Psalmet 134
Albanian
1Ja, bekoni Zotin, ju, të gjithë shërbëtorët e Zotit, që e kaloni natën në shtëpinë e Zotit.

2Ngrini duart në drejtim të shenjtores dhe bekoni Zotin.

3Të bekoftë Zoti nga Sioni, ai që ka krijuar qiejtë dhe tokën.



Albanian

Bible Hub

Psalm 133
Top of Page
Top of Page