Psalm 29
Interlinear Bible
Ascribe Glory to the Lord
4210 [e]   1
miz·mō·wr,   1
מִזְמ֗וֹר   1
A Psalm   1
N‑ms   1
  
 
.
 
 
 1732 [e]
lə·ḏā·wiḏ
לְדָ֫וִ֥ד
of David
Prep‑l | N‑proper‑ms
3051 [e]
hā·ḇū
הָב֣וּ
Give
V‑Qal‑Imp‑mp
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh
לַֽ֭יהוָה
unto Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
sons
N‑mpc
410 [e]
’ê·lîm;
אֵלִ֑ים
you mighty ones
N‑mp
3051 [e]
hā·ḇū
הָב֥וּ
Give
V‑Qal‑Imp‑mp
3068 [e]
Yah·weh
לַ֝יהוָ֗ה
unto Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
3519 [e]
kā·ḇō·wḏ
כָּב֥וֹד
glory
N‑ms
  
 
.
 
 
 5797 [e]
wā·‘ōz.
וָעֹֽז׃
and strength
Conj‑w | N‑ms
3051 [e]   2
hā·ḇū   2
הָב֣וּ   2
Give   2
V‑Qal‑Imp‑mp   2
3068 [e]
Yah·weh
לַֽ֭יהוָה
unto Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
3519 [e]
kə·ḇō·wḏ
כְּב֣וֹד
the glory due to
N‑msc
  
 

 
 
 8034 [e]
šə·mōw;
שְׁמ֑וֹ
His name
N‑msc | 3ms
7812 [e]
hiš·ta·ḥă·wū
הִשְׁתַּחֲו֥וּ
Worship
V‑Hitpael‑Imp‑mp
3068 [e]
Yah·weh
לַ֝יהוָ֗ה
Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
1927 [e]
bə·haḏ·raṯ-
בְּהַדְרַת־
in the beauty
Prep‑b | N‑fsc
  
 
.
 
 
 6944 [e]
qō·ḏeš.
קֹֽדֶשׁ׃
of holiness
N‑ms
6963 [e]   3
qō·wl   3
ק֥וֹל   3
The voice   3
N‑msc   3
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֗ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
[is] over
Prep
  
 

 
 
 4325 [e]
ham·mā·yim
הַ֫מָּ֥יִם
the waters
Art | N‑mp
410 [e]
’êl-
אֵֽל־
the God
N‑msc
3519 [e]
hak·kā·ḇō·wḏ
הַכָּב֥וֹד
of glory
Art | N‑ms
  
 

 
 
 7481 [e]
hir·‘îm;
הִרְעִ֑ים
thunders
V‑Hifil‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְ֝הוָ֗ה
Yahweh [is]
N‑proper‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
over
Prep
4325 [e]
ma·yim
מַ֥יִם
waters
N‑mp
  
 
.
 
 
 7227 [e]
rab·bîm.
רַבִּֽים׃
many
Adj‑mp
6963 [e]   4
qō·wl-   4
קוֹל־   4
The voice   4
N‑msc   4
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֥ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3581 [e]
bak·kō·aḥ;
בַּכֹּ֑חַ
[is] powerful
Prep‑b, Art | N‑ms
6963 [e]
qō·wl
ק֥וֹל
the voice
N‑msc
3068 [e]
Yah·weh
יְ֝הוָ֗ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 1926 [e]
be·hā·ḏār.
בֶּהָדָֽר׃
[is full] of majesty
Prep‑b, Art | N‑ms
6963 [e]   5
qō·wl   5
ק֣וֹל   5
The voice   5
N‑msc   5
3068 [e]
Yah·weh
יְ֭הוָה
of Yahweh
N‑proper‑ms
7665 [e]
šō·ḇêr
שֹׁבֵ֣ר
breaks
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 730 [e]
’ă·rā·zîm;
אֲרָזִ֑ים
the cedars
N‑mp
7665 [e]
way·šab·bêr
וַיְשַׁבֵּ֥ר
and Yes splinters
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְ֝הוָ֗ה
Yahweh
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
730 [e]
’ar·zê
אַרְזֵ֥י
the cedars
N‑mpc
  
 
.
 
 
 3844 [e]
hal·lə·ḇā·nō·wn.
הַלְּבָנֽוֹן׃
of Lebanon
Art | N‑proper‑fs
7540 [e]   6
way·yar·qî·ḏêm   6
וַיַּרְקִידֵ֥ם   6
And He makes them skip   6
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms | 3mp   6
3644 [e]
kə·mōw-
כְּמוֹ־
like
Prep
  
 

 
 
 5695 [e]
‘ê·ḡel;
עֵ֑גֶל
a calf
N‑ms
3844 [e]
lə·ḇā·nō·wn
לְבָנ֥וֹן
Lebanon
N‑proper‑fs
8303 [e]
wə·śir·yōn,
וְ֝שִׂרְיֹ֗ן
and Sirion
Conj‑w | N‑proper‑fs
3644 [e]
kə·mōw
כְּמ֣וֹ
like
Prep
1121 [e]
ḇen-
בֶן־
young
N‑msc
  
 
.
 
 
 7214 [e]
rə·’ê·mîm.
רְאֵמִֽים׃
a wild ox
N‑mp
6963 [e]   7
qō·wl-   7
קוֹל־   7
The voice   7
N‑msc   7
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֥ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
2672 [e]
ḥō·ṣêḇ,
חֹצֵ֗ב
divides
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
3852 [e]
la·hă·ḇō·wṯ
לַהֲב֥וֹת
the flames
N‑fpc
  
 
.
 
 
 784 [e]
’êš.
אֵֽשׁ׃
of fire
N‑cs
6963 [e]   8
qō·wl   8
ק֣וֹל   8
The voice   8
N‑msc   8
3068 [e]
Yah·weh
יְ֭הוָה
of Yahweh
N‑proper‑ms
2342 [e]
yā·ḥîl
יָחִ֣יל
shakes
V‑Hifil‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 4057 [e]
miḏ·bār;
מִדְבָּ֑ר
the wilderness
N‑ms
2342 [e]
yā·ḥîl
יָחִ֥יל
shakes
V‑Hifil‑Imperf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְ֝הוָ֗ה
Yahweh
N‑proper‑ms
4057 [e]
miḏ·bar
מִדְבַּ֥ר
the Wilderness
N‑msc
  
 
.
 
 
 6946 [e]
qā·ḏêš.
קָדֵֽשׁ׃
of Kadesh
N‑proper‑fs
6963 [e]   9
qō·wl   9
ק֤וֹל   9
The voice   9
N‑msc   9
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֨ה ׀
of Yahweh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2342 [e]
yə·ḥō·w·lêl
יְחוֹלֵ֣ל
makes give birth
V‑Piel‑Imperf‑3ms
355 [e]
’ay·yā·lō·wṯ
אַיָּלוֹת֮
the deer
N‑fp
2834 [e]
way·ye·ḥĕ·śōp̄
וַֽיֶּחֱשֹׂ֪ף
and strips bare
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 

 
 
 3295 [e]
yə·‘ā·rō·wṯ
יְעָ֫ר֥וֹת
the forests
N‑mp
1964 [e]
ū·ḇə·hê·ḵā·lōw;
וּבְהֵיכָל֑וֹ
and in His temple
Conj‑w, Prep‑b | N‑msc | 3ms
3605 [e]
kul·lōw,
כֻּ֝לּ֗וֹ
everyone
N‑msc | 3ms
559 [e]
’ō·mêr
אֹמֵ֥ר
says
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 
.
 
 
 3519 [e]
kā·ḇō·wḏ.
כָּבֽוֹד׃
Glory
N‑ms
3068 [e]   10
Yah·weh   10
יְ֭הוָה   10
Yahweh   10
N‑proper‑ms   10
  
 

 
 
 3999 [e]
lam·mab·būl
לַמַּבּ֣וּל
at the Flood
Prep‑l, Art | N‑ms
3427 [e]
yā·šāḇ;
יָשָׁ֑ב
sat [enthroned]
V‑Qal‑Perf‑3ms
3427 [e]
way·yê·šeḇ
וַיֵּ֥שֶׁב
and sits
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְ֝הוָ֗ה
Yahweh
N‑proper‑ms
4428 [e]
me·leḵ
מֶ֣לֶךְ
as King
N‑ms
  
 
.
 
 
 5769 [e]
lə·‘ō·w·lām.
לְעוֹלָֽם׃
forever
Prep‑l | N‑ms
3068 [e]   11
Yah·weh   11
יְֽהוָ֗ה   11
Yahweh   11
N‑proper‑ms   11
5797 [e]
‘ōz
עֹ֭ז
strength
N‑ms
  
 

 
 
 5971 [e]
lə·‘am·mōw
לְעַמּ֣וֹ
to His people
Prep‑l | N‑msc | 3ms
5414 [e]
yit·tên;
יִתֵּ֑ן
will give
V‑Qal‑Imperf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֓ה ׀
Yahweh
N‑proper‑ms
1288 [e]
yə·ḇā·rêḵ
יְבָרֵ֖ךְ
will bless
V‑Piel‑Imperf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
5971 [e]
‘am·mōw
עַמּ֣וֹ
His people
N‑msc | 3ms
  
 
.
 
 
 7965 [e]
ḇaš·šā·lō·wm.
בַשָּׁלֽוֹם׃
with peace
Prep‑b, Art | N‑ms
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Psalm 28
Top of Page
Top of Page