Исая 46
Bulgarian
1Прегъна се Вил, наведе се Нево; Идолите им са [натоварени] на животни и на добитък; Товарът, който вие носехте [в шествията си] стана тежък на умореното [животно].

2Наведоха се, всички паднаха; Те не можаха да отърват товара, Но сами отидоха в плен.

3Слушайте Ме, доме Яковов, И всички останали от Израилевия дом, Който съм носил още от утробата, И съм държал още от рождението.

4Даже до старостта [ви Аз] съм същият, И докато побелеете Аз ще [ви] нося Аз [ви] направих, и Аз ще [ви] държа, Да! Аз ще [ви] нося и избавя.

5На кого ще Ме оприличите, и [с кого] ще Ме сравните и съпоставите, Та да бъдем подобни?

6Ония, които изсипват злато из мешеца, И претеглят сребро с везни, Те наемат златар, та го направя бог, [Пред който] падат и се покланят;

7Дигат го на рамо и го носят Та го поставят на мястото му; И той стои там, и от мястото си няма да мръдне; Още и вика човек към него, но не може да отговори, Нито да го избави от бедата му.

8Помнете това, и покажете се мъже; Докарайте ги на ума си, вие престъпници.

9Помнете предишните неща от древността; Защото Аз съм Бог, и няма друг; [Аз съм] Бог, и няма подобен на Мене,

10Който от началото изявявам края, И от древните времена нестаналите още неща, И казвам: Намерението Ми ще устои, И ще извърша всичко що Ми е угодно;

11Който зове хищна птица от изток, От далечна земя мъжа по намерението Си; Да! рекох, и ще направя да стане; Намислих, и ще го извърша.

12Слушайте Ме, вие коравосърдечни, Които сте далеч от правдата:

13Приближих правдата Си тя не ще бъде далеч, И спасението Ми няма да закъснее И ще дам спасение в Сион, Славата Си на Израиля.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Isaiah 45
Top of Page
Top of Page