ἐσφραγισμένοι
Englishman's Concordance
ἐσφραγισμένοι (esphragismenoi) — 3 Occurrences

Revelation 7:4 V-RPM/P-NMP
GRK: τέσσαρες χιλιάδες ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης
NAS: thousand sealed from every
KJV: of them which were sealed: [and there were] sealed an hundred
INT: four thousand sealed out of every

Revelation 7:5 V-RPM/P-NMP
GRK: δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι ἐκ φυλῆς
NAS: thousand [were] sealed, from the tribe
KJV: of Juda [were] sealed twelve
INT: twelve thousand sealed out of [the] tribe

Revelation 7:8 V-RPM/P-NMP
GRK: δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι
NAS: twelve thousand [were] sealed.
KJV: of Zabulon [were] sealed twelve
INT: twelve thousand sealed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page