Psalm 136
Interlinear Bible
His Loving Kindness Endures Forever
3034 [e]   1
hō·w·ḏū   1
הוֹד֣וּ   1
Oh give thanks   1
V‑Hifil‑Imp‑mp   1
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh
לַיהוָ֣ה
to Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
3588 [e]
kî-
כִּי־
for
Conj
  
 

 
 
 2896 [e]
ṭō·wḇ;
ט֑וֹב
[He is] good
Adj‑ms
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
ever
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
His mercy [endures]
N‑msc | 3ms
3034 [e]   2
hō·w·ḏū   2
ה֭וֹדוּ   2
Oh give thanks   2
V‑Hifil‑Imp‑mp   2
430 [e]
lê·lō·hê
לֵֽאלֹהֵ֣י
to the God
Prep‑l | N‑mpc
  
 

 
 
 430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm;
הָאֱלֹהִ֑ים
of gods
Art | N‑mp
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
ever
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
His mercy [endures]
N‑msc | 3ms
3034 [e]   3
hō·w·ḏū   3
ה֭וֹדוּ   3
Oh give thanks   3
V‑Hifil‑Imp‑mp   3
113 [e]
la·’ă·ḏō·nê
לַאֲדֹנֵ֣י
to the Lord
Prep‑l | N‑mpc
  
 

 
 
 113 [e]
hā·’ă·ḏō·nîm;
הָאֲדֹנִ֑ים
of lords
Art | N‑mp
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
5769 [e]
lə·‘ō·lām
לְעֹלָ֣ם
ever
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
His mercy [endures]
N‑msc | 3ms
6213 [e]   4
lə·‘ō·śêh   4
לְעֹ֘שֵׂ֤ה   4
To Him who does   4
Prep‑l | V‑Qal‑Prtcpl‑msc   4
  
 

 
 
 6381 [e]
nip̄·lā·’ō·wṯ
נִפְלָא֣וֹת
wonders
V‑Nifal‑Prtcpl‑fp
1419 [e]
gə·ḏō·lō·wṯ
גְּדֹל֣וֹת
great
Adj‑fp
905 [e]
lə·ḇad·dōw;
לְבַדּ֑וֹ
alone
Prep‑l | N‑msc | 3ms
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
ever
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
His mercy [endures]
N‑msc | 3ms
6213 [e]   5
lə·‘ō·śêh   5
לְעֹשֵׂ֣ה   5
To Him who made   5
Prep‑l | V‑Qal‑Prtcpl‑msc   5
  
 

 
 
 8064 [e]
haš·šā·ma·yim
הַ֭שָּׁמַיִם
the heavens
Art | N‑mp
8394 [e]
biṯ·ḇū·nāh;
בִּתְבוּנָ֑ה
by wisdom
Prep‑b | N‑fs
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
ever
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
His mercy [endures]
N‑msc | 3ms
7554 [e]   6
lə·rō·qa‘   6
לְרֹקַ֣ע   6
To Him who laid out   6
Prep‑l | V‑Qal‑Prtcpl‑msc   6
776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָ֭אָרֶץ
the earth
Art | N‑fs
5921 [e]
‘al-
עַל־
above
Prep
  
 

 
 
 4325 [e]
ham·mā·yim;
הַמָּ֑יִם
the waters
Art | N‑mp
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
ever
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
His mercy [endures]
N‑msc | 3ms
6213 [e]   7
lə·‘ō·śêh   7
לְ֭עֹשֵׂה   7
To Him who made   7
Prep‑l | V‑Qal‑Prtcpl‑msc   7
  
 

 
 
 216 [e]
’ō·w·rîm
אוֹרִ֣ים
lights
N‑cp
1419 [e]
gə·ḏō·lîm;
גְּדֹלִ֑ים
great
Adj‑mp
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
  
 

 
 
 5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
ever
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
His mercy [endures]
N‑msc | 3ms
853 [e]   8
’eṯ-   8
אֶת־   8
 -    8
DirObjM   8
8121 [e]
haš·še·meš
הַ֭שֶּׁמֶשׁ
The sun
Art | N‑cs
4475 [e]
lə·mem·še·leṯ
לְמֶמְשֶׁ֣לֶת
to rule
Prep‑l | N‑fsc
  
 

 
 
 3117 [e]
bay·yō·wm;
בַּיּ֑וֹם
by day
Prep‑b, Art | N‑ms
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
  
 

 
 
 5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
ever
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
His mercy [endures]
N‑msc | 3ms
853 [e]   9
’eṯ-   9
אֶת־   9
 -    9
DirObjM   9
3394 [e]
hay·yā·rê·aḥ
הַיָּרֵ֣חַ
The moon
Art | N‑ms
3556 [e]
wə·ḵō·w·ḵā·ḇîm
וְ֭כוֹכָבִים
and stars
Conj‑w | N‑mp
4475 [e]
lə·mem·šə·lō·wṯ
לְמֶמְשְׁל֣וֹת
to rule
Prep‑l | N‑fpc
  
 

 
 
 3915 [e]
bal·lā·yə·lāh;
בַּלָּ֑יְלָה
by night
Prep‑b, Art | N‑ms
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
ever
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
His mercy [endures]
N‑msc | 3ms
5221 [e]   10
lə·mak·kêh   10
לְמַכֵּ֣ה   10
To Him who struck   10
Prep‑l | V‑Hifil‑Prtcpl‑msc   10
4714 [e]
miṣ·ra·yim
מִ֭צְרַיִם
Egypt
N‑proper‑fs
  
 

 
 
 1060 [e]
biḇ·ḵō·w·rê·hem;
בִּבְכוֹרֵיהֶ֑ם
in their firstborn
Prep‑b | N‑mpc | 3mp
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
  
 

 
 
 5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
ever
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
His mercy [endures]
N‑msc | 3ms
3318 [e]   11
way·yō·w·ṣê   11
וַיּוֹצֵ֣א   11
And brought out   11
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms   11
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִ֭שְׂרָאֵל
Israel
N‑proper‑ms
8432 [e]
mit·tō·w·ḵām;
מִתּוֹכָ֑ם
from among them
Prep‑m | N‑msc | 3mp
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
  
 

 
 
 5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
ever
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
His mercy [endures]
N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 3027 [e]   12
bə·yāḏ   12
בְּיָ֣ד   12
With a hand   12
Prep‑b | N‑fs   12
2389 [e]
ḥă·zā·qāh
חֲ֭זָקָה
mighty
Adj‑fs
  
 

 
 
 2220 [e]
ū·ḇiz·rō·w·a‘
וּבִזְר֣וֹעַ
and with an arm
Conj‑w, Prep‑b | N‑fs
5186 [e]
nə·ṭū·yāh;
נְטוּיָ֑ה
outstretched
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑fs
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
ever
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
His mercy [endures]
N‑msc | 3ms
1504 [e]   13
lə·ḡō·zêr   13
לְגֹזֵ֣ר   13
To Him who divided   13
Prep‑l | V‑Qal‑Prtcpl‑msc   13
3220 [e]
yam-
יַם־
the Sea
N‑msc
5488 [e]
sūp̄
ס֭וּף
Red
N‑ms
  
 

 
 
 1506 [e]
liḡ·zā·rîm;
לִגְזָרִ֑ים
in two
Prep‑l | N‑mp
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
  
 

 
 
 5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
ever
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
His mercy [endures]
N‑msc | 3ms
5674 [e]   14
wə·he·‘ĕ·ḇîr   14
וְהֶעֱבִ֣יר   14
And made pass   14
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑3ms   14
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֣ל
Israel
N‑proper‑ms
8432 [e]
bə·ṯō·w·ḵōw;
בְּתוֹכ֑וֹ
through the midst of it
Prep‑b | N‑msc | 3ms
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
  
 

 
 
 5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
ever
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
His mercy [endures]
N‑msc | 3ms
5287 [e]   15
wə·ni·‘êr   15
וְנִ֘עֵ֤ר   15
But overthrew   15
Conj‑w | V‑Piel‑ConjPerf‑3ms   15
6547 [e]
par·‘ōh
פַּרְעֹ֣ה
Pharaoh
N‑proper‑ms
2428 [e]
wə·ḥê·lōw
וְחֵיל֣וֹ
and his army
Conj‑w | N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 3220 [e]
ḇə·yam-
בְיַם־
in the Sea
Prep‑b | N‑msc
5488 [e]
sūp̄;
ס֑וּף
Red
N‑ms
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
ever
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
His mercy [endures]
N‑msc | 3ms
1980 [e]   16
lə·mō·w·lîḵ   16
לְמוֹלִ֣יךְ   16
To Him who led   16
Prep‑l | V‑Hifil‑Prtcpl‑msc   16
5971 [e]
‘am·mōw
עַ֭מּוֹ
His people
N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 4057 [e]
bam·miḏ·bār;
בַּמִּדְבָּ֑ר
through the wilderness
Prep‑b, Art | N‑ms
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
ever
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
His mercy [endures]
N‑msc | 3ms
5221 [e]   17
lə·mak·kêh   17
לְ֭מַכֵּה   17
To Him who struck down   17
Prep‑l | V‑Hifil‑Prtcpl‑msc   17
  
 

 
 
 4428 [e]
mə·lā·ḵîm
מְלָכִ֣ים
kings
N‑mp
1419 [e]
gə·ḏō·lîm;
גְּדֹלִ֑ים
great
Adj‑mp
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
  
 

 
 
 5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
ever
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
His mercy [endures]
N‑msc | 3ms
2026 [e]   18
way·ya·hă·rōḡ   18
וַֽ֭יַּהֲרֹג   18
And slew   18
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   18
  
 

 
 
 4428 [e]
mə·lā·ḵîm
מְלָכִ֣ים
kings
N‑mp
117 [e]
’ad·dî·rîm;
אַדִּירִ֑ים
mighty
Adj‑mp
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
  
 

 
 
 5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
ever
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
His mercy [endures]
N‑msc | 3ms
5511 [e]   19
lə·sî·ḥō·wn   19
לְ֭סִיחוֹן   19
Sihon   19
Prep‑l | N‑proper‑ms   19
4428 [e]
me·leḵ
מֶ֣לֶךְ
king
N‑msc
  
 

 
 
 567 [e]
hā·’ĕ·mō·rî;
הָאֱמֹרִ֑י
of the Amorites
Art | N‑proper‑ms
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
  
 

 
 
 5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
ever
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
His mercy [endures]
N‑msc | 3ms
5747 [e]   20
ū·lə·‘ō·wḡ   20
וּ֭לְעוֹג   20
And Og   20
Conj‑w, Prep‑l | N‑proper‑ms   20
4428 [e]
me·leḵ
מֶ֣לֶךְ
king
N‑msc
  
 

 
 
 1316 [e]
hab·bā·šān;
הַבָּשָׁ֑ן
of Bashan
Art | N‑proper‑fs
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
  
 

 
 
 5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
ever
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
His mercy [endures]
N‑msc | 3ms
5414 [e]   21
wə·nā·ṯan   21
וְנָתַ֣ן   21
And gave   21
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms   21
776 [e]
’ar·ṣām
אַרְצָ֣ם
their land
N‑fsc | 3mp
  
 

 
 
 5159 [e]
lə·na·ḥă·lāh;
לְנַחֲלָ֑ה
as a heritage
Prep‑l | N‑fs
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
  
 

 
 
 5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
ever
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
His mercy [endures]
N‑msc | 3ms
5159 [e]   22
na·ḥă·lāh   22
נַ֭חֲלָה   22
A heritage   22
N‑fs   22
3478 [e]
lə·yiś·rā·’êl
לְיִשְׂרָאֵ֣ל
to Israel
Prep‑l | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 5650 [e]
‘aḇ·dōw;
עַבְדּ֑וֹ
His servant
N‑msc | 3ms
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
ever
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
His mercy [endures]
N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 8216 [e]   23
bə·šip̄·lê·nū   23
שֶׁ֭בְּשִׁפְלֵנוּ   23
Who in our lowly state   23
Pr, Prep‑b | N‑msc | 1cp   23
2142 [e]
zā·ḵar
זָ֣כַר
remembered
V‑Qal‑Perf‑3ms
 
lā·nū;
לָ֑נוּ
us
Prep | 1cp
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
  
 

 
 
 5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
ever
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
His mercy [endures]
N‑msc | 3ms
6561 [e]   24
way·yip̄·rə·qê·nū   24
וַיִּפְרְקֵ֥נוּ   24
And rescued us   24
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms | 1cp   24
  
 

 
 
 6862 [e]
miṣ·ṣā·rê·nū;
מִצָּרֵ֑ינוּ
from our enemies
Prep‑m | N‑mpc | 1cp
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
ever
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
His mercy [endures]
N‑msc | 3ms
5414 [e]   25
nō·ṯên   25
נֹתֵ֣ן   25
Who gives   25
V‑Qal‑Prtcpl‑msc   25
3899 [e]
le·ḥem
לֶ֭חֶם
food
N‑ms
3605 [e]
lə·ḵāl
לְכָל־
to all
Prep‑l | N‑msc
  
 

 
 
 1320 [e]
bā·śār;
בָּשָׂ֑ר
flesh
N‑ms
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
ever
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
His mercy [endures]
N‑msc | 3ms
3034 [e]   26
hō·w·ḏū   26
ה֭וֹדוּ   26
Oh give thanks   26
V‑Hifil‑Imp‑mp   26
410 [e]
lə·’êl
לְאֵ֣ל
to the God
Prep‑l | N‑msc
  
 

 
 
 8064 [e]
haš·šā·mā·yim;
הַשָּׁמָ֑יִם
of heaven
Art | N‑mp
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
ever
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
His mercy [endures]
N‑msc | 3ms
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Psalm 135
Top of Page
Top of Page