Битие 46
Bulgarian
1И така, Израил тръгна, с всичко що имаше; и като дойде във Вирсавее, принесе жертви на Бога на баща си Исаака. 2И Бог говори на Израиля в нощно видение, казвайки: Якове, Якове. А той отговори: Ето ме. 3И рече: Аз съм Бог, Бог на баща ти; не бой се да слезеш в Египет, защото ще те направя там велик народ. 4Аз ще сляза с тебе в Египет и Аз непременно ще те върна пак; и Иосиф ще тури ръката си на очите ти.

5Тогава Яков стана от Вирсавее; и синовете на Израиля качиха баща си Якова, децата си и жените си на колите които Фараон бе пратил; за да го возят; 6събраха и добитъка си и имота, който бяха придобили в Ханаанската земя; и Яков и цялото му семейство с него дойдоха в Египет; 7той доведе със себе си в Египет синовете си и внуците си, дъщерите си и внуките си,- цялото си семейство.

8А ето имената на синовете на Израиля, които влязоха в Египет: Яков и синовете му: Рувим, първородният на Якова; 9а Рувимови синове: Енох, Фалу, Есрон и Хармий; 10Симеонови синове: Емуил, Ямин, Аод, Яхин, Сохар и Саул син на ханаанка; 11Левиеви синове: Гирсон, Каат и Мерарий; 12Юдови синове: Ир, Онан, Шела, Фарес и Зара; но Ир и Онан умряха в Ханаанската земя; и Фаресови синове бяха Есрон и Амул; 13Исахарови синове: Тола, Фуа, Иов и Симрон. 14Завулонови синове: Серед, Елон и Ялеил. 15Тия са синовете, които Лия роди на Якова в Падан-арам, и дъщеря му Дина. Те всички- синовете му и дъщерите му- бяха тридесет и трима души. 16А Гадови синове: Сифон, Агий, Суний, Есвон, Ирий, Ародий и Арилий; 17Асирови синове: Емна, Есуа, Есуй и Верия, и сестра им Сера; и Вериеви синове: Хевер и Малхиел. 18Тия са синовете на Зелфа, която Лаван даде на дъщеря си Лия; и тях тя роди на Якова- шестнадесет души. 19А синовете на Якововата жена Рахил: Иосиф и Вениамин; 20И на Иосифа се родиха в Египетската земя Манасия и Ефрем, които му роди Асенета, дъщеря на Илиополския жрец Потифер; 21Вениаминови синове: Вела, Вехер, Асвил, Гира, Нееман, Ихий, Рос, Мупим, Упим и Аред. 22Тия са Рахилините синове, които се родиха на Якова, всичките четиринадесет души. 23А Данови синове: Усим; 24Нефталимови синове: Ясиил, Гуний, Есер и Силим. 25Тия са синовете на Вала, която Лаван даде на дъщеря си Рахил, и тях тя роди на Якова, всичките седем души. 26Всичките човеци, които дойдоха с Якова в Египет, които излязоха из чреслата му, всичките бяха шестдесет и шест души, освен Якововите снахи; 27и синовете, които се родиха на Иосифа в Египет, бяха двама: всичките от Якововия дом, които дойдоха в Египет, бяха седемдесет души.

28И Яков изпрати Юда пред себе си при Иосифа, за да покаже пътя пред него в Гесен; и тъй, дойдоха в Гесенската земя. 29Тогава Иосиф впрегна колесницата си и отиде в Гесен да посрещне баща си Израиля, и като се яви пред него, падна на врата му и плака дълго на врата му. 30И рече Израил на Иосифа: Нека умра сега, като видях лицето ти, че ти си още жив. 31А Иосиф рече на братята си и на бащиния си дом: Ще отида да известя на Фараона, и ще му река: Братята ми и домът на баща ми, които бяха в Ханаанската земя, дойдоха при мене; 32а тия човеци, понеже са овчари, и [се занимават] със скотовъдство, докараха стадата и добитъка си и всичко що имат. 33И когато ви повика Фараон и попита: Какво ви е занятието? 34Кажете: Ние, слугите ти, и бащите ни, от младини до сега сме скотовъдци. [Кажете това], за да живеете в Гесенската земя, защото всичките овчари са отвратителни за египтяните.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Genesis 45
Top of Page
Top of Page