1 Chronicles 6
Maori Bible
1Ko nga tama a Riwai; ko Kerehona, ko Kohata, ko Merari. 2A, ko nga tama a Kohata; ko Amarama, ko Itihara, ko Heperona, ko Utiere. 3Na, ko nga tama a Amarama; ko Arona, ko Mohi, ko Miriama. A, ko nga tama a Arona; ko Natapa, ko Apihu, ko Ereatara. ko Itamara. 4Na Ereatara ko Pinehaha, na Pinehaha ko Apihua. 5Na Apihua ko Puki, a na Puki ko Uti. 6Na Uti ko Terahia, a na Terahia ko Meraioto; 7Na Meraioto ko Amaria, a na Amaria ko Ahitupu; 8Na Ahitupu ko Haroko, a na Haroko ko Ahimaata; 9Na Ahimaata hoki ko Ataria, a na Ataria ko Iohanana; 10Na Iohanana ko Ataria, ko ia nei te tohunga i mahi i roto i te whare i hanga e Horomona ki Hiruharama: 11A na Ataria ko Amaria, na Amaria ko Ahitupu; 12Na Ahitupu ko Haroko, na Haroko ko Harumu; 13Na Harumu ko Hirikia, a na Hirikia ko Ataria; 14Na Ataria ko Heraia, a ko ta Heraia ko Iohereke; 15I whakaraua atu a Iohereke i te mauranga atu a Ihowa i a Hura, i Hiruharama hoki, na te ringa o Nepukaneha.

16Ko nga tama a Riwai; ko Kerehoma, ko Kohata, ko Merari. 17A ko nga ingoa enei o nga tama a Kerehoma: ko Ripini, ko Himei. 18Na, ko nga tama a Kohata, ko Amarama, ko Itihara, ko Heperona, ko Utiere. 19Ko nga tama a Merari; ko Mahari, ko Muhi. Ko nga hapu ano enei o nga Riwaiti i te tikanga iho o nga whare o o ratou matua. 20Na Kerehoma; ko tana tama ko Ripini, ko tana tama ko Iahata, ko tana tama ko Tima; 21Ko tana tama ko Ioaha, ko tana tama ko Iro, ko tana tama ko Tera, ko tana tama ko Teaterai. 22Ko nga tama a Kohata; ko tana tama ko Aminarapa, ko tana tama ko Koraha, ko tana tama ko Ahiri; 23Ko tana tama ko Erekana, ko tana tama ko Epiahapa, ko tana tama ko Ahiri; 24Ko tana tama ko Tahata, ko tana tama ko Uriere, ko tana tama ko Utia, ko tana tama ko Haora. 25Na ko nga tama a Erekana; ko Amahai, ko Ahimoto. 26Na, mo Erekana: ko nga tama a Erekana; ko tana tama ko Towhai, ko tana tama ko Nahata; 27Ko tana tama ko Eriapa, ko tana tama ko Ierohama, ko tana tama ko Erekana. 28Na, ko nga tama a Hamuera; ko te matamua ko Hoera, a ko te tuarua ko Apia. 29Ko nga tama a Merari; ko Mahari, ko tana tama ko Ripini, ko tana tama ko Himei, ko tana tama ko Uha; 30Ko tana tama ko Himea, ko tana tama ko Hakia, ko tana tama ko Ahaia.

31A ko te hunga tenei i whakaritea e Rawiri mo te mahi waiata i te whare o Ihowa, i te mea ka whai okiokinga te aaka. 32I minita ano ratou ki te ritenga atu o te nohoanga o te tapenakara o te whakaminenga, i waiata, a taea noatia te hanganga a Horomona i te whare o Ihowa ki Hiruharama: katahi ratou ka tuturu ki ta ratou mahi i whakaritea ma ratou. 33Na ko te hunga tenei i tuturu, me a ratou tama. No nga tama a nga Kohati; ko Hemana, he kaiwaiata, he tama na Hoera, tama a Hamuera, 34Tama a Erekana, tama a Ierohama, tama a Eriere, tama a Toaha, 35Tama a Tupu, tama a Erekana, tama a Mahata, tama a Amahai, 36Tama a Erekana, tama a Hoera tama a Ataria, tama a Tepania, 37Tama a Tahata, tama a Ahiari tama a Epiahapa, tama a Koraha, 38Tama a Itihara, tama a Kohata, tama a Riwai, tama a Iharaira. 39Ko tona teina ano hoki ko Ahapa, i tu nei ki tona ringa matau, ara a Ahapa, tama a Perakia, tama a Himea, 40Tama a Mikaera, tama a Paaheia, tama a Marakia, 41Tama a Eteni, tama a Tera, tama a Araia, 42Tama a Etana, tama a Tima, tama a Himei, 43Tama a Iahata, tama a Kerehoma, tama a Riwai. 44Na i te taha ki maui ko o ratou teina, ko nga tama a Merari: ko Etana tama a Kihihi, tama a Apari, tama a Maruku, 45Tama a Hahapia, tama a Amatia, tama a Hirikia, 46Tama a Amati, tama a Pani, tama a Hamere, 47Tama a Mahari, tama a Muhi, tama a Merari, tama a Riwai. 48I whakaritea ano hoki o ratou tuakana, teina, nga Riwaiti, ki nga mahi katoa o te tapenakara o te whare o te Atua.

49Ko Arona ia i mea whakahere, ratou ko ana tama, ki runga ki te aata tahunga tinana, ki runga hoki ki te aata tahu whakakakara; ko ta ratou ko nga mahi katoa o te whare tino tapu, ko te whakamarie mo Iharaira; ko nga mea katoa i whakahaua e Mohi pononga a te Atua. 50Na ko nga tama enei a Arona; ko tana tama ko Ereatara, ko tana tama ko Pinehaha, ko tana tama ko Apihua, 51Ko tana tama ko Puki, ko tana tama ko Uti, ko tana tama ko Terahia, 52Ko tana tama ko Meraioto, ko tana tama ko Amaria, ko tana tama ko Ahitupu, 53Ko tana tama ko Haroko, ko tana tama ko Ahimaata.

54Na ko o ratou nohoanga enei i te tatai o o ratou puni i roto i o ratou rohe: i nga tama a Arona, o nga whanau o nga Kohati, no ratou nei hoki te rota tuatahi, 55I hoatu ki a ratou a Heperona i te whenua o Hura, me nga wahi i waho ake o tera a whawhe noe; 56Ko nga mara ia o te pa, me ona pa ririki, i hoatu ki a Karepe tama a Iepune. 57A i hoatu ki nga tama a Arona, o nga pa o Hura, ko Heperona, ko te pa whakaora; ko Ripina me ona wahi o waho ake, ko Iatiri, ko Ehetemoa me nga wahi o waho ake; 58Ko Hirene me ona wahi o waho ake, ko Repiri me ona wahi o waho ake; 59Ko Ahana me ona wahi o waho ake, ko Petehemehe me ona wahi o waho ake: 60A, no o te iwi o Pineamine; ko Kepa me ona wahi o waho ake, ko Aremete me ona wahi o waho ake, ko Anatoto me ona wahi o waho ake. Ko a ratou pa katoa i o ratou hapu katoa, kotahi tekau ma toru pa.

61A ki te toenga atu o nga tama a Kohata i hoatu, he mea na te rota, no roto i o tetahi hapu o te iwi, no tetahi tanga o te iwi, te tanga o Manahi, tekau nga pa. 62A, ki nga tama a Kerehoma i o ratou hapu, tekau ma toru nga pa, no te iwi o Ihakara, no te iwi o Ahera, no te iwi o Napatari, no te iwi o Manahi i Pahana. 63A ki nga tama a Merari i o ratou hapu, i hoatu tekau ma rua nga pa, he mea rota; no te iwi o Reupena, no te iwi o Kara, no te iwi o Hepurona. 64Na, he mea hoatu enei pa me nga wahi o waho ake e nga tama a Iharaira ki nga Riwaiti. 65I hoatu ano e ratou, he mea rota, enei pa kua huaina nei nga ingoa, no roto i o te iwi o nga tama a Hura, i o te iwi ano hoki o nga tama a Himiona, i o te iwi ano hoki o nga tama a Pineamine.

66Na ko etahi o nga hapu o nga tama a Kohata i a ratou etahi pa i o ratou rohe, no o te iwi o Eparaima. 67A i hoatu e ratou ki a ratou nga pa whakaora, a Hekeme i te whenua pukepuke o Eparaima me nga wahi o waho ake ona; a Ketere hoki me ona wahi o waho ake; 68A Iokomeama me ona wahi o waho ake, a Petehorono me ona wahi o waho ake; 69A Atarono, me ona wahi o waho ake, a Katarimono me ona wahi o waho ake; 70A, no tetahi tanga o te iwi o Manahi; ko Anere me ona wahi o waho ake, ko Pireama me ona wahi o waho ake; mo te hapu o nga mea i mahue o nga tama a Kohata.

71A ki nga tama a Kerehoma i hoatu i roto i o tetahi tanga o te iwi o Manahi, ko Korana i Pahana me ona wahi o waho ake, ko Ahataroto me ona wahi o waho ake; 72No roto i o te iwi o Ihakara; ko Kerehe me ona wahi o waho ake, ko Taperata me ona wahi o waho ake; 73Ko Ramoto me ona wahi o waho ake, ko Aneme me ona wahi o waho ake; 74A no o te iwi o Ahera; ko Mahara me ona wahi o waho ake, ko Aparono me ona wahi o waho ake; 75Ko Hukoko me ona wahi o waho ake, ko Rehopo me ona wahi o waho ake: 76A no o te iwi o Napatari; ko Kerehe i Kariri me ona wahi o waho ake, ko Hamono me ona wahi o waho ake, ko Kiriataima me ona wahi o waho ake.

77Ki era atu o nga Riwaiti, ki nga tama a Merari, i hoatu, no o te iwi o Hepurona, ko Rimono me ona wahi o waho ake, ko Taporo me ona wahi o waho ake: 78A i tera taha o Horano, i te ritenga o Heriko, i te taha ki te rawhiti o Horano i hoatu ki a ratou etahi pa no o te iwi o Reupena, ko Petere i te koraha me ona wahi o waho ake, ko Iahata me ona wahi o waho ake, 79Ko Keremoto me ona wahi o waho ake, ko Hepaata me ona wahi o waho ake; 80A, no o te iwi o Kara; ko Ramoto i Kireara me ona wahi o waho ake, ko Mahanaima me ona wahi o waho ake, 81Ko Hehepona me ona wahi o waho ake, ko Iatere me ona wahi o waho ake.Maori Bible prepared by Timothy Mora. -- Text reproduced by Dr. Cleve Barlow.

Bible Hub

1 Chronicles 5
Top of Page
Top of Page