Mezmurlar 149
Turkish
1RABbe övgüler sunun!
RABbe yeni bir ezgi söyleyin,
Sadık kullarının toplantısında
Onu ezgilerle övün!

2İsrail Yaratıcısında sevinç bulsun,
Siyon halkı Krallarıyla coşsun!

3Dans ederek övgüler sunsunlar Onun adına,
Tef ve lir çalarak Onu ilahilerle övsünler!

4Çünkü RAB halkından hoşlanır,
Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.

5Bu onurla mutlu olsun sadık kulları,
Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!

6Ağızlarında Tanrıya yüce övgüler,
Ellerinde iki ağızlı kılıçla

7Uluslardan öç alsınlar,
Halkları cezalandırsınlar,

8Krallarını zincire,
Soylularını prangaya vursunlar!

9Yazılan kararı onlara uygulasınlar!
Bütün sadık kulları için onurdur bu. RAB'be övgüler sunun!Turkish

Bible Hub

Psalm 148
Top of Page
Top of Page