Исая 66
Bulgarian
1Така казва Господ: Небето Ми е престол, И земята е Мое подножие; Какъв дом искате да построите за Мене? И какво ще бъде мястото на Моя покой?

2Защото Моята ръка е направила всичко това, И [по тоя начин] всичко това е станало, казва Господ; Но пак, на този ще погледна, На оня, който е сиромах и съкрушен духом, И който трепери от словото Ми.

3Който коли вол е както оня, който убива човек,- Който жертвува агне както оня, който пресича врат на куче,- Който принася хлебен принос [както оня, който принася] свинска кръв,- Който кади възпоменателен ливан както оня, който благославя идол. Да! както те са избрали своите пътища, И душата им се наслаждава в гнусотиите им,

4Така и Аз ще избера мечтанията им, И ще докарам върху тях ония неща, от които те се боят; Защото, когато виках, никой не отговаряше, Когато говорех, те не слушаха; Но вършеха това, което бе зло пред Мене, И избираха онова, което Ми бе неугодно.

5Вие, които треперите от словото на Господа, Слушайте словото Му, [като казва]: Братята ви, които ви мразят, които ви отхвърлят поради Моето име, Са рекли: Господ нека прослави Себе Си, Та да видим вашата радост! Но те ще се посрамят.

6Шумен глас [се чува] от града, Глас от храма, Глас на Господа, Който въздава на враговете Си.

7Преди да се замъчи, тя роди; Преди да дойдат болките й, освободи се и роди мъжко.

8Кой е чул такова нещо? кой е видял такива? Родила ли би се една земя в един ден? Или родил ли би се един народ отведнъж? Но сионската [дъщеря] щом се замъчи роди чадата си.

9Аз, Който довеждам до раждане, Не бих ли направил да роди? казва Господ; Аз, Който правя да раждат, Затворил ли бих [утробата]? казва твоят Бог.

10Развеселете се с ерусалимската [дъщеря], И радвайте се с нея, всички вие, които я обичате; Развеселете се с нея в радостта й, Всички вие, които скърбите за нея;

11За да сучите и се наситите От съсците на утешенията й. За да се насучите и се насладите От изобилието на славата й.

12Защото така казва Господ: Ето, ще простирам към нея мир като река, И славата на народите като прелял поток; Тогава ще се насучите, Ще бъдете носени на обятия, И ще бъдете галени на колена.

13Както един, когото утешава майка му, Така Аз ще ви утеша; И ще се утешите в Ерусалим.

14Ще видите това, и сърцето ви ще се зарадва, И костите ви ще виреят като зелена трева; И ще се познае, че ръката на Господа е за слугите Му, А гневът Му против враговете Му.

15Защото, ето, Господ ще дойде с огън, И колесниците Му ще бъдат като вихрушка, За да излее гнева Си с ярост, И изобличението Си с огнени пламъци,

16Защото с огън и с ножа Си Ще се съди Господ с всяка твар; И убитите от Господа ще бъдат много.

17Ония, които се освещават и очистват [за да отиват] в градините След една [ашера] в средата, Като ядат свинско месо и гнусотии и мишки, Те всички ще загинат, казва Господ.

18Защото Аз [зная] делата им и помислите им, И иде [времето], когато ще събера всичките народи и езици; И те ще дойдат и ще видят славата Ми. 19И Аз ще поставя знамение между тях; И ония от тях, които се отърват, ще ги изпратя в народите- В Тарсис, Фул и Луд, които теглят лък, В Тувал и Яван, далечните острови, Които не са чули слуха Ми, Нито са видели славата Ми; И те ще изявяват славата Ми между народите. 20И ще доведат всичките ви братя От всичките народи за принос Господу,- На коне, на колесници и на носилки, На мъски и на бързи камили,- Към светия Ми хълм, Ерусалим, казва Господ, Както израилтяните донасят принос В чист съд в дома Господен. 21Па и от тях ще взема За свещеници [и] за левити, казва Господ.

22Защото, както новото небе И новата земя, които Аз ще направя, Ще пребъдат пред Мене, казва Господ, Така ще пребъде родът ви и името ви.

23И от новолуние до новолуние, И от събота до събота, Ще дохожда всяка твар да се покланя пред Мене, Казва Господ.

24И като излязат те ще видят труповете на човеците, Които са престъпили против Мене; Защото техният червей няма да умре, Нито ще угасне огънят им; И те ще бъдат гнусни на всяка твар.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Isaiah 65
Top of Page
Top of Page