1 Коринтяни 1
Bulgarian
1Павел, с Божията воля призован да бъде апостол Исус Христов, и брат Состен,

2до Божията църква, която е в Коринт, до осветените в Христа Исуса, призовани [да бъдат] светии, заедно с всички, които призовават на всяко място името на Исуса Христа, нашия Господ, Който е и техен и наш:

3Благодат и мир да бъде на вас от Бога нашия Отец и от Господа Исуса Христа.

4Винаги въздавам благодарения на моя Бог за вас за Божията благодат, която ви е била дадена в Христа Исуса 5че се обогатихте чрез Него във всичко, в пълна [сила] да говорите [за Него], 6(по който начин се потвърди свидетелствуването за Христа между вас), 7така щото вие не оставате назад в никоя дарба, като чакате явлението на нашия Господ Исус Христос, 8Който и докрай ще ви утвърждава, [та да бъдете] безупречни в деня на нашия Господ Исус Христос. 9Верен е Бог, чрез Когото сте били призовани в общението на Сина Му Исуса Христа нашия Господ.

10Моля ви се, братя, за името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие, и да няма раздори между вас, но да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл. 11Защото [някои] от Хлоините [домашни] ми явиха за вас, братя мои, че между вас имало разпри. 12С това искам да кажа, че всеки от вас дума: Аз съм Павлов; а аз Аполосов; а аз Кифов; а пък аз Христов. 13Нима се е разделил Христос? Павел ли се разпна за вас? Или в Павловото име се кръстихте? 14Благодаря Богу, че не съм кръстил никого от вас, освен Криспа и Гаия, 15да не би да каже някой, че сте били кръстени в мое име. 16Кръстих още и Стефаниновия дом; освен [тия], не помня да съм кръстил някой друг. 17Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, но да проповядвам благовестието; не с мъдри думи, да не се лиши Христовия кръст от [значението] си.

18Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.

19Понеже е писано: "Ще унищожа мъдростта на мъдрите, И разума на разумните ще отхвърля".

20Где е мъдрият? Где книжникът? Где е разисквачът на тоз век? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост? 21Защото, понеже в Божията мъдра [наредба] светът с мъдростта си не позна Бога, благоволи Бог чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите. 22Понеже юдеите искат знамения, а гърците търсят мъдрост; 23а ние проповядваме разпнатия Христос, за юдеите съблазън, и за езичниците глупост; 24но за самите призвани, и юдеи и гърци, Христос Божия сила и Божия премъдрост. 25Защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците, и Божието немощно е по-силно от човеците.

26Понеже, братя, вижте [какви сте] вие призваните, че [между вас няма] мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. 27Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните; 28още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има, 29за да не се похвали ни една твар пред Бога. 30А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление; 31тъй щото, както е писано, "който се хвали, с Господа да се хвали".Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Romans 16
Top of Page
Top of Page