Leviticus 3
Indonesian Terjemahan Lama

1Arakian, maka jikalau persembahannya suatu korban syukur dan jikalau dipersembahkannya dari pada segala lembu, maka hendaklah ia itu seekor jantan atau seekor betina; maka janganlah ia itu ada celanya apabila dipersembahkannya itu di hadapan hadirat Tuhan. 2Maka hendaklah ia menumpangkan tangannya kepada kepala persembahannya, lalu menyembelihkan dia di hadapan pintu kemah perhimpunan, maka darahnya hendaklah dipercikkan oleh anak-anak Harun, yang imam, kepada mezbah keliling. 3Lalu hendaklah dipersembahkannya kepada Tuhan dari pada korban syukur itu bahagian yang patut dimakan api, yaitu lemak yang menudung isi perut dan segala lemak yang pada isi perut itu. 4Dan lagi kedua buah punggung dan segala lemak yang ada padanya dan yang pada lambungnya dan jala-jala yang menudung hampedas serta dengan buah punggung itu akan diambil olehnya. 5Maka sekalian itu akan dibakar oleh anak-anak Harun di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran yang ada di atas kayu dalam api itu, akan persembahan api, suatu bau yang harum bagi Tuhan. 6Maka jikalau persembahannya dari pada binatang yang kecil akan korban syukur kepada Tuhan, baik jantan baik betina, janganlah bercela barang yang dipersembahkan olehnya. 7Maka jikalau anak domba yang dipersembahkannya akan korban, maka hendaklah ia itu dibawanya ke hadapan hadirat Tuhan. 8Dan hendaklah ditumpangkannya tangannya kepada kepala korban itu dan disembelihkannya di hadapan pintu kemah perhimpunan dan darahnya akan dipercikkan oleh anak-anak Harun kepada mezbah itu keliling. 9Maka dari pada korban syukur itu ia akan mempersembahkan kepada Tuhan bahagian yang patut dibakar, yaitu lemaknya dan ekornya sama sekali, yang patut dipotongnya dekat dengan tulang belakang, dan lemak yang menudung isi perutnya dan segala lemak yang ada pada isi perut itu; 10dan kedua buah punggungnya, dan lemak yang ada padanya, yang ada pada lambung itu, dan jala-jala yang menudung hampedas akan diambil olehnya serta dengan buah punggung itu. 11Maka sekalian itu hendaklah dibakar oleh imam di atas mezbah akan makanan korban api bagi Tuhan.

12Maka jikalau persembahannya seekor kambing betina hendaklah dipersembahkannya di hadapan hadirat Tuhan, 13dan hendaklah ditumpangkannya tangannya kepada kepalanya dan disembelihkannya di hadapan kemah perhimpunan, dan darahnya akan dipercikkan oleh anak-anak Harun kepada mezbah itu keliling. 14Maka dari pada persembahannya ia akan mempersembahkan kepada Tuhan bahagian yang patut dibakar, yaitu lemak yang menudung isi perutnya dan segala lemak yang ada pada isi perut itu. 15Dan kedua buah punggungnya dan lemak yang ada padanya, yang ada pada lambung itu dan jala-jala yang menudung hampedas akan diambil olehnya serta dengan buah punggung itu. 16Maka sekalian itu hendaklah dibakar oleh imam di atas mezbah akan makanan korban api, akan suatu bau yang harum; bahwa segala lemak akan menjadi Tuhan punya. 17Maka inilah suatu hukum yang kekal di antara kamu turun-temurun pada segala tempat kejadianmu; baik lemak baik darah, janganlah kamu makan dia.

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

Leviticus 2
Top of Page
Top of Page