Numbers 31:35
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5315 [e]וְנֶ֣פֶשׁ
wə-ne-p̄eš
AndConj-w | N-fsc
120 [e]אָדָ֔ם
’ā-ḏām,
personsN-ms
4480 [e]מִן־
min-
ofPrep
802 [e]הַ֨נָּשִׁ֔ים
han-nā-šîm,
womenArt | N-fp
834 [e]אֲשֶׁ֥ר
’ă-šer
whoPro-r
3808 [e]לֹֽא־
lō-
notAdv-NegPrt
3045 [e]יָדְע֖וּ
yā-ḏə-‘ū
knownV-Qal-Perf-3cp
4904 [e]מִשְׁכַּ֣ב
miš-kaḇ
by lying withN-msc
2145 [e]זָכָ֑ר
zā-ḵār;
a manN-ms
3605 [e]כָּל־
kāl-
In allN-msc
5315 [e]נֶ֕פֶשׁ
ne-p̄eš
the personsN-fs
8147 [e]שְׁנַ֥יִם
šə-na-yim
twoNumber-md
7970 [e]וּשְׁלֹשִׁ֖ים
ū-šə-lō-šîm
and thirtyConj-w | Number-cp
505 [e]אָֽלֶף׃
’ā-lep̄.
thousandNumber-ms

Hebrew Texts
במדבר 31:35 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנֶ֣פֶשׁ אָדָ֔ם מִן־הַ֨נָּשִׁ֔ים אֲשֶׁ֥ר לֹֽא־יָדְע֖וּ מִשְׁכַּ֣ב זָכָ֑ר כָּל־נֶ֕פֶשׁ שְׁנַ֥יִם וּשְׁלֹשִׁ֖ים אָֽלֶף׃

במדבר 31:35 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונפש אדם מן־הנשים אשר לא־ידעו משכב זכר כל־נפש שנים ושלשים אלף׃

במדבר 31:35 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ונפש אדם מן־הנשים אשר לא־ידעו משכב זכר כל־נפש שנים ושלשים אלף׃

במדבר 31:35 Hebrew Bible
ונפש אדם מן הנשים אשר לא ידעו משכב זכר כל נפש שנים ושלשים אלף׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and of human beings, of the women who had not known man intimately, all the persons were 32,000.

King James Bible
And thirty and two thousand persons in all, of women that had not known man by lying with him.

Holman Christian Standard Bible
and 32,000 people, all the females who had not had sexual relations with a man.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Numbers 31:35Numbers 31:35 NIVNumbers 31:35 NLTNumbers 31:35 ESVNumbers 31:35 NASBNumbers 31:35 KJVNumbers 31:35 Bible AppsNumbers 31:35 Biblia ParalelaNumbers 31:35 Chinese BibleNumbers 31:35 French BibleNumbers 31:35 German BibleBible Hub
Numbers 31:34
Top of Page
Top of Page