Amoso knyga 2
Lithuanian
1Taip sako Viešpats: “Dėl trijų ar keturių Moabo nusikaltimų neatšauksiu bausmės, nes jis sudegino Edomo karaliaus kaulus.

2Aš pasiųsiu ugnį į Moabą, ir ji sudegins Kerijotų rūmus, ir Moabas mirs sąmyšyje, tarp šauksmų, skardenant trimitui.

3Aš sunaikinsiu jo teisėją ir nužudysiu visus jo kunigaikščius”.

4Taip sako Viešpats: “Dėl trijų ar keturių Judo nusikaltimų neatšauksiu bausmės, nes jie paniekino Viešpaties įstatymą ir nesilaikė Jo įsakymų. Juos suklaidino jų pačių melai, kuriais sekė jų tėvai.

5Aš pasiųsiu ugnį į Judą, ir ji sudegins Jeruzalės rūmus”.

6Taip sako Viešpats: “Dėl trijų ar keturių Izraelio nusikaltimų neatšauksiu bausmės, nes jie parduoda teisųjį už sidabrą, beturtį už sandalų porą.

7Jie sutrypia silpnuosius ir iškreipia romiųjų kelią. Tėvas ir sūnus eina pas tą pačią moterį ir suteršia mano šventą vardą.

8Jie išsitiesia ant rūbų, paimtų už užstatą prie kiekvieno aukuro, geria pasmerktųjų vyną savo dievo namuose.

9Juk Aš išnaikinau dėl jūsų amoritus, nors jie buvo aukšti kaip kedrai ir stiprūs kaip ąžuolai. Aš sunaikinau jų vaisius virš žemės ir šaknis žemėje.

10Aš jus išvedžiau iš Egipto krašto, vedžiojau dykumoje keturiasdešimt metų ir leidau užimti amoritų kraštą.

11Iš jūsų sūnų Aš prikėliau pranašų ir iš jūsų jaunikaičių­nazarėnų. Ar ne taip, Izraelio vaikai?­ sako Viešpats.­

12Bet jūs girdėte nazarėnus vynu ir pranašams įsakėte: ‘Nepranašaukite!’

13Aš prislėgsiu jus, kaip slegiamas vežimas, kai būna pilnas javų.

14Tada greitasis nepaspruks, stipriajam nepadės jo jėga, karžygys neišsigelbės,

15lankininkas neišsilaikys, greitakojis neišbėgs ir raitelis neišsigelbės.

16Net drąsiausias karžygys bėgs, viską palikęs, tą dieną,­sako Viešpats”.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Amos 1
Top of Page
Top of Page