2 Thessalonians 1
Uma New Testament
1 2Sura toi ngkai kai' tau tolu: Paulus, Silas pai' Timotius, kipakatu tilou hi koi' ompi' -ompi' hampepangalaa' -kai to hi ngata Tesalonika, to mepue' -mi hi Alata'ala Tuama-ta pai' hi Pue' Yesus Kristus! Wori' tabe: mekakae-kai hi Alata'ala to Tuama pai' hi Pue' Yesus Kristus bona nagane' -koi ngkai kabula rala-na pai' nawai' -koi kalompea' tuwu'.

3Ompi' -ompi'! Bate uma-kai putu mpo'uli' tarima kasi hi Alata'ala sabana koi'. Masipato' mpu'u kipohewa toe, apa' kamoroo-rohoa mpu'u-mi pepangala' -ni hi Pue', pai' katedoo-donihia wo'o-mi ahi' -ni omea mpoka'ahi' doo-ni. 4Toe pai' hi ngata ntani' -na ki'une' -koi hi ompi' -ompi' -ta to mepue' -mi hi Alata'ala. Bohe lia nono-kai, ki'uli': "To Tesalonika toera ria, nau' -ra rabalinai' pai' mporata kasusaa', uma mobali' nono-ra, bate tida oa' -ra mepangala' hi Pue' Yesus." 5Jadi', hi katida pepangala' -ni toe, tahilo kanoa' pobotuhi-na Alata'ala: ntaha-koi hi rala kasusaa' to mporumpa' -koi sabana petuku' -ni hi Alata'ala, toe pai' Alata'ala mpo'uli' kamasipato' -ni jadi' ntodea-na hi rala Kamagaua' -na. 6Alata'ala mpobabehi to monoa': napehawai mpai' kehi-ra to mpobalinai' -koi, 7pai' nabahaka-koi ngkai kasusaa' -ni ompi', wae wo'o kai'. Nabahaka-ta nto'u Pue' Yesus mehupa' pai' mana'u tumai ngkai suruga hante hawe'ea mala'eka-na to mobaraka'. 8Mana'u-i tumai hante apu to wewo', mpohuku' -ra to uma dota mpo'incai Alata'ala pai' to uma dota mpotuku' Kareba Yesus Pue' -ta. 9Tauna to uma mepangala' toera rahuku' duu' kahae-hae-na, ratadi molaa-ra ngkai Pue' alaa-na uma-pi rahiloi kabaraka' -na pai' kabohe tuwu' -na. 10Hawe'ea toe jadi' hi karata-na nculii' Pue' Yesus. Nto'u toe mpai', hawe'ea topetuku' -na mpomobohe hanga' -na, hawe'ea tauna to mpangala' -i mpo'uli': "Uma mowo kabaraka' -na!" Pai' koi' wo'o ompi' bate mpomobohe hanga' -na hi eo toe, apa' nipangala' -mi kareba to kiparata-kokoi. 11Toe-mi pai' kiposampayai oa' -koi ompi'. Hi posampaya-kai toe ki'uli' hewa toi: "O Alata'ala Tuama-kai! Kiperapi' bona to Tesalonika toera nupajadi' to masipato' rahanga' topetuku' -nu, apa' lawi' nupelihi-ramo jadi' topetuku' -nu. Kiperapi' bona hante baraka' -nu nupadupa' hawe'ea patuju-ra doko' mpobabehi to lompe', pai' nuposipolea hawe'ea pobago-ra to rapobago sabana pepangala' -ra hi Pue' Yesus." Toe-mi sampaya-kai mposampayai-koi ompi'. 12Pai' -kai mosampaya hewa toe, bona ngkai kehi-ni to lompe' hanga' Yesus Pue' -ta rapomobohe, pai' bona koi' wo'o mpai' napomobohe Pue' Yesus. Hawe'ea toe bate madupa' sabana kabula rala-na Alata'ala Tuama-ta pai' sabana Pue' Yesus Kristus.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

1 Thessalonians 5
Top of Page
Top of Page