1 Летописи 23
Bulgarian
1Така Давид, като остаря и се насити с дни, направи сина си Соломона цар над Израиля. 2И събра всичките Израилеви първенци, и свещениците и левитите.

3А левийците бяха преброени от тридесет годишна възраст и нагоре; и като се преброиха мъжете един по един, броят им бе тридесет и осем хиляди души, 4от които двадесет и четири хиляди да надзирават делото на Господния дом, а шест хиляди да бъдат управители и съдии, 5четири хиляди вратари, и четири хиляди да хвалят Господа с инструментите, които направих, [рече Давид], за да хвалят с тях [Господа]. 6И Давид ги раздели на отреди според Левиевите синове, Гирсона, Каата и Мерария.

7От Гирсоновците бяха Ладан и Семей. 8Ладанови синове бяха: Ехиил- главният, Зетам и Иоил, трима. 9Семееви синове: Селомит, Азиил и Аран, трима. Тия бяха началници на Ладановите бащини [домове]. 10А Семееви синове: Яат, Зиза, Еус и Верия. Тия четирима бяха Семееви синове. 11А Яат бе главният и Зиза вторият; а Еус и Верия нямаха много синове, затова бяха преброени заедно като един бащин дом.

12Каатови синове бяха: Амрам, Исаар, Хеврон и Озиил, четирима. 13Амрамови синове: Аарон и Моисей. А Аарон бе отделен, той и синовете му, за да освещават пресветите неща за всякога, да кадят пред Господа, да Му служат, и да благославят в Неговото име за винаги. 14А синовете на Божия човек Моисей, се числяха между Левиевото племе. 15Синовете на Моисея бяха: Гирсам и Елиезер. 16От Гирсамовите синове, Суваил бе главният. 17И Елиезеровият син беше Равия- главният. Елиезер нямаше други синове; а Равиевите синове бяха премного. 18От Исааровите синове, Селомит бе главният. 19Хевроновите синове: Ерия, първият; Амария, вторият; Язиил, третият; и Екамеам, четвъртият. 20Азииловите синове: Михей, първият; и Есия, вторият.

21Мерариеви синове бяха: Маалий и Мусий. Маалиеви синове: Елеазар и Кис. 22А Елеазар умря без да има синове, а само дъщери; затова братовчедите им, Кисовите синове, ги взеха [за жени]. 23Мусиеви синове бяха: Маалий, Едер и Еримот, трима.

24Тия бяха левийците, според бащините си домове, началници на бащините си [домове] според преброяването си, броени един по един по име, които извършваха работите по службата на Господния дом, от двадесет годишна възраст и нагоре. 25Защото Давид рече: Господ Израилевият Бог успокои людете Си, за да живеят в Ерусалим за винаги. 26При това, не ще има нужда вече левитите да носят скинията и всичките нейни вещи за службата й; 27защото, според последните думи на Давида, левийците бяха преброени от двадесет годишна възраст нагоре. 28Понеже тяхната работа бе да помагат на Аароновите потомци в службата на Господния дом, в дворовете, в стаите, в очистването на всичките свети неща,- във [всичката] работа на службата на Господния дом, 29също [в грижата] за присътствените хлябове, за чистото брашно на хлебните приноси, било за безквасните кори, или за нещата, които се пекат в тава, или за препечените, и от всякаква мярка и големина, 30и всяка заран да стоят за да славят и хвалят Господа, тоже и вечер, 31и да принасят Господу всичките всеизгаряния в съботите, на новолунията, и на празниците, по число, според определеното за тях, всякога пред Господа, 32и да пазят заръчаното за шатъра за срещане, и заръчаното за светилището, и заръчаното от братята си Аароновите потомци по службата на Господния дом.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Chronicles 22
Top of Page
Top of Page