביתה ואל רפאים מעגלתיה׃

19כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים׃

20למען תלך בדרך טובים וארחות צדיקים תשמר׃

21כי ישרים ישכנו ארץ ותמימים יותרו בה׃

22ורשעים מארץ יכרתו ובוגדים יסחו ממנה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Proverbs 1
Top of Page
Top of Page