Proverbs 2
Indonesian Terjemahan Lama

1Hai anakku! jikalau engkau menerima perkataanku serta menaruh hukum-hukumku dalam hatimu,

2serta memberi telinga yang mendengar akan hikmat; jikalau engkau mencenderungkan hatimu kepada akal budi;

3jikalau engkau berseru-seru minta pengetahuan serta menyaringkan suaramu minta akal budi;

4jikalau engkau mencahari dia seperti perak dan menyelidik dia seperti mata benda yang tersembunyi;

5maka engkau kelak mengerti hal takut akan Tuhan serta mendapat pengetahuan akan Allah.

6Karena Tuhan juga yang mengaruniakan hikmat, dan dari pada firman-Nya datanglah pengetahuan dan akal.

7Dan lagi ditaruh-Nya selamat yang kekal bagi segala orang saleh dan Iapun suatu perisai kepada segala orang yang berjalan dengan tulus hatinya.

8Maka ditunggui-Nya segala lorong hukum dan dipeliharakan-Nya jalan segala kekasih-Nya.

9Maka pada masa itu kelak engkau akan mengerti kebenaran dan hukum dan segala perkara yang patut dan segala jalan yang baik.

10Maka apabila budi telah masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan telah menjadi kesedapan kepada jiwamu,

11maka bijaksana akan memeliharakan dikau dan akal budipun akan menunggui akan dikau,

12supaya dilepaskan-Nya engkau dari pada jalan orang jahat, dari pada orang yang berkata-kata hendak membinasakan,

13dari pada orang yang meninggalkan jalan betul, hendak menurut jalan-jalan yang gelap,

14yang suka akan berbuat jahat serta bergemar akan mengadakan celaka yang membinasakan,

15yang terbalik-balik jalannya dan bengkang-bengkok segala alurannya;

16supaya dilepaskannya dikau dari pada perempuan jalang, dari pada perempuan yang tiada ketahuan, yang membujuk-bujuk dengan perkataannya,

17yang telah meninggalkan taulannya pada masa mudanya serta melupakan perjanjian Allahnya,

18karena rumahnya cenderunglah kepada maut, dan segala jalannya menuju tempat orang mati.

19Barangsiapa yang masuk ke sana, ia itu tiada akan balik lagi, dan tiada ia mendapat akan jalan selamat.

20Maka sebab itu turutlah olehmu akan jalan orang yang baik dan tetaplah engkau pada jalan orang yang benar.

21Karena orang-orang saleh akan mendiami bumi dan orang yang tulus hatinya itu akan tinggal tetap padanya;

22tetapi segala orang fasik itu akan ditumpas dari pada bumi dan segala orang yang khianatpun akan tercabut dari padanya.

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

Proverbs 1
Top of Page
Top of Page