1 Царе 8
Bulgarian
1Самуил, когато остаря, постави синовете си съдии над Израиля. 2Името на първородния му беше Иоил, а името на втория му Авия; те бяха съдии във Вир-савее. 3Но синовете му не ходеха в неговите пътища, но се отклониха [та отиваха] след сребролюбието, и вземаха подкуп, и извръщаха правосъдието.

4Тогава всичките Израилеви старейшини се събраха, та дойдоха при Самуила в Рама и му рекоха: 5Ето, ти остаря, и синовете ти не ходят в твоите пътища; постави ни, прочее, цар, който да ни съди, както е у всичките народи. 6Обаче на Самуила не бе угодно гдето рекоха: Дай ни цар, който да ни съди. И Самуил се помоли на Господа. 7А Господ каза на Самуила: Послушай гласа на людете за всичко, що ти говорят, защото не отхвърлиха тебе, но Мене отхвърлиха, за да не царувам над тях. 8Според всичките дела, които те са вършили от деня, когато съм ги извел от Египет дори до тоя ден, като са Ме оставяли и са служили на други богове, така правят и на тебе. 9Сега, прочее, слушай гласа им, обаче тържествено протестирай пред тях, и покажи им как ще постъпва царят, който ще царува над тях.

10Самуил, прочее, каза всичките Господни думи на людете, които искаха цар от него. 11Каза още: Така ще постъпва царят, който ще се възцари над вас; ще взема синовете ви и ще ги определя за колесниците си, и да му бъдат конници, и за да тичат пред колесниците му. 12И ще си ги назначава хилядници и петдесетници, и [ще ги поставя] да работят земята му, да жънат жетвата му, и да правят военните му оръжия и приборите за колесниците му. 13Ще взема и дъщерите ви за мироварици и готвачки и хлебарки. 14И ще взема по-добрите от нивите ви, лозята ви и маслините ви и ще ги дава на слугите си. 15Ще взема и десетъка от посевите ви и от лозята ви и ще ги дава на скопците си и на слугите си. 16И ще взема слугите ви, слугините ви, по-добрите момчета, и ослите ви и ще ги употребява в своите работи. 17Ще взема десетък от стадата ви; и вие ще му бъдете слуги. 18В оня ден ще викате поради царя си, когото ще сте си избрали; но Господ няма да ви послуша в оня ден.

19Обаче, людете не искаха да послушат Самуиловия глас, а рекоха: Не, но цар нека има над нас, 20за да бъдем и ние както всичките народи, и нашият цар да ни съди, и да ни предвожда, и да воюва в боевете ни. 21И Самуил, като изслуша всичките думи на людете, каза ги в ушите на Господа. 22А Господ каза на Самуила: Послушай гласа им и постави им цар. Тогава Самуил каза на Израилевите мъже: Идете всеки в града си.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Samuel 7
Top of Page
Top of Page