ישעה 21
Hebrew Bible OT and NT

1משא מדבר ים כסופות בנגב לחלף ממדבר בא מארץ נוראה׃

2חזות קשה הגד לי הבוגד בוגד והשודד שודד עלי עילם צורי מדי כל אנחתה השבתי׃

3על כן מלאו מתני חלחלה צירים אחזוני כצירי יולדה נעויתי משמע נבהלתי מראות׃

4תעה לבבי פלצות בעתתני את נשף חשקי שם לי לחרדה׃

5ערך השלחן צפה הצפית אכול שתה קומו השרים משחו מגן׃

6כי כה אמר אלי אדני לך העמד המצפה אשר יראה יגיד׃

7וראה רכב צמד פרשים רכב חמור רכב גמל והקשיב קשב רב קשב׃

8ויקרא אריה על מצפה אדני אנכי עמד תמיד יומם ועל משמרתי אנכי נצב כל הלילות׃

9והנה זה בא רכב איש צמד פרשים ויען ויאמר נפלה נפלה בבל וכל פסילי אלהיה שבר לארץ׃

10מדשתי ובן גרני אשר שמעתי מאת יהוה צבאות אלהי ישראל הגדתי לכם׃

11משא דומה אלי קרא משעיר שמר מה מלילה שמר מה מליל׃

12אמר שמר אתה בקר וגם לילה אם תבעיון בעיו שבו אתיו׃

13משא בערב ביער בערב תלינו ארחות דדנים׃

14לקראת צמא התיו מים ישבי ארץ תימא בלחמו קדמו נדד׃

15כי מפני חרבות נדדו מפני חרב נטושה ומפני קשת דרוכה ומפני כבד מלחמה׃

16כי כה אמר אדני אלי בעוד שנה כשני שכיר וכלה כל כבוד קדר׃ 17ושאר מספר קשת גבורי בני קדר ימעטו כי יהוה אלהי ישראל דבר׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Isaiah 20
Top of Page
Top of Page