Psalmės 1

<< Psalmės 1 >>
Psalm 1 Lithuanian
 

1Palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kaip pataria bedieviai, nestoja į nusidėjėlių kelią, nesėdi su apjuokėjais,

2bet mėgsta Viešpaties įstatymą ir mąsto apie Jo įstatymą dieną ir naktį.

3Jis bus kaip medis, prie upelio pasodintas, kuris, metui atėjus, duoda derlių ir jo lapai nevysta; ką jis bedarytų, jam sekasi.

4Ne tokie yra bedieviai. Jie kaip pelai, sklaidomi vėjo.

5Todėl teisme neišstovės bedieviai, nė nusidėjėliai teisiųjų susirinkime.

6Nes Viešpats žino teisiojo kelią, o bedievių kelias pražus.


<< Psalm 1 >>
This translation is copyrighted by the The Word of Faith Christian Fellowship, Lithuania (http://www.btz.lt/English/) -- All Rights Reserved.Online Parallel Bible