Numbers 30:14
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
518 [e]וְאִם־
wə-’im-
And ifConj-w | Conj
2790 [e]הַחֲרֵשׁ֩
ha-ḥă-rêš
whateverV-Hifil-InfAbs
2790 [e]יַחֲרִ֨ישׁ
ya-ḥă-rîš
makes no responseV-Hifil-Imperf-3ms
  לָ֥הּ
lāh
to herPrep | 3fs
376 [e]אִישָׁהּ֮
’î-šāh
her husbandN-msc | 3fs
3117 [e]מִיּ֣וֹם
mî-yō-wm
from dayPrep-m | N-ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
3117 [e]יוֹם֒
yō-wm
dayN-ms
6965 [e]וְהֵקִים֙
wə-hê-qîm
then he confirmsConj-w | V-Hifil-ConjPerf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
5088 [e]נְדָרֶ֔יהָ
nə-ḏā-re-hā,
her vowsN-mpc | 3fs
176 [e]א֥וֹ
’ōw
orConj
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
632 [e]אֱסָרֶ֖יהָ
’ĕ-sā-re-hā
the agreementsN-mpc | 3fs
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
thatPro-r
5921 [e]עָלֶ֑יהָ
‘ā-le-hā;
bind herPrep | 3fs
6965 [e]הֵקִ֣ים
hê-qîm
he confirmsV-Hifil-Perf-3ms
853 [e]אֹתָ֔ם
’ō-ṯām,
themDirObjM | 3mp
3588 [e]כִּי־
kî-
becauseConj
2790 [e]הֶחֱרִ֥שׁ
he-ḥĕ-riš
he made no responseV-Hifil-Perf-3ms
  לָ֖הּ
lāh
to herPrep | 3fs
3117 [e]בְּי֥וֹם
bə-yō-wm
on the dayPrep-b | N-msc
8085 [e]שָׁמְעֽוֹ׃
šā-mə-‘ōw.
that he heard [them]V-Qal-Inf | 3ms

Hebrew Texts
במדבר 30:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִם־הַחֲרֵשׁ֩ יַחֲרִ֨ישׁ לָ֥הּ אִישָׁהּ֮ מִיֹּ֣ום אֶל־יֹום֒ וְהֵקִים֙ אֶת־כָּל־נְדָרֶ֔יהָ אֹ֥ו אֶת־כָּל־אֱסָרֶ֖יהָ אֲשֶׁ֣ר עָלֶ֑יהָ הֵקִ֣ים אֹתָ֔ם כִּי־הֶחֱרִ֥שׁ לָ֖הּ בְּיֹ֥ום שָׁמְעֹֽו׃

במדבר 30:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואם־החרש יחריש לה אישה מיום אל־יום והקים את־כל־נדריה או את־כל־אסריה אשר עליה הקים אתם כי־החרש לה ביום שמעו׃

במדבר 30:14 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואם־החרש יחריש לה אישה מיום אל־יום והקים את־כל־נדריה או את־כל־אסריה אשר עליה הקים אתם כי־החרש לה ביום שמעו׃

במדבר 30:14 Hebrew Bible
ואם החרש יחריש לה אישה מיום אל יום והקים את כל נדריה או את כל אסריה אשר עליה הקים אתם כי החרש לה ביום שמעו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But if her husband indeed says nothing to her from day to day, then he confirms all her vows or all her obligations which are on her; he has confirmed them, because he said nothing to her on the day he heard them.

King James Bible
But if her husband altogether hold his peace at her from day to day; then he establisheth all her vows, or all her bonds, which are upon her: he confirmeth them, because he held his peace at her in the day that he heard them.

Holman Christian Standard Bible
If her husband says nothing at all to her from day to day, he confirms all her vows and obligations, which are binding. He has confirmed them because he said nothing to her when he heard about them.
Treasury of Scripture Knowledge

Numbers 30:7 And her husband heard it, and held his peace at her in the day that …

Links
Numbers 30:14Numbers 30:14 NIVNumbers 30:14 NLTNumbers 30:14 ESVNumbers 30:14 NASBNumbers 30:14 KJVNumbers 30:14 Bible AppsNumbers 30:14 Biblia ParalelaNumbers 30:14 Chinese BibleNumbers 30:14 French BibleNumbers 30:14 German BibleBible Hub
Numbers 30:13
Top of Page
Top of Page