1 Corinthians 3
Estonian: Genesis and NT

1Ka mina, vennad, ei v 2Ma jootsin teile piima ega andnud tahket rooga; sest seda te ei talunud sellal ega talu veel praegugi. 3Te olete ju alles lihalikud. Sest kui teie seas on kadedust ja riidu, eks te siis ole lihalikud ja eks te käitu inimeste taoliselt? 4Sest kui üks ütleb: „Mina olen Pauluse poolt!” ja teine: „Mina olen Apollose poolt!” eks te siis ole nagu inimesed kunagi?

5Mis on siis Apollos? V 6Mina istutasin, Apollos kastis, aga Jumal laskis kasvada. 7N 8Aga istutaja ja kastja on ühesugused; kuid kumbki saab oma palga oma töö järgi. 9Sest me oleme Jumala kaastöölised, teie olete Jumala p

10Jumala armu järgi, mis minule on antud, olen ma kui tark hooneehitaja pannud aluse, ja teine ehitab selle peale; aga igaüks vaadaku, kuidas tema selle peale ehitab. 11Sest teist alust ei v 12Aga kui keegi sellele alusele ehitab hoone kullast, h 13siis saab igaühe töö avalikuks; sest selle teeb selgeks Issanda päev, sest see saab tules ilmsiks ja tuli ise katsub läbi igaühe töö, missugune see on. 14Kui kellegi töö, mis tema sellele alusele on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga; 15aga kui kellegi töö p

16Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja et Jumala Vaim elab teie sees? 17Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub tema; sest Jumala tempel on püha ja seesama olete teie.

18Ärgu ükski ennast petku! Kui keegi teie seast arvab enese targa olevat selles maailmas, siis ta saagu j

19Sest selle maailma tarkus on j 20Ja jälle: „Issand tunneb tarkade m 21Ärgu siis ükski kiidelgu inimestest! Sest k 22olgu Paulus, olgu Apollos, olgu Keefas, olgu maailm, olgu elu, olgu surm, olgu praegused asjad, olgu tulevased asjad, k 23aga teie olete Kristuse päralt ja Kristus on Jumala päralt!

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

1 Corinthians 2
Top of Page
Top of Page