JOOSUA 12
Finnish Bible
1Ja nämät ovat maan kuninkaat, jotka Israelin lapset löivät, ja ottivat heidän maansa tuolla puolella Jordania, auringon nousemista päin, Arnonin ojasta Hermonin vuoreen asti, ja kaikki lakeudet itään päin: 2Sihon Amorilaisten kuningas, joka asui Hesbonissa ja hallitsi Aroerista, joka on Arnonin ojan reunalla, ja keskellä ojaa, ja puolen Gileadia Jabbokin ojaan asti, joka on Ammonin lasten raja, 3Ja lakeutta Kinneretin mereen asti itään päin, ja korven mereen, Suolaiseen mereen itään päin, BetJesimotin tietä myöten, ja lounaasta alaspäin lähelle Asdot Pisgaa; 4Siihen myös Ogin Basanin kuninkaan maan rajat, joka vielä jäänyt oli uljaista, ja asui Astarotissa ja Edreissä, 5Ja hallitsi Hermonin vuorella, Salkassa ja koko Basanissa, Gessurin ja Maakatin maan rajoihin, ja puolen Gileadia, joka Sihonin Hesbonin kuninkaan maan raja oli. 6Moses Herran palvelia ja Israelin lapset löivät heitä; ja Moses Herran palvelia antoi sen Rubenilaisille, Gadilaisille ja puolelle Manassen sukukunnalle omaisuudeksi.

7Nämät ovat maan kuninkaat, jotka Josua löi ja Israelin lapset tällä puolella Jordania länteen päin, BaalGadista Libanonin vuorenlakeudella, sileään vuoreen, joka ulottuu Seiriin, jonka Josua Israelin sukukunnille antoi omaisuudeksi itsekullekin osansa jälkeen, 8Vuorilla, laaksoissa, lakeudella, vetten tykönä, korvessa, ja lounaan puolessa: Hetiläiset, Amorilaiset, Kanaanealaiset, Pheresiläiset, Heviläiset ja Jebusilaiset; 9Jerihon kuningas, yksi; Ain kuningas, joka BetElin sivussa on, yksi; 10Jerusalemin kuningas, yksi; Hebronin kuningas, yksi; 11Jarmutin kuningas, yksi; Lakiksen kuningas, yksi; 12Eglonin kuningas, yksi; Geserin kuningas, yksi; 13Debirin kuningas, yksi; Gederin kuningas, yksi; 14Horman kuningas, yksi; Aradin kuningas, yksi; 15Libnan kuningas, yksi; Adullamin kuningas, yksi; 16Makkedan kuningas, yksi; BetElin kuningas, yksi; 17Tapuan kuningas, yksi; Hepherin kuningas, yksi; 18Aphekin kuningas, yksi; Lassaronin kuningas, yksi; 19Madonin kuningas, yksi; Hatsorin kuningas, yksi; 20SimronMeronin kuningas, yksi; Aksaphin kuningas, yksi; 21Taanakin kuningas, yksi; Megiddon kuningas, yksi; 22Kedeksen kuningas, yksi; Jokneamin kuningas Karmelin tykönä, yksi; 23DornaphatDorin kuningas, yksi, ja pakanain kuningas Gilgalissa, yksi; 24Tirtsan kuningas, yksi. Ne kaikki ovat yksineljättäkymmentä kuningasta.Biblia, Se on: Koko Pyhä Raamattu, Suomeksi. Vuoden 1776 kirkkoraamattu. Finnish Bible published in 1776.

Bible Hub

Joshua 11
Top of Page
Top of Page