Psalm 113
Czech BKR

1Halelujah. Chvalte služebníci Hospodinovi, chvalte jméno Hospodinovo.

2Budiž jméno Hospodinovo požehnáno od tohoto času až na věky.

3Od východu slunce až do západu jeho chváleno buď jméno Hospodinovo.

4Vyvýšenť jest nade všecky národy Hospodin, a nad nebesa sláva jeho.

5Kdo jest rovný Hospodinu Bohu našemu, kterýž vysoko bydlí?

6Kterýž snižuje se, aby všecko spatřoval, což jest na nebi i na zemi.

7Vyzdvihuje z prachu nuzného, a z hnoje vyvyšuje chudého,

8Aby jej posadil s knížaty, s knížaty lidu svého.

9Kterýž vzdělává neplodnou v čeled, a matku veselící se z dítek. Halelujah.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Psalm 112
Top of Page
Top of Page