Psalmynas 2
Lithuanian
1Kodėl pagonys siaučia ir tautos tuščias užmačias rezga?

2Sukyla žemės karaliai, valdovai sąmokslus rengia prieš Viešpatį ir Jo pateptąjį.

3Jie sako: “Sutraukykime jų pančius, nusimeskime jų virves”.

4Tas, kuris danguje sėdi, juoksis, Viešpats tyčiosis iš jų.

5Tada Jis rūsčiai prabils ir išgąsdins juos savo įniršiu:

6“Aš pastačiau savo karalių Sione, savo šventajame kalne”.

7Aš paskelbsiu nutarimą, kurį Viešpats man pasakė: “Tu­mano Sūnus, šiandien Tave pagimdžiau.

8Prašyk, ir duosiu Tau paveldėti pagonis, pavesiu Tau visus žemės pakraščius,

9geležine lazda juos tramdysi, kaip molio indus juos daužysi”.

10Taigi dabar, karaliai, būkite išmintingi, pasimokykite, žemės teisėjai.

11Tarnaukite Viešpačiui su baime, džiaukitės drebėdami.

12Bučiuokite Sūnų, kad Jis nerūstautų ir nežūtumėte kelyje, Jo rūstybei staiga užsidegus. Palaiminti visi, kurie Juo pasitiki.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Psalm 1
Top of Page
Top of Page