Psalmynas 1
Lithuanian
1Palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kaip pataria bedieviai, nestoja į nusidėjėlių kelią, nesėdi su apjuokėjais,

2bet mėgsta Viešpaties įstatymą ir mąsto apie Jo įstatymą dieną ir naktį.

3Jis bus kaip medis, prie upelio pasodintas, kuris, metui atėjus, duoda derlių ir jo lapai nevysta; ką jis bedarytų, jam sekasi.

4Ne tokie yra bedieviai. Jie kaip pelai, sklaidomi vėjo.

5Todėl teisme neišstovės bedieviai, nė nusidėjėliai teisiųjų susirinkime.

6Nes Viešpats žino teisiojo kelią, o bedievių kelias pražus.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Job 42
Top of Page
Top of Page