Numbers 29:3
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4503 [e]וּמִנְחָתָ֔ם
ū-min-ḥā-ṯām,
and their grain offering [shall be]Conj-w | N-fsc | 3mp
5560 [e]סֹ֖לֶת
sō-leṯ
fine flourN-fs
1101 [e]בְּלוּלָ֣ה
bə-lū-lāh
mixedV-Qal-QalPassPrtcpl-fs
8081 [e]בַשָּׁ֑מֶן
ḇaš-šā-men;
with oilPrep-b, Art | N-ms
7969 [e]שְׁלֹשָׁ֤ה
šə-lō-šāh
threeNumber-ms
6241 [e]עֶשְׂרֹנִים֙
‘eś-rō-nîm
tenths [of an ephah]N-mp
6499 [e]לַפָּ֔ר
lap-pār,
for the bullPrep-l, Art | N-ms
8147 [e]שְׁנֵ֥י
šə-nê
twoNumber-mdc
6241 [e]עֶשְׂרֹנִ֖ים
‘eś-rō-nîm
tenthsN-mp
352 [e]לָאָֽיִל׃
lā-’ā-yil.
for the ramPrep-l, Art | N-ms

Hebrew Texts
במדבר 29:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמִנְחָתָ֔ם סֹ֖לֶת בְּלוּלָ֣ה בַשָּׁ֑מֶן שְׁלֹשָׁ֤ה עֶשְׂרֹנִים֙ לַפָּ֔ר שְׁנֵ֥י עֶשְׂרֹנִ֖ים לָאָֽיִל׃

במדבר 29:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר שני עשרנים לאיל׃

במדבר 29:3 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר שני עשרנים לאיל׃

במדבר 29:3 Hebrew Bible
ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר שני עשרנים לאיל׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
also their grain offering, fine flour mixed with oil: three-tenths of an ephah for the bull, two-tenths for the ram,

King James Bible
And their meat offering shall be of flour mingled with oil, three tenth deals for a bullock, and two tenth deals for a ram,

Holman Christian Standard Bible
with their grain offering of fine flour mixed with oil, six quarts with the bull, four quarts with the ram,
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Numbers 29:3Numbers 29:3 NIVNumbers 29:3 NLTNumbers 29:3 ESVNumbers 29:3 NASBNumbers 29:3 KJVNumbers 29:3 Bible AppsNumbers 29:3 Biblia ParalelaNumbers 29:3 Chinese BibleNumbers 29:3 French BibleNumbers 29:3 German BibleBible Hub
Numbers 29:2
Top of Page
Top of Page