Psalm 99
Croatian Bible
1 Jahve kraljuje - nek' zadršću narodi; sjedi nad kerubima - zemlja nek' se potrese!

2Velik je Jahve na Sionu, uzvišen nada sve narode.

3Nek' slave ime tvoje veliko i strašno: ono je sveto!

4Ti kralj si moćan koji ljubiš što je pravo, pravednost ti si utvrdio, pravo i pravednost vršiš u Jakovu.

5Uzvisujte Jahvu, Boga našega, padnite pred podnožje njegovo: ono je sveto.

6Mojsije i Aron među svećenicima njegovim i Samuel među onima koji zazivaju ime njegovo: zazivahu Jahvu, i on ih usliša.

7Iz stupa od oblaka govoraše njima: slušahu zapovijedi njegove i odredbe što ih dade.

8Jahve, Bože naš, ti si ih uslišivao; Bože, milostiv si bio njima premda si kažnjavao grijehe njihove.

9Uzvisujte Jahvu, Boga našega, padnite pred svetu goru njegovu: jer svet je Jahve, Bog naš.Croatian Bible -- BIBLIJA Prijevod KS Stari i Novi Zavjet -- Copyright by Kršæanska sadašnjost, Zagreb 1988. -- Zahvaljujemo Kršæanskoj sadašnjosti što nam je ustupila svoj tekst.

Bible Hub

Psalm 98
Top of Page
Top of Page