1 Летописи 18
Bulgarian
1След това Давид порази филистимците и ги покори, и отне Гет и селата му от ръката на филистимците. 2Порази и моавците; и моавците станаха Давидови слуги и плащаха данък.

3Давид още порази совския цар Ададезер в Емат, като [последният] отиваше да утвърди властта си на реката Евфрат. 4Давид му отне хиляда колесници, седем хиляди конници и двадесет хиляди пешаци и Давид пресече жилите на всичките колеснични коне, само че запази от тях за сто колесници.

5И когато дамаските сирийци дойдоха за да помогнат на совския цар Ададезер, Давид порази от сирийците двадесет и две хиляди мъже. 6Тогава Давид постави гарнизони в дамаска Сирия; и сирийците станаха Давидови слуги и плащаха данък. И Господ запазваше Давида където и да отиваше. 7И Давид взе златните щитове, които бяха върху слугите на Ададезера, та ги донесе в Ерусалим. 8И от Тиват и от Хун, Ададезерови градове, Давид взе твърде много мед, от която Соломон направи медното море, стълбовете и медните съдове.

9А ематският цар Той, когато чу, че Давид поразил всичката сила на совския цар Ададезер, 10прати сина си Адорам при цар Давида за да го поздрави и да го благослови понеже се бил против Ададезера и го поразил, защото Ададезер [често] воюваше против Тоя. И [Адорам донесе със себе си] всякакви златни, сребърни и медни съдове; 11па и тях цар Давид посвети на Господа, заедно със среброто и златото, което беше отнел от всичките народи, от Едом, от Моав, от амонците, от филистимците и от Амалика.

12При това, Ависей, Саруиният син, порази осемнадесет хиляди едомци в долината на солта. 13И постави гарнизони в Едом, и всичките едомци се подчиниха на Давида. И Господ запазваше Давида където и да отиваше.

14Така Давид царува над целия Израил, и съдеше всичките си люде и им раздаваше правда. 15А Иоав, Саруиният син беше над войската; а Иосафат, Ахилудовият син, летописец; 16а Садок, Ахитововият син и Авимелех, Авиатаровият син, свещеници; а Суса, секретар; 17а Ванаия, Иодаевият син, беше над херетците и фелетците; а Давидовите синове бяха първенци около царя.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Chronicles 17
Top of Page
Top of Page