Псалми 61
Bulgarian
1(По слав. 60). За първия певец, върху струнни инструменти. Давидов [псалом]. Послушай вика ми, Боже, Внимавай на молбата ми.

2От краищата на земята ще викам към Тебе, когато примира сърцето ми; Заведи ме на канарата, [която] е много висока за мене.

3Защото Ти ми стана прибежище, Яка кула [за закрила] от неприятеля.

4В шатъра Ти ще обитавам винаги; Ще прибягна под покрива на Твоите крила; (Села).

5Защото Ти, Боже, си чул обреците ми, Дал си [ми] наследство каквото [даваш] на ония, които се боят от името Ти.

6Ще притуриш дни върху дните на царя, [И] годините му като род върху род.

7Той ще пребъдва пред Бога до века; Заповядай да го пазят милосърдието и верността.

8Така ще славословя винаги Твоето име, Като изпълнявам обреците си всеки ден.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 60
Top of Page
Top of Page