Job 11
Indonesian Terjemahan Lama

1Maka disahut Zofar, orang Naamati itu, katanya:

2Masakan kebanyakan perkataan ini tiada dibalas; masakan orang peleter itu benar;

3masakan dustamu mendiamkan segala orang; masakan engkau membuat olok-olok dan seorangpun tiada mempermaklumkan dikau.

4Maka katamu: Pengajaranku itu betul, dan sucilah aku kepada pemandangan-Mu.

5Tetapi kehendakku Allah juga berfirman dan membuka bibir mulut-Nya kepadamu,

6dan diberinya tahu kepadamu segala rahasia hikmat-Nya, sebab berlapis-lapis adanya, maka diketahuilah olehmu kelak, bahwa karena sebab engkau juga dilupakan Allah kesalahanmu.

7Pada sangkamukah engkau boleh menduga akan takdir Allah? engkau boleh mendapati kesempurnaan Allah yang Mahakuasa?

8Adalah Ia tinggi dari pada segala langit, apakah boleh engkau perbuat? bahwa lebih dalam Ia dari pada mereka; bagaimana engkau dapat mengetahuinya?

9Ukurannya itu panjang dari pada bumi dan luas dari pada laut.

10Apabila Ia menangkap dan mengurungkan dalam penjara dan menghadapkan kepada hukum, siapa gerangan dapat menegahkan Dia?

11Karena tahulah Ia akan orang fasik; didapatinya akan kejahatan barang di mana tiada disangka orang sekalipun!

12Supaya orang ahmak itu menjadi berbudi dan anak keledai hutan menjadi suatu kejadian yang berakal!

13Sebab itu hendaklah engkau membetulkan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya.

14Hendaklah engkau membuang salah yang pada tanganmu, dan jangan ada kejahatan diam di dalam kemahmu.

15Lalu engkau boleh mengangkat pula mukamu dengan tiada berbekas arang, lalu engkau akan bertetap dan tiada takut lagi.

16Engkau akan melupakan segala kesukaranmu ini; hanya engkau teringat akan dia seperti akan air bah yang sudah lalu.

17Kemudian esok hari akan terbit atasmu terang terlebih dari pada tengah hari, dan kegelapan yang sekarang ini berubah menjadi seperti terbit fajar.

18Engkau akan penuh dengan percaya dan harap; engkau akan memandang berkeliling dan berhenti dengan senang;

19engkau akan berbaring dan seorangpun tiada mengejutkan dikau, dan banyak orang akan memperkenangkan mukamu.

20Tetapi mata orang fasik itu akan kabur dan perlindungannya akan hilang dari padanya, dan pengharapannya itulah menjadi keputusan nyawanya!

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

Job 10
Top of Page
Top of Page