Psalmynas 148
Lithuanian
1Girkite Viešpatį! Girkite Viešpatį iš dangaus! Girkite Jį aukštybėse!

2Girkite Jį, visi Jo angelai; girkite Jį, visa Jo kareivija!

3Girkite Jį, saule ir mėnuli; girkite Jį, spindinčios žvaigždės!

4Girkite Jį, dangų dangūs ir viršum jų esantys vandenys!

5Visi tegiria Viešpaties vardą, nes Jis įsakė, ir visa buvo sukurta.

6Jis amžių amžiams viską įtvirtino, nustatė nekintamą tvarką.

7Girkite Viešpatį, kas esate žemėje: jūrų pabaisos ir visos gelmės,

8ugnie ir kruša, sniege ir migla, vėjai audringi, vykdantys Jo žodį,

9kalnai ir kalvos, vaismedžiai ir kedrai,

10žvėrys ir visi gyvuliai, žemės ropliai ir sparnuoti paukščiai.

11Žemės karaliai ir visos tautos, kunigaikščiai ir žemės teisėjai,

12jaunuoliai ir mergaitės, seniai ir vaikai,

13garbinkite Viešpaties vardą, nes Jis vienas didingas. Jo šlovė virš dangaus ir žemės.

14Savo tautos Jis iškelia ragą, gyrių visų savo šventųjų, Izraelio vaikų­tautos, kuri Jam artima. Girkite Viešpatį!Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Psalm 147
Top of Page
Top of Page