Ἁλφαίου
Englishman's Concordance
Ἁλφαίου (Halphaiou) — 5 Occurrences

Matthew 10:3 N-GMS
GRK: ὁ τοῦ Ἁλφαίου καὶ Θαδδαῖος
NAS: James the son of Alphaeus, and Thaddaeus;
KJV: [the son] of Alphaeus, and
INT: the [son] of Alphaeus and Thaddaeus

Mark 2:14 N-GMS
GRK: τὸν τοῦ Ἁλφαίου καθήμενον ἐπὶ
NAS: Levi the [son] of Alphaeus sitting
KJV: Levi the [son] of Alphaeus sitting
INT: the [son] of Alphaeus sitting at

Mark 3:18 N-GMS
GRK: τὸν τοῦ Ἁλφαίου καὶ Θαδδαῖον
NAS: and James the son of Alphaeus, and Thaddaeus,
KJV: the [son] of Alphaeus, and
INT: the [son] of Alphaeus and Thaddaeus

Luke 6:15 N-GMS
GRK: καὶ Ἰάκωβον Ἁλφαίου καὶ Σίμωνα
NAS: James [the son] of Alphaeus, and Simon
KJV: James the [son] of Alphaeus, and Simon
INT: and James [son of] Alphaeus and Simon

Acts 1:13 N-GMS
GRK: Μαθθαῖος Ἰάκωβος Ἁλφαίου καὶ Σίμων
NAS: James [the son] of Alphaeus, and Simon
KJV: James [the son] of Alphaeus, and
INT: Matthew James [son] of Alphaeus and Simon

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page