Çölde Sayım 31
Turkish
1RAB Musaya, ‹‹Midyanlılardan İsraillilerin öcünü al; sonra ölüp atalarına kavuşacaksın›› dedi. 2 3Bunun üzerine Musa halka, ‹‹Midyanlılara karşı savaşmak ve onlardan RABbin öcünü almak üzere aranızdan adamlar silahlandırın›› dedi, 4‹‹Savaşa İsrailin her oymağından bin kişi gönderin.›› 5Böylece İsrailin her oymağından biner kişi olmak üzere 12 000 kişi seçilip savaşa hazırlandı. 6Musa onları -her oymaktan biner kişiyi- ve Kâhin Elazar oğlu Pinehası savaşa gönderdi. Pinehas yanına kutsal yere ait bazı eşyaları ve çağrı borazanlarını aldı. 7RABbin Musaya verdiği buyruk uyarınca, Midyanlılara savaş açıp bütün erkekleri öldürdüler. 8Öldürdükleri arasında beş Midyan kralı -Evi, Rekem, Sur, Hur ve Reva- da vardı. Beor oğlu Balamı da kılıçla öldürdüler. 9Midyanlı kadınlarla çocuklarını tutsak alıp bütün hayvanlarını, sürülerini, mallarını yağmaladılar. 10Midyanlıların yaşadığı bütün kentleri, obaları ateşe verdiler. 11İnsanları, hayvanları, yağmalanmış bütün malları yanlarına aldılar. 12Tutsaklarla yağmalanmış malları Şeria Irmağının yanında, Eriha karşısında, Moav ovalarındaki ordugahta konaklayan Musayla Kâhin Elazara ve İsrail topluluğuna getirdiler.

13Musa, Kâhin Elazar ve topluluğun önderleri onları karşılamak için ordugahın dışına çıktılar. 14Musa savaştan dönen ordu komutanlarına -binbaşılara, yüzbaşılara- öfkelendi. 15Onlara, ‹‹Bütün kadınları sağ mı bıraktınız?›› diye çıkıştı, 16‹‹Bu kadınlar Balamın verdiği öğüde uyarak Peor olayında İsraillilerin RABbe ihanet etmesine neden oldular. Bu yüzden RABbin topluluğu arasında ölümcül hastalık başgösterdi. 17Şimdi bütün erkek çocukları ve erkekle yatmış kadınları öldürün. 18Yalnız erkekle yatmamış genç kızları kendiniz için sağ bırakın. 19‹‹Aranızda birini öldüren ya da öldürülen birine dokunan herkes yedi gün ordugahın dışında kalsın. Üçüncü ve yedinci gün kendinizi de tutsaklarınızı da günahtan arındıracaksınız. 20Her giysiyi, deriden, keçi kılından, tahtadan yapılmış her nesneyi arındıracaksınız.››

21Bundan sonra Kâhin Elazar, savaştan dönen askerlere, ‹‹RABbin Musaya buyurduğu yasanın kuralı şudur›› dedi, 22‹‹Altını, gümüşü, tuncu, demiri, kalayı, kurşunu -ateşe dayanıklı her nesneyi- ateşten geçireceksiniz; ancak bundan sonra temiz sayılacak. Ayrıca temizlenme suyuyla da arındıracaksınız. Ateşe dayanıklı olmayan nesneleri sudan geçireceksiniz. 23 24Yedinci gün giysilerinizi yıkayın. Böylece temiz sayılacaksınız. Sonra ordugaha girebilirsiniz.››

25RAB Musaya şöyle dedi: 26‹‹Sen, Kâhin Elazar ve topluluğun aile başları ele geçirilen insanlarla hayvanları sayacaksınız. 27Ele geçirilenleri savaşa katılan askerlerle topluluğun geri kalanı arasında paylaştıracaksınız. 28Savaşa katılan askerlere düşen paydan -insan, sığır, eşek, davardan- vergi olarak RABbe beş yüzde bir pay ayıracaksın. 29Bu vergiyi askerlere düşen yarı paydan alacak, RABbe armağan olarak Kâhin Elazara vereceksin. 30Öbür İsraillilere düşen yarıdan, gerek insanlardan, gerek hayvanlardan -sığır, eşek, davardan- ellide birini alıp RABbin Konutunun hizmetinden sorumlu olan Levililere vereceksin.›› 31Musayla Kâhin Elazar RABbin Musaya buyurduğu gibi yaptılar.

32Savaşa katılan askerlerin ele geçirdiklerinden kalanlar şunlardı: 675 000 davar, 3372 000 sığır, 3461 000 eşek, 35erkekle yatmamış 32 000 kız.

36Savaşa katılan askerlere düşen yarı pay da şuydu: 337 500 davar, 37bunlardan RABbe vergi olarak 675 davar verildi; 3836 000 sığır, bunlardan RABbe vergi olarak 72 sığır verildi; 3930 500 eşek, bunlardan RABbe vergi olarak 61 eşek verildi; 4016 000 kişi, bunlardan RABbe vergi olarak 32 kişi verildi. 41Musa, RABbin kendisine buyurduğu gibi, RABbe ayrılan vergiyi Kâhin Elazara verdi.

42Musanın savaşa katılan askerlerden alıp İsraillilere ayırdığı yarı pay şuydu: 43Topluluğa düşen yarı pay 337 500 davar, 4436 000 sığır, 4530 500 eşek, 4616 000 kişi. 47Musa, RABbin kendisine buyurduğu gibi, İsraillilere düşen yarı paydan her elli kişiden ve hayvandan birini alıp RABbin Konutunun hizmetinden sorumlu olan Levililere verdi.

48Ordu komutanları -binbaşılar ve yüzbaşılar- Musaya gidip, 49‹‹Efendimiz, yönetimimiz altındaki askerleri saydık, eksik yok›› dediler, 50‹‹İşte, ele geçirdiğimiz altın eşyaları -pazıbentleri, bilezikleri, yüzükleri, küpeleri, kolyeleri- getirdik. Günahlarımızı bağışlatmak için bunları RABbe sunuyoruz.›› 51Musayla Kâhin Elazar altını, her tür işlenmiş altın eşyayı onlardan aldılar. 52Binbaşı ve yüzbaşılardan alıp RABbe armağan olarak sundukları altının toplam ağırlığı 16 750 şekeldi. 53Savaşa katılan her asker kendine yağmalanmış maldan almıştı. 54Musa'yla Kâhin Elazar binbaşı ve yüzbaşılardan aldıkları altını İsrailliler için RAB'bin önünde bir anımsatma sunusu olarak Buluşma Çadırı'na getirdiler.Turkish

Bible Hub

Numbers 30
Top of Page
Top of Page