2 Летописи 15
Bulgarian
1Тогава Божият дух дойде на Азария, Одидовия син, 2и излезе да посрещне Аса и му рече: Слушайте ме, Асо и целий Юдо и Вениамине: Господ е с вас докато сте вие с Него; и ако Го търсите, ще бъде намерен от вас, но ако Го оставите, Той ще ви остави. 3Дълго време Израил остана без истинския Бог, без свещеник, който да поучава, и без закон; 4но когато в бедствието си се обърнаха към Господа Израилевия Бог и Го потърсиха, Той биде намерен от тях. 5И в ония времена не е имало мир нито за излизащия, нито за влизащия, но големи смутове върху всичките жители на земите. 6Народ се сломяваше от народ, и град от град; защото Бог ги смущаваше с всякакво бедствие. 7А вие се усилвайте, и да не ослабват ръцете ви; защото делото ви ще се възнагради.

8И когато чу Аса тия думи и предсказанието на пророк Одида, ободри се, и отмахна мерзостите от цялата Юдова и Вениаминова земя, и от градовете, които бе отнел от Ефремовата хълмиста земя; и поднови Господния олтар, който бе пред Господния трем. 9И събра целия Юда и Вениамина, и живеещите между тях пришелци от Ефрема, Манасия и Симеона; защото мнозина от Израиля прибягваха при него като виждаха, че Господ неговият Бог бе с него. 10Те се събраха в Ерусалим в третия месец, в петнадесетата година от царуването на Аса. 11В това време принесоха жертви Господу от донесените користи, седемстотин говеда и седем хиляди овци. 12И стъпиха в завет да търсят Господа Бога на бащите си от цялото си сърце и от цялата си душа, 13и да се умъртвява всеки, малък или голям, мъж или жена, който не би потърсил Господа Израилевия Бог. 14И заклеха се Господу със силен глас, с възклицание, с тръби, и с рогове. 15И целият Юда се развесели поради клетвата; защото се заклеха от цялото си сърце, и потърсиха [Бога] с цялата си воля; и Той биде намерен от тях, и Господ им даде покой от всякъде.

16А още и майка си Мааха цар Аса свали да не бъде царица, понеже тя бе направила отвратителен идол на Ашера; и Аса съсече нейния идол, стри го, та го изгори при потока Кедрон. 17Но високите места не се премахнаха от Израиля; сърцето, обаче, на Аса бе съвършено през всичките му дни. 18И той донесе в Божия дом посветените от баща му вещи, и посветените от самия него, сребро, злато и съдове. 19И нямаше вече война до тридесет и петата година от царуването на Аса.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

2 Chronicles 14
Top of Page
Top of Page