Jozuës knyga 12
Lithuanian
1Šitie yra krašto karaliai, kuriuos izraelitai nugalėjo ir užėmė jų žemes anapus Jordano, rytuose nuo Arnono upės iki Hermono kalno visoje rytų lygumoje. 2Amoritų karalius Sihonas, gyvenęs Hešbone, valdęs sritį nuo Aroero, Arnono upės pakrantėje, nuo upės vidurio, ir pusę Gileado iki Jaboko upelio, amonitų sienos, 3Arabą iki Kenereto ežero rytinėje pusėje, iki Sūriosios jūros rytinėje pusėje Bet Ješimoto link ir pietuose iki Pisgos šlaitų. 4Bašano karalius Ogas, iš milžinų palikuonių, gyvenęs Aštarote bei Edrėjyje 5ir valdęs Hermono kalnyną, Salchą, visą Bašaną iki gešūriečių ir maakų krašto ir pusę Gileado iki Hešbono karaliaus Sihono sienos. 6Viešpaties tarnas Mozė su izraelitais nugalėjo juos ir atidavė nuosavybėn Rubeno, Gado ir pusei Manaso giminės.

7Šitie yra šalies karaliai, kuriuos Jozuė su izraelitais nugalėjo vakarinėje Jordano pusėje, nuo Baal Gado Libano slėnyje iki kalnų, kylančių Seyro link. Jozuė atidavė jų žemes Izraelio nuosavybėn, paskirstydamas jas giminėms 8kalnyne, slėnyje, lygumoje, šlaituose, dykumoje. Tai karaliai hetitų, amoritų, kanaaniečių, perizų, hivų ir jebusiečių: 9Jericho karalius, šalia Betelio esančio Ajo karalius, 10Jeruzalės karalius, Hebrono karalius, 11Jarmuto karalius, Lachišo karalius, 12Eglono karalius, Gezero karalius, 13Debyro karalius, Gedero karalius, 14Hormos karalius, Arado karalius, 15Libnos karalius, Adulamo karalius, 16Makedos karalius, Betelio karalius, 17Tapuacho karalius, Hefero karalius, 18Afeko karalius, Lašarono karalius, 19Madono karalius, Asoro karalius, 20Šimron Merono karalius, Achšafo karalius, 21Taanacho karalius, Megido karalius, 22Kedešo karalius, Jokneamo karalius Karmelyje, 23Doro karalius Nafatdore, Goimo karalius Gilgaloje, 24Tircos karalius. Iš viso trisdešimt vienas karalius.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Joshua 11
Top of Page
Top of Page