Numbers 36:11
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וַתִּהְיֶ֜ינָה
wat-tih-ye-nāh
for were marriedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3fp
4244 [e]מַחְלָ֣ה
maḥ-lāh
MahlahN-proper-fs
8656 [e]תִרְצָ֗ה
ṯir-ṣāh,
TirzahN-proper-fs
2295 [e]וְחָגְלָ֧ה
wə-ḥā-ḡə-lāh
and HoglahConj-w | N-proper-fs
4435 [e]וּמִלְכָּ֛ה
ū-mil-kāh
and MilcahConj-w | N-proper-fs
5270 [e]וְנֹעָ֖ה
wə-nō-‘āh
and NoahConj-w | N-proper-fs
1323 [e]בְּנ֣וֹת
bə-nō-wṯ
the daughtersN-fpc
6765 [e]צְלָפְחָ֑ד
ṣə-lā-p̄ə-ḥāḏ;
of ZelophehadN-proper-ms
1121 [e]לִבְנֵ֥י
liḇ-nê
to the sonsPrep-l | N-mpc
1730 [e]דֹדֵיהֶ֖ן
ḏō-ḏê-hen
of their father's brothersN-mpc | 3fp
802 [e]לְנָשִֽׁים׃
lə-nā-šîm.
were marriedPrep-l | N-fp

Hebrew Texts
במדבר 36:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתִּהְיֶ֜ינָה מַחְלָ֣ה תִרְצָ֗ה וְחָגְלָ֧ה וּמִלְכָּ֛ה וְנֹעָ֖ה בְּנֹ֣ות צְלָפְחָ֑ד לִבְנֵ֥י דֹדֵיהֶ֖ן לְנָשִֽׁים׃

במדבר 36:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותהיינה מחלה תרצה וחגלה ומלכה ונעה בנות צלפחד לבני דדיהן לנשים׃

במדבר 36:11 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ותהיינה מחלה תרצה וחגלה ומלכה ונעה בנות צלפחד לבני דדיהן לנשים׃

במדבר 36:11 Hebrew Bible
ותהיינה מחלה תרצה וחגלה ומלכה ונעה בנות צלפחד לבני דדיהן לנשים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Mahlah, Tirzah, Hoglah, Milcah and Noah, the daughters of Zelophehad married their uncles' sons.

King James Bible
For Mahlah, Tirzah, and Hoglah, and Milcah, and Noah, the daughters of Zelophehad, were married unto their father's brothers' sons:

Holman Christian Standard Bible
Mahlah, Tirzah, Hoglah, Milcah, and Noah, the daughters of Zelophehad, married cousins on their father's side.
Treasury of Scripture Knowledge

Numbers 27:1 Then came the daughters of Zelophehad, the son of Hepher, the son …

Links
Numbers 36:11Numbers 36:11 NIVNumbers 36:11 NLTNumbers 36:11 ESVNumbers 36:11 NASBNumbers 36:11 KJVNumbers 36:11 Bible AppsNumbers 36:11 Biblia ParalelaNumbers 36:11 Chinese BibleNumbers 36:11 French BibleNumbers 36:11 German BibleBible Hub
Numbers 36:10
Top of Page
Top of Page