Ἄσπασαι
Englishman's Concordance
Ἄσπασαι (Aspasai) — 2 Occurrences

2 Timothy 4:19 V-AMM-2S
GRK: Ἄσπασαι Πρίσκαν καὶ
NAS: Greet Prisca and Aquila,
KJV: Salute Prisca and
INT: greet Prisca and

Titus 3:15 V-AMM-2S
GRK: ἐμοῦ πάντες Ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας
NAS: are with me greet you. Greet those
KJV: salute thee. Greet them that love us
INT: me all greet those who love

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page