Zsoltárok 99
Hungarian: Karoli
1Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek; Kérubokon ül, remegjen a föld!

2Nagy az Úr a Sionon, és magasságos õ minden nép felett.

3Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, - szent az!

4És tisztesség a királynak, a ki szereti a jogosságot! Te megerõsítetted az egyenességet; jogosságot és igazságot szereztél Jákóbban.

5Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az õ lábainak zsámolya elé; szent õ!

6Mózes és Áron az õ papjaival, és Sámuel az õ nevét segítségül hívókkal egybe, segítségül hívják vala az Urat, és meghallgatá õket.

7Felhõ-oszlopban szólt vala hozzájok; megõrizték az õ bizonyságtételét és rendeletét, a melyet adott vala nékik.

8Uram, mi Istenünk! Te meghallgattad õket, kegyelmes Isten voltál hozzájok; de bosszúálló az õ hiábavalóságaik miatt.

9Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az õ szent hegyén; mert szent az Úr, a mi Istenünk!Hungarian: Karoli

Bible Hub

Psalm 98
Top of Page
Top of Page