Numbers 35:29
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וְהָי֨וּ
wə-hā-yū
And shall beConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
428 [e]אֵ֧לֶּה
’êl-leh
these [things]Pro-cp
  לָכֶ֛ם
lā-ḵem
to youPrep | 2mp
2708 [e]לְחֻקַּ֥ת
lə-ḥuq-qaṯ
a statutePrep-l | N-fsc
4941 [e]מִשְׁפָּ֖ט
miš-pāṭ
of judgmentN-ms
1755 [e]לְדֹרֹתֵיכֶ֑ם
lə-ḏō-rō-ṯê-ḵem;
throughout your generationsPrep-l | N-mpc | 2mp
3605 [e]בְּכֹ֖ל
bə-ḵōl
in allPrep-b | N-msc
4186 [e]מוֹשְׁבֹתֵיכֶֽם׃
mō-wō-šə-ḇō-ṯê-ḵem.
your dwellingsN-mpc | 2mp

Hebrew Texts
במדבר 35:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָי֨וּ אֵ֧לֶּה לָכֶ֛ם לְחֻקַּ֥ת מִשְׁפָּ֖ט לְדֹרֹתֵיכֶ֑ם בְּכֹ֖ל מֹושְׁבֹתֵיכֶֽם׃

במדבר 35:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיו אלה לכם לחקת משפט לדרתיכם בכל מושבתיכם׃

במדבר 35:29 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והיו אלה לכם לחקת משפט לדרתיכם בכל מושבתיכם׃

במדבר 35:29 Hebrew Bible
והיו אלה לכם לחקת משפט לדרתיכם בכל מושבתיכם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
'These things shall be for a statutory ordinance to you throughout your generations in all your dwellings.

King James Bible
So these things shall be for a statute of judgment unto you throughout your generations in all your dwellings.

Holman Christian Standard Bible
These instructions will be a statutory ordinance for you throughout your generations wherever you live."
Treasury of Scripture Knowledge

Numbers 27:1,11 Then came the daughters of Zelophehad, the son of Hepher, the son …

Links
Numbers 35:29Numbers 35:29 NIVNumbers 35:29 NLTNumbers 35:29 ESVNumbers 35:29 NASBNumbers 35:29 KJVNumbers 35:29 Bible AppsNumbers 35:29 Biblia ParalelaNumbers 35:29 Chinese BibleNumbers 35:29 French BibleNumbers 35:29 German BibleBible Hub
Numbers 35:28
Top of Page
Top of Page