Énekek Éneke 1 Károli Fordítása
Énekek Éneke 1

<< Énekek Éneke 1 >>
Song of Solomon 1 Hungarian
 

1Énekek éneke, mely Salamoné.

2Csókoljon meg engem az õ szájának csókjaival;

mert a te szerelmeid jobbak a bornál.

3A te drága kenetid jók illatozásra;

a te neved kiöntött drága kenet;

azért szeretnek téged a leányok.

4Vonj engemet te utánad, hadd fussunk!

Bevitt engem a király az õ ágyasházába;

örvendezünk és vígadunk te benned,

elõszámláljuk a te szerelmeidet, melyek jobbak a bornál,

méltán szeretnek téged.

5Fekete vagyok, de szép, Jeruzsálem leányai;

mint Kédár sátrai [és] Salamon szõnyegei.

6Ne nézzetek engem, hogy én fekete vagyok, hogy a nap lesütött engem;

az én anyámnak fiai ellenem megharagudtak,

a szõlõknek õrizõjévé tettek engem, -

a magam szõlõjét nem õriztem.

7Mondd meg nékem, [te,] a kit az én lelkem szeret,

hol legeltetsz, hol deleltetsz délben;

mert miért legyek én olyan, mint a ki elfátyolozza magát, társaid nyájainál?

8Mivelhogy nem tudod, oh asszonyok között legszebb!

jõjj ki a nyájnak nyomdokain,

és õrizd a te kecskéidet a pásztoroknak sátorai körül.

9A Faraó szekereiben való paripákhoz hasonlítlak téged, én mátkám.

10Szépek a te orczáid a [halántékra való] lánczokban,

a te nyakad a gyöngysorokban.

11Arany lánczokat csinálunk néked,

ezüstbõl csinált gyöngyökkel.

12Mikor a király az õ asztalánál ül,

nárdusnak jóillatja származik én tõlem.

13[Olyan] az én szerelmesem nékem, mint egy kötés mirha,

mely az én kebeleim között hál.

14[Mint] az Engedi szõlõiben a cziprusfürt,

[olyan] nékem az én szerelmesem.

15Ímé, szép vagy én mátkám, ímé, szép vagy,

a te szemeid [olyanok, mint] a galambok.

16Ímé, te [is] szép vagy én szerelmesem, gyönyörûséges,

és a mi nyoszolyánk zöldellõ.

17A mi házainknak gerendái czédrusfák,

és a mi mennyezetünk cziprusfa.


<< Song of Solomon 1 >>
Szent Biblia - Károli Fordítása

Bible Hub