Kunigø knyga 3
Lithuanian
1“Jei kas aukotų padėkos auką iš galvijų, teaukoja Viešpačiui sveiką patiną ar patelę. 2Jis turi uždėti ranką aukai ant galvos ir papjauti prie Susitikimo palapinės įėjimo, o Aarono sūnūs, kunigai, šlakstys kraują apie aukurą. 3Kaip padėkos auką jis aukos Viešpačiui visus taukus, dengiančius vidurius, 4abu inkstus su taukais, paslėpsnių taukus ir kepenų tinklelį. 5Aarono sūnūs tai sudegins ant aukuro kaip deginamąją auką, kad auka Viešpačiui būtų malonus kvapas. 6Jei kas aukotų padėkos auką iš avių, turi atvesti sveiką patiną ar patelę. 7Jei kas aukotų Viešpaties akivaizdoje ėriuką, 8uždės ranką ant galvos savo aukai, papjaus ją prieš Susitikimo palapinę, o Aarono sūnūs šlakstys jos kraują aplinkui aukurą. 9Padėkos auka Viešpačiui bus vidurių taukai, uodega, 10inkstai, ant jų esantys taukai, paslėpsnių taukai ir kepenų tinklelis. 11Kunigas tai sudegins ant aukuro kaip auką Viešpačiui.

12Jei jis aukotų ožką, atves ją Viešpaties akivaizdon, 13uždės ranką ant galvos ir papjaus prie Susitikimo palapinės įėjimo; Aarono sūnūs šlakstys jos kraują aplink aukurą. 14Viešpaties aukai ims jos vidurių taukus, 15abu inkstus su taukais, paslėpsnių taukus ir kepenų tinklelį. 16Kunigas visa tai sudegins ant aukuro, kad būtų malonus kvapas Viešpačiui. 17Tai amžinas įstatas jūsų kartoms kur jūs begyventumėte: jūs nevalgysite nei kraujo, nei taukų”.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Leviticus 2
Top of Page
Top of Page